PILNE:
15.01.2017WEDŁUG WSTĘPNYCH OBLICZEŃ SZTABU WOŚP W MYŚLENICACH, PODCZAS 25. FINAŁU W STOLICY POWIATU, UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ PONAD 124 TYSIĄCE ZŁOTYCH. TO O PONAD 31 TYSIĘCY ZŁ WIĘCEJ, NIŻ DOTYCHCZASOWY, UBIEGŁOROCZNY REKORD!!! W SZTABIE W LUBNIU ZEBRANO NIESPEŁNA 26 TYSIĘCY ZŁOTYCH. MIMO, ŻE NIE UDAŁO SIĘ POBIĆ REKORDU, TO I TAK IMPONUJĄCA SUMA. GRATULUJEMY! 9.01.2017UWAGA! ZAPOWIADANE WCZEŚNIEJ ZAMKNIĘCIE DRÓG W KRZYWACZCE NIE NASTĄPI. LIKWIDACJA OGNISKA PTASIEJ GRYPY, NIE BĘDZIE MIAŁA WIĘKSZEGO WPŁYWU NA RUCH POJAZDÓW, ZARÓWNO NA DRODZE KRAJOWEJ JAK I LOKALNEJ. OBECNIE NA TERENIE POTENCJALNIE ZAGROŻONYM WIRUSEM PTASIEJ GRYPY TRWA PERLUSTRACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Symulowana powódź w Dobczycach

Polityka przeciwpowodziowa to nie tylko wielomilionowe inwestycje w rozbudowę wałów, zbiorniki retencyjne czy regulację koryt rzek. Istotna jest również, szczególnie przy podtopieniach wodami opadowymi, punktowa ochrona domów czy obiektów użyteczności publicznej. W tym zakresie coraz bardziej powszechne stają się mobilne systemy przeciwpowodziowe. Działanie tych systemów w praktyce sprawdzono podczas ćwiczeń nad zaporą w Dobczycach, zorganizowanych przez służby podległe wojewodzie małopolskiemu.

opublikowano: 21.05.2015