Connect with us

Gmina Myślenice

15 września ruszy głosowanie w Myślenickim Budżecie Obywatelskim 2023

Opublikowano

w

15 września ruszy głosowanie w Myślenickim Budżecie Obywatelskim 2023
15 września ruszy głosowanie w Myślenickim Budżecie Obywatelskim 2023
15 września ruszy głosowanie w Myślenickim Budżecie Obywatelskim 2023

15 września ruszy głosowanie w Budżecie Obywatelskim, w przeddzień rozpoczęcia głosowania opublikowana zostanie karta do głosowania, a mieszkańcy będą mogli oddawać głosy – wzorem poprzednich edycji – zarówno drogą elektroniczną, jak również papierową. Głosowanie zakończy się 23 września o godzinie 14:00 – zachęcamy do wyboru projektu i oddania głosu – to realny wpływ mieszkańców na decyzje o wydatkowaniu środków z miejskiego budżetu!

– 34 projekty złożone przez mieszkańców Gminy Myślenice w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego pomyślnie przeszło weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym, a teraz czas na decyzję społeczności o wyborze tych zadań, które mają zostać przez nasz samorząd zrealizowane w 2023 roku. Zachęcam do aktywnego udziału mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat w głosowaniu, które startuje 15 września, a zakończy się 23 września o 14:00. Do wydania na zgłoszone pomysły mamy ponad 1 milion złotych, to Wasze głosy zdecydują o tym, które zadania zostaną zrealizowane – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Karta do głosowania w wersji papierowej zostanie opublikowana do 14 września, wówczas podamy do wiadomości również listę punktów, w których mieścić się będą urny wrzutowe na karty papierowe. Głosowanie odbędzie się zarówno w formie papierowej jak również elektronicznie w systemie www.bo.myslenice.pl

Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat może oddać głos na jedno z czterech zadań ogólnomiejskich (dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice), a także na zadanie w swoim okręgu miejskim lub sołectwie. 

Lista wszystkich projektów w Myślenickim Budżecie Obywatelskim 2023

LISTA PROJEKTÓW ZAAKCEPTOWANYCH MERYTORYCZNIE  – BUDŻET OBYWATELSKI 2023
Nr zadania NAZWA ZADANIA AUTOR: Szacunkowa kwota
  Myślenice – zadania ogólnomiejskie    
23 Zakup nowej tablicy wyników na Stadion Dalin Myślenice Tomasz Bargiel 45 000 zł
24 Książkomat dla Biblioteki Aleksandra Byrska 106 500 zł
40 Bezpieczny STRAŻAK = poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Myślenic Krzysztof Druzgała 200 000 zł
45 Bez Barier – ogólnodostępna toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebam Katarzyna Maślak 199 000 zł
  Myślenice – okręg 1    
9 Inwestując w Dzieci – Inwestujesz w Siebie – etap III Barbara Bylica 172 170 zł
       
  Myślenice – okręg 2    
5 Bezpieczeństwo i sport – wspólny projekt OSP i Orła! Edward Łapa 172 150 zł
44 DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH Agnieszka Nosal 172 038,86 zł
       
  Myślenice – gmina    
  Bęczarka    
27 Ogólnodostępny defibrylator AED przy OSP w Bęczarce + szkolenia z obsługi oraz doposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt. Wiktor Orzechowski 22 061,12 zł
  Borzęta    
12 Sfinansowanie zakupu przyczepy pożarniczej dla jednostki OSP Borzęta Grzegorz Kępa 34 100 zł
  Bulina    
38 Integracja i wypoczynek Danuta Staroch 12 655 zł
  Bysina    
25 Modernizacja ogrzewania i instalacji na piętrze strażnicy OSP w Bysina Katarzyna Czepiel 27 980 zł
26 Gotowanie to przygoda Katarzyna Czepiel 27 980 zł
  Chełm    
     
  Droginia    
13 Wymiana ogrodzenia na stadionie LKS Sęp Droginia od strony drogi głównej . Aleksander Horab 27 800 zł
  Głogoczów    
11 BO widoczny jest bezpieczny – oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie, II etap Monika Kobus 50 000 zł
30 Głogoczów pod chmurką – czyli zakup wyposażenia do organizacji imprez wiejskich Agnieszka Węgrzyn 35 000 zł
36 Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie jak na Wimbledonie. Zakup traktora ogrodowego. Sebastian Kurowski 15 000 zł
39 Zaprośmy ” Żwirka” na drogę 941- w czystych butach do Centrum Głogoczowa Marek Górszczak 50 000 zł
  Jasienica    
32 Wymiana podłogi w Przedszkolu Samorządowym w Jasienicy Robert Obrok 33 820 zł
  Jawornik    
3 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jaworniku w nowoczesny sprzęt informatyczny. Wacław Szczotkowski 50 000 zł
  Krzyszkowice    
2 Strefa integracji dla mieszkańców- montaż ławek piknikowych, huśtawko- ławki, hamaku, leżaków, stojaków rowerowych i koszy na śmieci na terenie przy OSP Krzyszkowice. Izabela Zawiska 50 000 zł
16 Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Krzyszkowice Andrzej Grzybek 50 000 zł
  Łęki    
20 Montaż monitoringu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Łękach Stanisław Topa 23 595 zł
28 Remont pomieszczeń kuchni i klatki w budynku świetlicy w Łękach. Ewa Rajca 23 595 zł
  Osieczany    
4 „Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku w Osieczanach” Marcin Dudzik 39 460 zł
  Polanka    
6 Montaż ławek na terenie przyległym do boiska sportowego LKS Staw Polanka. Paweł Żądło 23 700 zł
31 Doposażenie strażnicy OSP w Polance. Jerzy Cachel 23 800 zł
  Poręba    
41 Razem dla Poręby! Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie w kamerę termowizyjną i lampę stojącą led oraz prace remontowe i modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie. Agnieszka Motyka 23 420 zł
  Trzemeśnia    
7 Instalacja oświetlenia wzdłuż drogi na Os.Zakościele Wojciech Malinowski 47 700 zł
17 Zagospodarowanie terenu wokół parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni Wojciech Malinowski 21 000 zł
34 Bo liczy się dobro dzieci Aleksandra Hanula 47 000 zł
  Zasań    
18 Zakup pomieszczenia – kontenera biurowego Janina Łabędź 24 935 zł
35 Doposażenie Parku Społecznego w Zasani Małgorzata Jaśkowiec 24 900 zł
  Zawada    
33 Zakup namiotów na imprezy okolicznościowe w plenerze Marcin Kasina 26 500 zł
37 Wyposażenie lokalu Koła Gospodyń Wiejskich Michalinki w Zawadzie Irena Chlebda 26 453 zł

 

 

LISTA PROJEKTÓW ODRZUCONYCH  – BUDŻET OBYWATELSKI 2023
Nr. Nazwa zadania Autor Powód odrzucenia:
8 Renowacja murawy boiska trawiastego LKS STAW Polanka Paweł Żądło Projekt odrzucony. Autor nie wykonał poprawek doszacowania kosztów i doprecyzowania zakresu zadania w wymaganym terminie. Z przyczyn formalnych zadanie odrzucone.
14 Bezpiecznie piechotą na przystanek z Morycówki Konrad Głowacki Projekt niezgodny z regulaminem – jak mówi regulamin w słowniku pojęć pkt. 15. Jako zadania ogólnomiejskie należy rozumieć zadania służące mieszkańcom całego miasta Myślenice co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy i są realizowane w granicach administracyjnych miasta Myślenice. Nie mogą zatem dotyczyć realizacja w Trzemeśni. Zalecana byłaby zmiana charakteru zadania na okręgowe/sołeckie dla Trzemeśni.
15 Modernizacja starego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach Władysława Baran Zadanie odrzucone z uwagi na zbyt duży zakres kosztów zadania. Projekt niemożliwy do realizacji w zakładanej formie w dostępnej puli środków – ponadto kosztorys nie uwzględnia pokrycia kosztów dokumentacji i projektu budowlanego, a także robót ziemnych, które znacznie przekraczają zakres realizacji zadania i możliwości środków z Budżetu Obywatelskiego.
19 Kultura pod dachem – czyli remont dachu w WDK w Głogoczowie Agnieszka Węgrzyn Zadanie odrzucone ze względów merytorycznych. Załączony kosztorys inwestorski jest nieaktualny, za kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski w Głogoczowie nie ma możliwości wykonania zakresu zaproponowanego w złożonego w projekcie. Należy również zweryfikować kwestie własnościowe.
29 Wykonanie ogrodzenia działki nr. 8/3 w miejscowości Droginia Bogdan Horab Na przedmiotowej działce wykonany został projekt budowlany zagospodarowania terenu całej działki. Budowa ogrodzenia przed realizacją zadania jest niezasadna. Ponadto koszty są niedoszacowane i wykonanie 160 m. ogrodzenia za tę pulę środków jest niemożliwe.
46 Drewniana altana do nauki i wypoczynku dla przedszkolaków i uczniów szkoły w Borzęcie Marzena Bylica Projekt nie spełnia wymagań formalnych. Autor projektu nie jest mieszkańcem danego okręgu/sołectwa, co jest sprzeczne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Ponadto autor projektu zwrócił się z prośbą o wycofanie złożonego projektu.

 


Inf.: Gmina Myślenice 

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Myślenice

Kurier Myślenicki- odcinek 254

Opublikowano

w

Kurier Myślenicki- odcinek 254
Kurier Myślenicki- odcinek 254
Kurier Myślenicki- odcinek 254

Zapraszamy na najnowsze wydanie Kuriera Myślenickiego. W tym odcinku zawarliśmy informacje na temat: uchwały budżetowej Rady Miejskiej na rok 2023, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prosto z myślenickiego sztabu WOŚP oraz o tym w jaki sposób dzieci i młodzież mogą i spędzają ferie w mieście. 

Kontynuuj czytanie

Gmina Myślenice

Myślenice współorganizatorem Igrzysk Europejskich? Marszałek Witold Kozłowski wizytował bazę Sport Myślenice

Opublikowano

w

Myślenice współorganizatorem Igrzysk Europejskich? Marszałek Witold Kozłowski wizytował bazę Sport Myślenice
Myślenice współorganizatorem Igrzysk Europejskich? Marszałek Witold Kozłowski wizytował bazę Sport Myślenice
Myślenice współorganizatorem Igrzysk Europejskich? Marszałek Witold Kozłowski wizytował bazę Sport Myślenice

W związku ze zbliżającymi się, tegorocznymi Igrzyskami Europejskimi – European Games Kraków – Małopolska 2023, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wizytował bazę sportową spółki Sport Myślenice w obecności burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki, prezesa spółki Sport Myślenice Michała Funka oraz radnych wojewódzkich Roberta Bylicy oraz Stanisława Bisztygi.

Wizyta związana była z najbliższymi decyzjami, jakie podjąć musi Zarząd Województwa Małopolskiego wraz z organizatorami tegorocznych Igrzysk Europejskich – European Games Kraków-Małopolska 2023. Tegoroczne Igrzyska Europejskie odbywać się będą bowiem w Małopolsce w dniach: od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku.

– Odkąd dowiedzieliśmy się, że Kraków i Małopolska będą gospodarzem i organizatorem Igrzysk Europejskich w 2023 roku, optowaliśmy u Marszałka Witolda Kozłowskiego o włączenie miasta Myślenice jako współgodpoarza tego wydarzenia, przedstawiając jednocześnie naszą bazę sportową oraz zasoby rekreacyjno-sportowe Myślenic do organizacji jednej z dyscyplin sportowych. Mamy nadzieję, że Igrzyska Europejskie zawitają do naszego miasta – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Podczas wizyty w spółce Sport Myślenice marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z myślenicką delegacją zobaczyli obiekty sportowe spółki Sport Myślenice m.in halę widowiskowo-sportową, strzelnicę sportową, salę sportów walki, siłownię, salkę gimnastyczną, salę konferencyjną oraz kompleks boisk.

European Games Kraków-Małopolska 2023.

Igrzyska Europejskie to rozgrywane co cztery lata multidyscyplinarne zawody sportowe zarządzane przez Europejski Komitet Olimpijski. Inauguracyjna edycja tych zawodów odbyła w 2015 roku w Baku.

Miasto Kraków oraz Region Małopolska będą gospodarzami najbliższych, III Igrzysk Europejskich, które odbędą się latem tego roku. Oficjalny wybór gospodarza został dokonany już w 2019 roku, a Kraków był jedynym zgłoszonym kandydatem. W ramach „krakowskich igrzysk” organizowane mają być zawody w 28 dyscyplinach.

Wśród dyscyplin jakie zostaną rozegrane znalazły się: łucznictwo, lekkoatetyka, pływanie synchroniczne,  badminton, skoki do wody, koszykówka 3×3, piłka ręczna plażowa, siatkówka plażowa, taniec sportowy – breaking, kajakarstwo (slalom, sprint), kolarstwo (MTB, BMX), szermierka, boks, judo, karate, pięciobój nowoczesny, biegi górskie, rugby 7-osobowe, strzelectwo sportowe, skoki narciarskie na igielicie, wspinaczka sportowa, tenis stołowy, triathlon, teqball i padel.


Źródło: UMiG Myślenice

Kontynuuj czytanie

Gmina Myślenice

Gmina Myślenice: Podsumowanie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Opublikowano

w

Gmina Myślenice: Podsumowanie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gmina Myślenice: Podsumowanie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gmina Myślenice: Podsumowanie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za Nami! W tym roku cała Polska grała pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla małych i dużych.” Jak czytamy na stronie Fundacji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy: z najnowszych badań wynika bowiem, że w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. 

W tym roku grano i pomagano także w Myślenicach, w których Wielka Orkietra Świątecznej Pomocy grała już po raz dwudziesty czwarty. Tegoroczną siedzibą myślenickiego sztabu był  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, w którym to nie zabrakło oczywiście muzycznych akcentów.

Na scenie zaprezentowali się m.in.: Sznajder Beatbox, Panaceum, HighSanity, Szelest, Bakutil, Web O’Brook, Warany, KontrKultura i The Bastard, a także członkowie Eleven Dance Academy oraz Rycerze Okrągłego Stołu.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

luty 2023
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
« sty   mar »

youtube

Najczęściej czytane