PILNE:

Symulowana powódź w Dobczycach

Polityka przeciwpowodziowa to nie tylko wielomilionowe inwestycje w rozbudowę wałów, zbiorniki retencyjne czy regulację koryt rzek. Istotna jest również, szczególnie przy podtopieniach wodami opadowymi, punktowa ochrona domów czy obiektów użyteczności publicznej. W tym zakresie coraz bardziej powszechne stają się mobilne systemy przeciwpowodziowe. Działanie tych systemów w praktyce sprawdzono podczas ćwiczeń nad zaporą w Dobczycach, zorganizowanych przez służby podległe wojewodzie małopolskiemu.

opublikowano: 21.05.2015