Connect with us

Artykuł Społeczny

Centra opiekuńczo-mieszkalne 2022 – nowy nabór wniosków

Opublikowano

w

Centra opiekuńczo-mieszkalne 2022 – nowy nabór wniosków
stw

30 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Program
o zmianie Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. Programu.
Na realizację zadań w ramach ogłaszanego naboru wniosków do Programu, Minister przeznacza w 2022 r. kwotę 30 mln zł dla całego kraju.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


W celu utworzenia Centrum, gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.


Osoby niepełnosprawne wymagają naszej szczególnej troski i większej uwagi. Dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą one w normalny sposób funkcjonować w środowisku. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom i ogłasza nowy nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Zachęcam wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Stwórzmy niepełnosprawnym przyjazne otoczenie do życia mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Terminarz zgłoszeń
Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody:

 • w zakresie Modułu I (tworzenie) od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.,

 • w zakresie Modułu II (funkcjonowanie) nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.

Wsparcie finansowe

Kwota wsparcia finansowego w Module I wynosi do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania, z zastrzeżeniami ujętymi w Programie. UWAGA: konieczność posiadania kosztorysu inwestorskiego!

Wysokość wsparcia finansowego w Module II wynosi:

 1. w zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20 zł za godzinę pobytu na 1 uczestnika Programu (maksymalnie do 8 godzin pobytu dziennie);

 2. w zakresie usług całodobowego zamieszkania – nie więcej niż 5000 zł miesięcznie na 1 uczestnika Programu.

Na co można przeznaczyć środki?

 1. W ramach MODUŁU I – Utworzenie i wyposażenie Centrum finansowane będą:

 • koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub nabycie nieruchomości, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku;

 • koszty zagospodarowania terenu i innych obiektów architektury ogrodowej, niezbędnych do funkcjonowania Centrum;

 • koszty dodatkowe, które obejmują: koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji itp.;

 • koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.

 1. W ramach MODUŁU II – Funkcjonowanie Centrum finansowane będą zadania polegające na:

 • utrzymaniu działalności Centrum;

 • ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z usługą przewozową/transportową uczestników Centrum;

 • pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi w Centrum na rzecz uczestników Programu.


W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie wymienionych zadań dotyczących Centrów utworzonych ze środków przekazanych na podstawie Programu
ogłoszonego w 2019 r.

Wszelkie informacje na temat programu, w tym zasady, terminy naboru oraz wzory wniosków i innych dokumentów związanych z Programem dostępne są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

 

informacje: Małopolski Urząd Wojewódzki

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Konkurs na tradycyjny bukiet zielny w Kornatce – 15 sierpnia

Opublikowano

w

Konkurs na tradycyjny bukiet zielny w Kornatce – 15 sierpnia
stw
 

Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Gościniec i Sołtys Kornatki zapraszają do udziału w konkursie na TRADYCYJNY BUKIET ZIELNY, który odbędzie się w poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. po Mszy Świętej o godzinie 11:00 przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Kornatce.

 
Bukiety układane tradycyjnie z okazji Święta Matki Bożej Zielnej oceniane będą w dwóch kategoriach: bukiet mały – wykonany przez osoby do 15 lat i bukiet duży – wykonany przez osoby powyżej 15 roku życia. Zasady oceniania są takie same jak w ubiegłych latach.
 
Konkurs na tradycyjny bukiet zielny w Kornatce – 15 sierpnia
 
informacje: UGIM Dobczyce

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Małopolska grupa „SPEED”- przez trzy lata ujawniła ponad 1000 przestępstw i ponad 211 000 wykroczeń w ruchu drogowym

Opublikowano

w

Małopolska grupa „SPEED”- przez trzy lata ujawniła ponad 1000 przestępstw i ponad 211 000 wykroczeń w ruchu drogowym

Małopolska grupa „SPEED” została powołana w lipcu 2019 roku w celu szybkiego reagowania na rażące przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, popełniane głównie przez kierujących. W ciągu 3 lat działalności tej nieetatowej grupy składającej się z policjantów z różnych jednostek  garnizonu małopolskiej Policji, funkcjonariusze ujawnili ponad 1000 przestępstw i ponad 211 000 wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 157 tys. związanych z nadmierną prędkością.

Szczególną uwagę policjanci z tej grupy zwracają  na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość bo z tej przyczyny na drodze ginie najwięcej osób. Grupa „SPEED” kierowana jest także w miejsca, gdzie jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa, dochodzi do największej ilości wypadków, a także w rejony gdzie jak wynika ze zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy czują się najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W okresie od 16 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku policjanci  pełniący służbę w grupie „SPEED” małopolskiej Policji  ujawnili 1092  przestępstwa drogowe, 211 065  wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 157 000 związanych z nadmierną prędkością. Zatrzymali piratom drogowym 4741 praw jazdy, w tym 4189 za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.  Ponadto zatrzymali 7366 dowodów rejestracyjnych, głównie z powodu złego stanu technicznego pojazdu.  

Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa małopolskiego, jedną z dominujących przyczyn wypadków drogowych wciąż jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, w związku z czym nieetatowe grupy „SPEED” koncentrują swe działania w głównej mierze na ujawnianiu kierujących, którzy nie stosują się do nakazanej prędkości jazdy.
 

Prezentujemy film z wybranymi wykroczeniami i przestępstwami ujawnionymi przez małopolską grupę „SPEED” od początku jej istnienia.

 

Źródło i film: Małopolska Policja 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Oddajmy hołd Powstańcom !

Opublikowano

w

powstanie warszawskie

CHWAŁA BOHATEROM: Dziś mija 78. rocznica wybuchu Postania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, do walki w obronie stolicy przystąpiło około 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej oraz działaczy innych organizacji podziemnych. Jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne KG AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy.


Pomimo niewystarczającego zasobu broni oraz ponoszonych strat w ludności, powstańcy walczyli aż do 2 października, kiedy to Armia Krajowa zaprzestała działań ofensywnych i wysłała emisariuszy w celu wynegocjowania kapitulacji. Negocjacje przeprowadzone w Ożarowie Mazowieckim trwały do północy 3 października i zakończyły się podpisaniem paktu o zawieszeniu broni.
W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców oraz około 180 tysięcy ludności cywilnej.


Okażmy pamięć bohaterom walczącym o niepodległą Polskę. Dziś o Godzinie „W”, przystańmy na moment w pędzie dnia codziennego i minutą ciszy uczcijmy Powstańców Warszawskich.
 

FILM: MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

FOTO: HISTORIA UWAŻAM RZE

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

sierpień 2022
PWŚCPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« lip   wrz »

youtube

Najczęściej czytane