Connect with us

Artykuł Społeczny

Cudze chwlicie…Swoje poznajcie! Wyzwanie z nagrodami dla szkół i rodzin z gminy Myślenice

Opublikowano

w

Cudze chwlicie…Swoje poznajcie! Wyzwanie z nagrodami dla szkół i rodzin z gminy Myślenice

„Cudze chwalicie… Swoje poznajcie! Perły Myślenic – wycieczka na Uklejnę. Film i konkurs promujące lokalne dziedzictwo realizowany prze Fundację Owocną.

„Poznaj to co bliskie, to co nasze wyrusz myślenickimi szlakami i ciesz się pięknem otaczającej przyrody. Po wycieczce wykrzyknij razem z nami: „Swoje chwalimy bo swoje znamy, dobrze już wiemy co posiadamy.” Konkurs przeznaczony dla klas szkół podstawowych oraz rodzin z gminy Myślenice i trwa do 5.10.2021 roku. 

Do dzieła: 

 1. Zapoznajcie się z poniższym regulaminem
 2.  Idźcie na wycieczkę w dowolne zalesione miejsce w gminie Myślenice
 3. Róbcie zdjęcia a z nich prezentacje multimedialne (10-30 slajdów)
 4. Ślijcie je na adres fundacjaowocna@gmail.com do 5.10.2021 wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji multimedialnej.
 5. Odbierajcie nagrody!

Regulamin Konkursu=WYZWANIA na prezentację multimedialną „Cudze chwalicie… Swoje poznajcie!”  Dedykowanego szkołom i rodzinom  gminy Myślenice.

I. Konkurs realizowany w ramach:

wsparcia przez UMiG Myślenice zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Myślenice w 2021 roku.

Projekt ten realizowany jest pod nazwą: „Cudze chwalicie… Swoje poznajcie! Perły Myślenic – wycieczka na Uklejne. Film i konkurs promujące lokalne dziedzictwo”. Konkurs czytaj dalej „Wyzwanie”. 

II. Organizatorem Wyzwania jest Fundacja Owocna. Celem jest:

 1. Promowanie lokalnej turystyki i walorów rodzimego krajobrazu.
 2. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz pokazywanie czasu spędzonego na łonie natury  i w ruchu jako ciekawego i atrakcyjnego.
 3. Poprawa zdrowia i jakości życia lokalnego społeczeństwa (redukcja stresu!), zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez zaszczepienie nawyku odpoczynku na świeżym powietrzu, wśród zieleni.

 

III. Zasady i warunki uczestnictwa 

 1. Udział w Wyzwaniu  jest wolny od jakichkolwiek opłat.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać mieszkańcy gminy Myślenice lub wychowawcy znajdujących się na jej terenie placówek oświatowych.
 3. Prace konkursowe rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
 • klasy I-III szkół podstawowych,
 • klasy IV-VIII szkół podstawowych,
 • rodziny.

4. By wziąć udział w wyzwaniu należy przesłać prezentację multimedialną dokumentującą pieszą wycieczkę na jedno z zalesionych  wzgórz położonych na terenie gminy Myślenice (np. Uklejna, Chełm, Dalin, Góra Plebańska itp.)

5. Prezentacja powinna:

 • zostać zapisana w ogólnodostępnym programie graficznym (najlepiej z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx *.odp jak również jako prezentacja multimedialna z rozszerzeniem *.pps,*.ppsx) 
 • zawierać od 10 do 30 slajdów (czas prezentacji  do 10 minut); 
 • zawierać stronę tytułową z informacją o autorach prezentacji (w przypadku szkół wystarczy podanie klasy i pełnej nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska opiekuna)
 • zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

6. Prezentację należy przesłać na adres: fundacjaowocna@gmail.com

7. Do wiadomości mailowej należy dołączyć skan lub zdjęcie  zgody podpisanej przez uczestnika. Zgoda stanowi załącznik do regulaminu Organizatora konkursu.

8. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.

IV. Termin rozstrzygnięcia Wyzwania

Nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2021 roku włącznie z dopiskiem „Wyzwanie Uklejna+nazwa uczestnika” np. „Wyzwanie Uklejna  SP nr 2 kl. II B” czy „Wyzwanie Uklejna rodzina Kowalskich z Chełmu”. 

V. Nagrody

 1. Pula nagród w Wyzwaniu wynosi 2.400 zł.
 2. Laureatów Wyzwania wyłoni jury powołane przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród w poszczególnych kategoriach, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.
 4. O przyznaniu nagrody Laureaci zostaną powiadomieni mailowo.
 5. Dodatkowo wyniki konkursu zostaną zamieszczone na profilu społecznościowym facebook Organizatora do 7 dni po jego zakończeniu. 
 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wydarzenia EduPik czyli Pikniku dla NGO i mieszkańców organizowanego przez Fundację Owocna w dniu 10.10.2021r. na Rynku w Myślenicach lub w innym wskazanym przez Organizatora miejscu. O miejscu wręczenia nagród  Laureaci zostaną poinformowani mailowo. 

VI. Przepisy końcowe

 1. Udział w Wyzwaniu oznacza zgodę na nieodpłatne publikowanie prezentacji lub jej fragmentów na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora oraz promowanie jej przez Partnerów konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów Wyzwania.
 3. W sprawach dotyczących Wyzwania prosimy o kontakt mailowy: fundacjaowocna@gmail.com. 
 4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Wyzwania (konkursu), będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdawania nagród), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji multimedialnej.

W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  niżej podpisany(a), oświadczam, że: Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci w celu uczestnictwa w wyzwaniu  „Cudze chwalicie…Swoje poznajcie.” przez Fundację Owocna.

Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału dzieci szkolnych/rodzin w wyzwaniu. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku/wizerunków oraz nagrania przesłanego na konkurs „Cudze chwalicie…Swoje poznajcie.” na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu. 

Wykorzystany materiał zostanie opatrzony imieniem i nazwiskiem przedstawiciela rodziny,  nazwą  szkoły/klasy. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału dzieci, młodzieży, rodzin w konkursie. 

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i promocji konkursu lub do czasu wycofania zgody. Wyrażone zgody są dobrowolne. 

Dane opiekuna klasy, przedstawiciela rodziny  oraz dane uczestników Wyzwania. …………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby: rodzica/opiekuna/wychowawcy)


Film powstał we współpracy: Fundacji Owocnej z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice w partnerstwie z: Nadleśnictwem Myślenice, PTTK Lubomi oddział Myślenice, Edytą Lewandowską oraz Telewizją Internetową iTV Myślenice. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Myślenice w 2021 roku.

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Akcje charytatywne

30. Finał WOŚP w Dobczycach już 30 stycznia !

Opublikowano

w

przez

30. Finał WOŚP w Dobczycach już 30 stycznia !
30. Finał WOŚP w Dobczycach już 30 stycznia !

Wielkimi krokami zbliża się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Dobczyce po raz pierwszy, wspólnie z całą Polską, zagrają już w niedzielę, 30 stycznia. Datki z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na wsparcie okulistyki dziecięcej.

 

30. Finał WOŚP w Dobczycach już 30 stycznia !

Jakie atrakcje przygotowały dla Was Dobczyce podczas 30. Finału WOŚP ?

W strefie koncertowej, która znajdować się będzie w Parku Miejskim w Dobczycach wystąpi wiele popularnych dobczyckich grup muzycznych, takich jak : Orkiestra Dęta Dobczyce, Big-Band Dobczyce czy też Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce. Ponadto usłyszymy również  następujące zespoły: Web O’Brook, Show-Balet „Shine”, Sheeban Celtic Band, Grupa BLUE, Oberschlesien. Wrażeń artystycznych dostarczy Wam także wystawa prac malarza – Stanisława Kmiecika

Strefa koncertowa to nie jedyne miejsce, gdzie warto się udać podczas tegorocznego finału WOŚP w Dobczycach.
Teren pod zaporą na ul. Braci Kowalskich jest kolejnym punktem na mapie Dobczyc, który warto odwiedzić w tym dniu. Tam będzie na Was czekać cała masa atrakcji związanych z motoryzacją.
Fani czterech kółek będą aktywizowani przez : Rafała Kochanowskiego- Drift, Mariusza Kościelnego, Pawła Junga, RS Vision Roberta Szczudło oraz przez Nissan Skyline R34 Shogun.

W tą niedzielę fani niskich temperatur również znajdą coś dla siebie.  W samo południe, pod Zaporą w Dobczycach odbędzie się wielkie morsowanie.

ROZBIEGANE DOBCZYCE zapraszają na wydarzenie sportowe w szczytnym celu. „Kółko dla orkiestry” wystartuje o godzinie 9.00 spod bramy Parku Miejskiego w Dobczycach

Symboliczne „Światełko do nieba” z Show- Balet „Shine”  wystrzeli w górę punktualnie o godzinie 20:00 .
Licytacje są nieodłącznym elementem zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .

Co możemy wylicytować podczas tegorocznego finału?

– Voucher na fantastyczny pobyt w Hotel Malinowy Potok
– Koszulka Jakuba Błaszczykowskiego z autografem
– gadżety z logo Wisły Kraków,
– koszulka z autografem
– książka Tadeusza Gadacza z autografem
– Egzemplarze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z autografami
– Dzieła Pana Edwarda Dudy
Nie możemy zapomnieć o wolontariuszach, którzy przez swoje zaangażowanie i chęć niesienia pomocy tak ochoczo wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na terenie całej Gminy i Miasta Dobczyce będzie można ich spotkać wraz z puszkami i wesprzeć ten szczytny cel.

Opracowanie tekstu: Karolina Suder

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Województwo małopolskie wzbogacone o nowe zespoły ratunkowe

Opublikowano

w

Województwo małopolskie wzbogacone o nowe zespoły ratunkowe
Województwo małopolskie wzbogacone o nowe zespoły ratunkowe

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wzmacnia system ratownictwa medycznego, wprowadzając 14 dodatkowych zespołów ratunkowych.

 

 

 

 

    Z rozmowy z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą dowiadujemy się o nowych usprawnieniach systemu ratownictwa, które w znacznym stopniu ułatwią walkę z piątą falą koronawirusa. 

U progu piątej fali epidemii podjąłem decyzję o kolejnym wzmocnieniu systemu ratownictwa. Od 1 lutego uruchamiamy 14 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego działających w ramach 11 dysponentów. 5 z nich będą to ZRM-y
24-godzinne, 4 zespoły 12-godzinne oraz 5 ZRM-ów 8-godzinnych. Większa zakaźność wywołana wariantem Omikron przyczyniła się do wzmożonego ruchu karetek wyjeżdżających do pacjentów „covidowych”. Wychodząc naprzeciw zwiększającym się potrzebom
podjęliśmy stosowne kroki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

 

Dodatkowe karetki

Zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, Karpacki Rejon Operacyjny zostanie wzmocniony o 7 ZRM-ów działających w ramach 4 dysponentów (Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Szpitala Powiatowego
w Limanowej, Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu). Te dodatkowe ZRM-y będą stacjonowały
w: Tarnowie, Lisiej Górze, Zakliczynie, Mszanie Dolnej, Gorlicach, Bieczu oraz Nowym Sączu.

W Krakowskim Rejonie Operacyjnym również pojawi się 7 ZRM-ów, działających
w ramach 7 dysponentów (ZOZ-u w Oświęcimiu, Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie, Szpitala Powiatowego w Zakopanem, ZOZ-u w Suchej Beskidzkiej, Szpitala Powiatowego w Proszowicach, ZZOZ-u w Wadowicach, Pogotowia Ratunkowego w Skawinie). Te dodatkowe ZRM-y będą stacjonowały w: Oświęcimiu, Chrzanowie, Bukowinie Tatrzańskiej, Suchej Beskidzkiej, Proszowicach, Wadowicach oraz Skawinie.

dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego

Niemal 3 tys. łóżek „covidowych”

Baza łóżek „covidowych” jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb. W ciągu tygodnia wahała się dość znacznie – z poziomu 2927 (18 stycznia) zwiększyła się do 2959 dnia kolejnego, następnie spadła do 2939 (21-22 stycznia), potem znowu wzrosła do 2957 (24 stycznia) i ostatecznie dzisiaj (25 stycznia) wynosi 2937.

Dzisiejsze raporty mówiły o 3230 nowych przypadkach (w 43% pochodzących
z Krakowa, powiatu krakowskiego i wielickiego). W szpitalach przebywało natomiast 1742 pacjentów zakażonych COVID-19, z których 170 wymagało respiratorów.
W Małopolsce są obecnie 123 potwierdzone przypadki wariantu Omikron

.dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego

 

Aktualnie w Małopolsce zaszczepionych jest 47% Mieszkańców. Jak pokazują codzienne raporty, które otrzymujemy, to ciągle mało, a wirus wciąż nie daje za wygraną. Dlatego nieustannie zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby zaszczepili się dla dobra swojego i innych – apeluje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.


 

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Opublikowano

w

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11


Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Pandemia trwa, w związku ze wzrostem liczby zakażeń szczególnie osoby starsze mogą potrzebować pomocy np. w zrobieniu zakupów. – Dotychczas realizowane wsparcie, m.in. dedykowana infolinia, będzie kontynuowane. Nikt nie zostanie bez pomocy. Ale to nie wszystko, seniorzy będą mogli liczyć na jeszcze więcej – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Pandemia koronawirusa to czas wyjątkowo trudny dla osób starszych, schorowanych, mniej samodzielnych i samotnych. To z myślą o nich uruchomiliśmy w 2020 r. m.in. dedykowaną infolinię 22 505 11 11, za pośrednictwem której seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc. Pomoc różnego rodzaju – od zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa aż po wsparcie cyfrowego wolontariusza czy pomoc w dotarciu na szczepienie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak dodaje pandemia się nie zakończyła, dlatego kontynuowane jest wsparcie dla osób starszych, chociaż poprzez nowy program – „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Sama idea pozostaje niezmienna. „Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Budżet programu na rok 2022 to 80 mln zł.

W jaki sposób senior może zgłosić się po pomoc?

Senior decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

– Od początku programu w działania w ramach Korpusu zaangażowało się kilkanaście tysięcy wolontariuszy oraz wiele organizacji młodzieżowych, dając wspaniały przykład empatii oraz solidarności międzypokoleniowej i społecznej – mówi minister Marlena Maląg.

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć seniorzy w 2022 r.?

To m.in. wsparcie społeczne, czyli wolontariat polegający na wspólnym spędzaniu czasu z osobami starszymi, spacerach. To właśnie osoby starsze, chociaż coraz lepiej radzą sobie z nowymi technologiami, są narażone na samotność. Chcemy temu przeciwdziałać. Wolontariusz dostarczy także zakupy i pomoże w czynnościach dnia codziennego, wyprowadzi psa.

To także pomoc w dostępie do opieki zdrowotnej, zapisach na wizyty u lekarza, transporcie na szczepienie czy załatwieniu spraw urzędowych.

Ważną częścią jest także pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Dużą nowością jest bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opaski będą wyposażone w wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

 Troska o osoby starsze i mniej samodzielne, o ich bezpieczeństwo, to nasz wspólny obowiązek. Do tej pory wielokrotnie udowadnialiśmy, że egzaminy z solidarności społecznej zdajemy celująco. Niech tak będzie dalej – dopóki pomoc jest potrzebna, będzie ona udzielana – zapewnia minister Marlena Maląg.

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

 

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje: Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« gru   lut »

youtube

Najczęściej czytane