PILNE:

Patronat

Istnieje możliwość objęcia patronatem medialnym przez Myślenice iTV Telewizję Powiatową, wydarzeń i imprez, organizowanych na terenie powiatu myślenickiego lub w innych regionach, organizowanych przez osoby i instytucje z naszego powiatu. W tym celu organizator powinien przesłać do redakcji następujące informacje:

  • nazwę imprezy i jej organizatora;
  • datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia;
  • dokładne miejsce planowanej imprezy;
  • program imprezy (najlepiej szczegółowy);
  • proponowane świadczenia na rzecz Myślenice iTV Telewizji Powiatowej;
  •  kontakt do organizatora lub osoby przez niego wskazanej.

Powyższe informacje należy przesłać najpóźniej na 14 dni przed terminem imprezy.

Obejmując patronatem medialnym daną imprezę, Myślenice iTV Telewizja Powiatowa oferuje:

  • zapowiedź wydarzenia w formie informacji w kalendarzu wydarzeń na portalu www.myslenice-itv.pl;
  • zapowiedź w formie spotu filmowego, umieszczonego na stronie głównej w/w portalu (opcja płatna, cena ustalana indywidualnie);
  • promowanie wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook (profil Myślenice iTV);
  • reportaż (3-7 min.) z imprezy i jego emisja na portalu www.myslenice-itv.pl.

Szczegółowe informacje, dotyczące patronatów medialnych można uzyskać pod numerami telefonów: 502 695 654 lub 608 431 248, a także drogą mailową: kontakt@myslenice-itv.pl.