PILNE:
2.01.2018Zmiany w iTV w 2018 roku. Wiadomości z regionu 2 x w miesiącu. Gość tygodnia od 12 stycznia co tydzień. Nowości już wkrótce!

Zmiany w świecie polskiego sportu

Świat polskiego sportu przygotowuje się do zmian w obszarze prawnym. Z końcem kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu dopingu. Przewodniczącym Podkomisji rozpatrującej ów projekt oraz posłem sprawozdawcą Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki był Jarosław Szlachetka. Teraz nadszedł czas na przyjęcie zmian w ustawie o sporcie.

Założenia nowej ustawy o sporcie skupiają się przede wszystkim na zwiększeniu przejrzystości w pracy związków sportowych. Środki finansowe nie zawsze są wydawane w należyty sposób, co hamuje np. rozwój sportu wyczynowego dzieci i młodzieży. Stąd Ministerstwo Sportu i Turystyki, po otrzymaniu licznych zgłoszeń i skarg, zdecydowało o wprowadzeniu zmian w ustawie o sporcie.

Projekt zmian przeszedł konsultacje, często burzliwe. Najwięcej emocji wzbudził zapis zabraniający zasiadania w zarządach PZS sędziów lub osób funkcyjnych spółek lig zawodowych.

W myśl nowej ustawy, członkiem zarządu nie może być osoba, której rodzina świadczy usługi na rzecz związku. Ma to zapobiec korupcji i nepotyzmowi. Zakaz ten obejmie także byłych funkcjonariuszy systemu bezpieczeństwa PRL. Zwiększy się również nadzór ministerialny nad PZS. Będzie się to przejawiać w swobodniejszym dostępie do związkowych dokumentów, np. regulaminów.

W projekcie ustawy znajdują się ponadto zapisy dotyczące zawodników. Jednym z nich jest możliwość przyznania przez ministra okresowego stypendiów dla kadrowicza, który ze względów losowych nie był w stanie osiągnąć wyników koniecznych to przyznania takiego świadczenia.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
ŹRÓDŁO: PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ MYŚLENICE
opublikowano: 16.05.2017