PILNE:
2.01.2018Zmiany w iTV w 2018 roku. Wiadomości z regionu 2 x w miesiącu. Gość tygodnia od 12 stycznia co tydzień. Nowości już wkrótce!

„Substancje toksyczne w środowisku pszczół.” Konferencja na Uniwersytecie Rolniczym.

KRAKÓW: W dniach od 14 do 15 października br. na Uniwersytecie Rolniczym, przy ul. Balickiej 253c odbywać się będzie konferencja pt. „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”.

Będzie to druga konferencja podsumowująca aktualną wiedzę na temat zagrożeń, na jakie są narażone pszczoły w środowisku. Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące pestycydów oraz innych substancji toksycznych obecnych w środowisku. Omawiane będą też zagadnienia związane z dostępnością i szkodliwością substancji obcych dla pszczół.

W ramach tegorocznej konferencji, cykl wykładów wzbogacony będzie o część warsztatową, podczas której będzie można aktywne uczestniczyć w dyskusji na temat zagadnień poruszanych na konferencji. Wydarzenie będzie okazją do podjęcia dialogu między nauką, a praktyką oraz mobilizacji do większego zaangażowania
w ratowanie środowiska, w którym żyją pszczoły.

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja elektroniczna na adres: zdr@urk.edu.pl, temat: „PSZCZOŁY” lub telefonicznie pod nr 12 662 43 31. Szczegóły dotyczące rejestracji: https://urk.edu.pl/index/site/3355/833

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe.

opublikowano: 10.10.2017