Connect with us

Artykuł Społeczny

„Biesiada na Górnym – Integracja społeczności lokalnej” 13 listopada 2021

Opublikowano

w

„Biesiada na Górnym – Integracja społeczności lokalnej” 13 listopada 2021
„Biesiada na Górnym – Integracja społeczności lokalnej” 13 listopada 2021
„Biesiada na Górnym – Integracja społeczności lokalnej” 13 listopada 2021

Fundacja Owocna serdecznie zaprasza na kolejne z cyklu, rozpoczętych w tym roku, spotkań integracyjnych. Tym razem wydarzenie dedykowane jest mieszkańcom Górnego Przedmieścia (i nie tylko).

„Biesiada na Górnym – Integracja społeczności lokalnej” odbędzie się w Domu Ludowym ul. 3 Maja 56a,  13 listopada o godzinie 17:00.

Celem niniejszej inicjatywy jest integracja społeczności lokalnej przy wspólnym śpiewie dawnych biesiadnych piosenek, takich jak: „Głęboka studzienka”, „Cyganeczka Zosia”, „Skrzypeczki.” Z uwagi na fakt, iż tegoroczna Biesiada przypada na miesiąc listopad, to jej częścią będzie również piosenka patriotyczna.

Przy kawałku domowego ciasta, pajdzie chleba ze smalcem, kawie, herbacie i ciepłej kolacji będzie można się zintegrować i pośpiewać przy akompaniamencie lokalnych instrumentalistów.

Niniejsze wydarzenie organizowane jest w ramach Inicjatywy Lokalnej 2021. Szczegóły na plakacie.

„Biesiada na Górnym – Integracja społeczności lokalnej” 13 listopada 2021

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Artykuł Społeczny

Fundacja Rodzić po Ludzku. Wyniki monitoringu oddziałów położniczych w czasie pandemii COVID-19

Opublikowano

w

Fundacja Rodzić po Ludzku. Wyniki monitoringu oddziałów położniczych w czasie pandemii COVID-19

Czy można urodzić po ludzku podczas pandemii? Jak realizowane są podstawowe prawa kobiet – Standard Opieki Okołoporodowej – na salach porodowych i oddziałach położniczych po 10 latach obowiązywania prawa? Czy kobiety wciąż doświadczają przemocy położniczej? Jak w sytuacji pandemii radzi sobie personel szpitali? 

Fundacja Rodzić po Ludzku 30 listopada na konferencji prasowej zaprezentowała najnowszy raport z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego. Fundacja postanowiła sprawdzić, jak traktowane są kobiety na salach porodowych oraz oddziałach położniczych w czasie pandemii COVID-19. Jednocześnie podjęła próbę dowiedzenia się, jak wyglądają warunki pracy położnych i lekarzy opiekujących się kobietami. 

Badanie kobiet pokazuje, że pomimo sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się ochrona zdrowia, część zapisów obowiązującego od 10 lat Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej była respektowana. W porównaniu z danymi sprzed okresu pandemii wyraźnie widać, że z roku na rok w szpitalach i na oddziałach położniczych Standard jest coraz lepiej realizowany. Poprawia się dostępność do procedur, aktywność w porodzie, możliwość jedzenia i picia w trakcie porodu, możliwość kontaktu skóra do skóry z dzieckiem po porodzie, udzielanie wsparcia w karmieniu piersią. Poprawia się sposób komunikacji personelu z kobietami, coraz bardziej przestrzegane jest prawo kobiet do informacji i decydowania, do wyrażenia zgody na wykonanie określonych czynności czy zabiegów. Jest to jednak zmiana powolna. 

Podczas pandemii standard, podobnie jak przed pandemią, nie był w pełni realizowany, a część praw była kobietom odbierana w sposób brutalny i czasem nieuzasadniony – tak się działo w przypadku porodów z bliską osobą, separowania matek od dzieci zaraz po porodzie, brutalnego odizolowywania hospitalizowanych dzieci od rodziców, ograniczania wsparcia i bezpośredniego kontaktu z bliskimi w połogu. W pierwszym roku pandemii 62% kobiet rodziło bez osoby towarzyszącej, a 15% musiało rodzić w maseczkach na twarzy. Tam, gdzie brakowało jasnych wytycznych i zapisów prawa, szpitale często ograniczały bez wahania prawa kobiet, zasłaniając się bezpieczeństwem pacjentów i personelu medycznego, a zapominając o udowodnionych naukowo korzyściach z przestrzegania procedur. 

– Tam gdzie tracimy nasze prawa, dzieje się to z szybkością błyskawicy, a tam gdzie je zyskujemy, musimy latami walczyć o realizację tych praw. Prawdopodobnie dopiero za 20 lat Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej będzie wdrożony we wszystkich placówkach w Polsce. Widzimy zmianę, w naszej opinii jest jednak zbyt powolna jak na fakt, że kobiety mają prawo do każdej z zawartych tam procedur. Dlaczego jedno prawo w Polsce wpływające na życie kobiet jest egzekwowane szybko, a inne, dotykające dobrostanu matki i dziecka, jakości życia całej rodziny, nie jest w ogóle wdrażane i nie wspiera się jego realizacji przez szpitale? Nie wymaga i nie pomaga. Od 10 lat. – powiedziała Joanna Pietrusiewicz, Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku

Badanie wyraźnie pokazuje, że tam, gdzie należało do minimum ograniczyć kontakt z kobietą, procedury były realizowane w mniejszym stopniu a porody były częściej zmedykalizowane, częściej niż przed pandemią kobiety miały podawaną kroplówkę ze sztuczną oksytocyną, częściej wykonywano monitorowanie pracy serca dziecka przez cały czas trwania porodu. Po porodzie mniejszy odsetek kobiet niż przed pandemią był obecny przy zabiegach, badaniach, szczepieniach dziecka.  Personel biorący udział w badaniu potwierdził, że w pandemii znacznie częściej decydowano się na cesarskie cięcie ze wskazań epidemiologicznych, przyśpieszanie porodów w celu ograniczenia kontaktu z kobietą czy separacje dzieci od matek wbrew zaleceniom. 

Badanie kobiet rodzących w pandemii pokazało, że w szpitalach w Polsce w 2021 r. nadal dochodzi do nadużyć i przemocy położniczej. Co 5 kobieta słyszy w szpitalu niestosowne komentarze, co dziesiąta jest wyśmiewana, wiele jest poniżanych, szantażowanych, doświadcza gróźb czy krzyku. Kobiety są zmuszane do rodzenia w pozycji na plecach, wykonuje się bez ich zgody masaż szyjki macicy, nacina krocze czy stosuje chwyt Kristellera. Zdarzają się sytuacje przywiązywania nóg, rozkładania ich na siłę przy porodzie, szturchanie, a nawet policzkowanie. 

Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa medycznego oraz dokładanie starań, żeby w czasie pandemii zapewnić opiekę okołoporodową na jak najlepszym poziomie, odbyło się w dużej mierze kosztem położnych i lekarzy. Personel wziął na siebie olbrzymi wysiłek sprostania pracy w sytuacji chaosu, braku bezpieczeństwa, niepewności i stresu przy ograniczonej możliwości odreagowania, wzięcia urlopu, przy niewielkim wsparciu ze strony pracodawców, przełożonych czy państwa. Dyrektorzy szpitali niejednokrotnie byli pozostawieni sami sobie. Najczęściej skupili się na zapewnieniu ciągłości opieki i na tworzeniu procedur bezpieczeństwa. Niestety często brakuje im uważności na personel – na człowieka, który doświadcza wielu trudnych sytuacji ze strony pacjentów i otoczenia.  

Pandemia spowodowała znaczny kryzys – chaos, ignorowanie potrzeb kobiet, brak komunikacji i informacji o podstawowych wytycznych. Decyzje dotyczące opieki okołoporodowej były – i często są podejmowane – pod wpływem lęku.  Podejmowanie tak istotnych decyzji dotyczących ograniczania dostępu do opieki okołoporodowej w sposób nietransparentny, w oderwaniu od pacjentów, dyrektorów szpitali i członków opieki medycznej, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. 

Pandemia z pewnością spowalnia proces wdrażania prawa, a personel medyczny pracował w cięższych warunkach i mimo to obserwujemy pozytywne zmiany. Potrzebne są działania zarówno monitorujące realizację Standardu, jak i aktywizujące szpitale do przestrzegania prawa. Potrzebne są też działania dla personelu pracującego w obciążających warunkach, zapewniając im odpowiedni system wsparcia i szkoleń. To dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi położnych i lekarzy, dla dziesiątek tysięcy kobiet poród pomimo pandemii był ważnym, pozytywnym i wzmacniającym doświadczeniem.

Pomimo pozytywnych zmian, każdego roku szpital po porodzie opuszcza wiele okaleczonych psychicznie i fizycznie  kobiet. Pandemia, ani żadna inna sytuacja kryzysowa, nie zwalniają nikogo z traktowania drugiego człowieka z szacunkiem. Nawet tak kryzysowe sytuacje nie usprawiedliwiają przypadków zachowań przemocowych, braku empatii czy zwykłego zdrowego rozsądku. 

Raport jest dostępny na stronie:

https://www.rodzicpoludzku.pl/images/FRPL_RAPORT_2021.pdf

Podsumowanie wyników i główne wnioski na stronie: https://www.rodzicpoludzku.pl/materialy-frpl-dla-mediow/1634-informacja-prasowa-raport-qopieka-okoloporodowa-podczas-pandemii-covid-19-w-swietle-doswiadczen-kobiet-i-personelu-medycznegoq.html

O Fundacji Rodzić po Ludzku:

Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową pożytku publicznego od 25 lat działająca na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Misją Fundacji jest poprawa opieki perinatalnej i warunków w placówkach położniczych w Polsce. W sposób ciągły prowadzi działania rzeczniczce, interwencyjne i edukacyjne, których adresatami są decydenci służby zdrowia, aktywiści, personel medyczny oraz same kobiety w ciąży i matki małych dzieci. Monitoringi, wynikające z nich raporty i analizy stanu opieki okołoporodowej stały się podstawą postulatów stworzenia ogólnopolskich standardów opieki okołoporodowej. W 2015 r. Fundacja otrzymała nagrodę WHO za „działalność w zakresie prac nad poprawą jakości opieki okołoporodowej”, a w 2016 r. nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet”.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

 „Złap za STER!”

Opublikowano

w

 „Złap za STER!”

Projekt „Złap za STER!” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (Lidera projektu) oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (Partnera projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy,  Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie,
 • zagrożonych utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
 • odchodzących z rolnictwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 176 os. w tym min. 60% stanowić będą Kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projekty jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 • Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 • Elastyczność w użytkowaniu,
 • Proste i intuicyjne użytkowanie,
 • Czytelna informacja,
 • Tolerancja na błędy,
 • Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 • Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 • Percepcja równości.

Co oferujemy?

 1. bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 2. płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 3. udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 4. opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne
 6. dodatek relokacyjny
 7. dodatek aktywizacyjny
 8. refundację studiów podyplomowych
 9. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 2. Płatne staże u znanych pracodawców dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 3. Wsparcie profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego) którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 5. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa poprzez utrzymanie zatrudnienia/zatrudnienie/samozatrudnienie/podniesienie kompetencji zawodowych
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Udział w projekcie „Złap za STER! jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://zlapzaster.inbit.pl/zglos-sie-2/

Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

12 626 01 50 / 12 617 18 91, e-mail: zlapzaster@inbit.pl

oraz w Biurze Projektu:Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków


Wartość projektu: 2 997 000,59 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 547 450,50 PLN

Okres realizacji projektu:
01.03.2021r. – 30.06.2023r.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Choinka w zamian za odpady! Akcja Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach

Opublikowano

w

Choinka w zamian za odpady! Akcja Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach
Choinka w zamian za odpady! Akcja Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach
Choinka w zamian za odpady! Akcja Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach

Gmina Myślenice we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów w Myślenicach zaprasza mieszkańców do udziału w akcji 200 choinek na Święta Bożego Narodzenia. Wystarczy, że oddasz określoną ilość odpadów w PSZOK, a w zamian dostaniesz prawdziwą choinkę!

Mieszkańców zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myślenicach przy ul. Ujejskiego 341 w soboty 11 grudnia oraz 18 grudnia w godzinach od 8:00 do 12:00.

Wystarczy oddać określoną ilość odpadów, a w zamian otrzymasz jedną, zieloną i pachnącą choinkę na gospodarstwo domowe:
– 20 kg złomu
– 5 kg puszek aluminiowych
– 25 kg makulatury
– 1 sztuka dużego kompletnego sprzętu AGD
– 5 szt małego AGD

Do wydania jest 200 choinek – kto pierwszy ten lepszy. Choinki będą wydawane po okazaniu w ZUO aktualnego dowodu opłaty za odpady w Gminie Myślenice.

informacje: UMiG Myślenice

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane