PILNE:
2.01.2018Zmiany w iTV w 2018 roku. Wiadomości z regionu 2 x w miesiącu. Gość tygodnia od 12 stycznia co tydzień. Nowości już wkrótce!

Poseł Jarosław Szlachetka o Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Myślenice-Kraków.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czy możliwa jest Szybka Kolej Aglomeracyjna łącząca Myślenice z Krakowem? O podjętej inicjatywie i przebiegu rozmów mówi poseł Jarosław Szlachetka.

Myślenice oraz powiat myślenicki i południowa część powiatu krakowskiego, to biała plama na mapie kolejowej Polski. Ruch samochodowy na trasie Myślenice – Kraków rośnie w tempie błyskawicznym doprowadzając już dzisiaj do zatorów na drodze krajowej, tzw. „Zakopiance”. Stworzenie nowej linii i umożliwienie kursowania SKA rozwiązałoby problemy dojazdu do Krakowa od strony południowej.

Skąd w ogóle pomysł do powrotu do dyskusji nad budową nowej linii kolejowej z Krakowa do Myślenic, której pierwsze plany sięgają czasów sprzed I wojny światowej?

Muszę przyznać, że to zbieg dwóch okoliczności. Pod koniec maja br. brałem udział w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju poświęconemu możliwości wsparcia środkami unijnymi lokalnych, strategicznych projektów np. infrastrukturalnych. Od razu pomyślałem o tym projekcie. Ponadto, gdy zasiadałem w sejmiku wojewódzkim, gmina Myślenice zgłosiła projekt „Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Myślenice – Kraków wraz z węzłami przesiadkowymi i parkingami” do banku projektów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Kilka dni po mojej wizycie z Ministerstwie Rozwoju skontaktował się ze mną pełnomocnik burmistrza Świątnik Górnych pan D. Tylek, który poprosił o wyznaczenie spotkania z burmistrzem W. Słomką. Na spotkaniu okazało się, ze pan burmistrz Słomka składa wniosek do PKP S.A. zakładający budowę połączenia nowej linii kolejowej z Krakowa przez Świątniki i dalej do Myślenic. Przedstawiciele Świątnik Górnych poprosili mnie o wsparcie tego projektu w resorcie infrastruktury oraz o nawiązanie ponownego kontaktu z władzami Myślenic. Próba rozmowy, która miała odbyć się na początku tego roku, spełza na niczym.

Jeżeli projekt mógłby zostać zrealizowany to w dużej mierze znacząco udałoby się usprawnić transport na trasie Kraków – Myślenice.

Zdecydowanie tak. Mówimy tutaj o połączeniu z Krakowem jakie dzisiaj ma np. Wieliczka. Usprawnienie transportu i odciążenie tym samym „Zakopianki” to główny cel projektu. Jest dużo argumentów, które przemawiają za realizacją takiego połączenia jak chociażby: skrócenie czasu dojazdu do stolicy Małopolski dla mieszkańców Myślenic oraz pozostałych gmin z powiatu myślenickiego; możliwość rozwoju usług rekreacyjnych i turystycznych w gminach na południe od Krakowa; ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do Krakowa od strony południowej i tym samym ograniczenie niskiej emisji spalin przede wszystkim w Krakowie i w okolicznych gminach.

Czy udało się panu posłowi o tym projekcie porozmawiać z kimś decyzyjnym w Warszawie?

Nasz pomysł przedstawiłem już ministrowi infrastruktury i budownictwa panu A. Adamczykowi, prosząc o rozważanie możliwości jego finansowania i realizacji. Pan minister polecił spotkać się z kolei z panem W. Żmudą dyrektorem ds. rozwoju i przygotowania inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i przeanalizować realność oraz zasadność takiej inwestycji. Do spotkania doszło  21.07.2017 r. w resorcie w obecności pana Ł. Smółki Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Na spotkaniu przekonywałem o zasadności i potrzebach realizacji tej ważnej inwestycji komunikacyjnej i rozwojowej. Ustaliliśmy,  że jeżeli samorządy z zainteresowanych gmin przygotują koncepcję i dokumentację projektową uzgodnioną z PKP, to wtedy rozpoczniemy rozmowy z panem ministrem A. Adamczykiem o wpisaniu konceptu w programy inwestycyjne kolei w Małopolsce.

Foto. Z resortu budownictwa: Spotkanie posła z przedstawicielem PKP oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Stąd czwartkowe spotkanie w Myślenickim magistracie nt. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i jakie są jego owoce?

Tak. Postanowiłem zaproponować panu burmistrzowi M. Ostrowskiemu, abyśmy w Myślenicach zorganizowali takie spotkanie w którym wzięliby także pozostali samorządowcy. W rozmowach we czwartek 10.08.2017 r. wzięli udział m.in.: zastępca Prezydenta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich T. Trzmiel, radny dzielnicy Swoszowice D. Galas, wójt gminy Siepraw T. Pitala, burmistrz Sułkowic P. Pułka. Przedstawiłem perspektywę możliwych dalszych rozmów z PKP PKL S.A. oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Poczyniono wstępne ustalenia dot. m.in. przygotowania porozumienia współpracy pomiędzy gminami ws. SKA z Krakowa do Myślenic, ułożenia przez gminę Myślenice wystąpienia do Marszałka Województwa Małopolskiego o uzupełnienie studium wykonalności projektu w ramach rozwoju istniejącej sieci aglomeracyjnej.

Jak na razie wszystko odbywa się w sferze rozmów a nawet możemy mówić marzeń. Kiedy możemy spodziewać konkretnego działania ze strony samorządów?

Mam nadzieję, że gminy podpiszą porozumienie jeszcze na przełomie sierpnia i września br. tak, aby szybko przystąpić do sporządzenia koncepcji wskazującej możliwość realizacji przedsięwzięcia oraz wykonania projektu SKA na trasie Kraków – Świątniki Górne – Myślenice wraz niezbędną infrastrukturą techniczną (przystankami kolejowymi, zintegrowanymi z parkingami P+R oraz ścieżkami pieszo-rowerowymi).

opublikowano: 13.08.2017