Connect with us

Artykuł Społeczny

Aktualnie w zakładzie karnym w Tarnowie Mościcach każdego dnia do pracy wychodzi ponad 64% osadzonych

Opublikowano

w

Aktualnie w zakładzie karnym w Tarnowie Mościcach każdego dnia do pracy wychodzi ponad 64% osadzonych

Praca to jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. To nie tylko skuteczna forma resocjalizacji, sposób zagospodarowania czasu, możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych, ale to także realne korzyści dla przedsiębiorców.

Zainicjowany w 2016 r. i realizowany przez Służbę Więzienną program przez pięć lat przyczynił się do znacznego wzrostu zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Aktualnie w zakładzie karnym w Tarnowie Mościcach każdego dnia do pracy wychodzi ponad 64% osadzonych.
Po wybuchu pandemii, z uwagi na obowiązujące restrykcje, zatrudnienie skazanych nieznacznie się zmniejszyło, ale teraz ponownie wzrasta. Dotyczy to zarówno zatrudnienia odpłatnego na terenie zakładu karnego, jak i poza jednostką. Nie każdy osadzony może pracować bez nadzoru, dlatego
kandydaci do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego są wybierani spośród osób pozbawionych wolności, których proces resocjalizacji przebiega w dobrym kierunku.
Zatrudnienie niesie pozytywne korzyści zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla skazanych, którzy poprzez taką formę pracy nie tylko nabywają nawyk systematyczności, poczucie obowiązku, zdobywają nowe kwalifikacje, ale również mają możliwość spłaty zasądzonych zobowiązań finansowych.

A co zyskuje kontrahent zatrudniający osobę pozbawioną wolności?
• osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
• brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
• pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
• pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
• kontrahent korzysta z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach jednostek
• zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
• osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

Dnia 1 czerwca 2017 r. zwiększyły się kwoty dopłat do wynagrodzeń skazanych. Ryczałt wypłacany przedsiębiorcy (z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności) wynosi obecnie 35% i jest naliczany z kwoty wynagrodzenia wypacanego skazanym.
Przykładowo: w styczniu wynagrodzenie należne skazanemu wyniesie 2800 zł brutto. Pracodawca może ubiegać się o refundację części tego wynagrodzenia (tj. 35%), za które otrzyma 980 zł zwrotu (w skali roku 11760 zł). Przedsiębiorcy zatrudniający skazanych mogą ubiegać się także o dofinansowanie działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Korzyści dla więźniów:
• możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
• zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np.: alimentów lub grzywien.
• wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.
• zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom.
• kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych.
• Powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.

Obecnie z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach co dzień wychodzi do pracy u kontrahentów zewnętrznych 8 grup liczących od kilku do kilkunastu osób. Skazani pracują między innymi przy produkcji maszyn i urządzeń, segregacji odpadów czy też w firmach zajmujących się branżą budowlaną.
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących pracowników. W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem Karnym w Tarnowie-Mościcach.

Opracował:

kpt. Stanisław Parszywka

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Wydarzenia

październik 2021
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« wrz.   listopad »

youtube

Najczęściej czytane