Connect with us

Artykuł Społeczny

Fundacja Rodzić po Ludzku. Wyniki monitoringu oddziałów położniczych w czasie pandemii COVID-19

Opublikowano

w

Fundacja Rodzić po Ludzku.  Wyniki monitoringu oddziałów położniczych w czasie pandemii COVID-19

Czy można urodzić po ludzku podczas pandemii? Jak realizowane są podstawowe prawa kobiet – Standard Opieki Okołoporodowej – na salach porodowych i oddziałach położniczych po 10 latach obowiązywania prawa? Czy kobiety wciąż doświadczają przemocy położniczej? Jak w sytuacji pandemii radzi sobie personel szpitali? 

Fundacja Rodzić po Ludzku 30 listopada na konferencji prasowej zaprezentowała najnowszy raport z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego. Fundacja postanowiła sprawdzić, jak traktowane są kobiety na salach porodowych oraz oddziałach położniczych w czasie pandemii COVID-19. Jednocześnie podjęła próbę dowiedzenia się, jak wyglądają warunki pracy położnych i lekarzy opiekujących się kobietami. 

Badanie kobiet pokazuje, że pomimo sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się ochrona zdrowia, część zapisów obowiązującego od 10 lat Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej była respektowana. W porównaniu z danymi sprzed okresu pandemii wyraźnie widać, że z roku na rok w szpitalach i na oddziałach położniczych Standard jest coraz lepiej realizowany. Poprawia się dostępność do procedur, aktywność w porodzie, możliwość jedzenia i picia w trakcie porodu, możliwość kontaktu skóra do skóry z dzieckiem po porodzie, udzielanie wsparcia w karmieniu piersią. Poprawia się sposób komunikacji personelu z kobietami, coraz bardziej przestrzegane jest prawo kobiet do informacji i decydowania, do wyrażenia zgody na wykonanie określonych czynności czy zabiegów. Jest to jednak zmiana powolna. 

Podczas pandemii standard, podobnie jak przed pandemią, nie był w pełni realizowany, a część praw była kobietom odbierana w sposób brutalny i czasem nieuzasadniony – tak się działo w przypadku porodów z bliską osobą, separowania matek od dzieci zaraz po porodzie, brutalnego odizolowywania hospitalizowanych dzieci od rodziców, ograniczania wsparcia i bezpośredniego kontaktu z bliskimi w połogu. W pierwszym roku pandemii 62% kobiet rodziło bez osoby towarzyszącej, a 15% musiało rodzić w maseczkach na twarzy. Tam, gdzie brakowało jasnych wytycznych i zapisów prawa, szpitale często ograniczały bez wahania prawa kobiet, zasłaniając się bezpieczeństwem pacjentów i personelu medycznego, a zapominając o udowodnionych naukowo korzyściach z przestrzegania procedur. 

– Tam gdzie tracimy nasze prawa, dzieje się to z szybkością błyskawicy, a tam gdzie je zyskujemy, musimy latami walczyć o realizację tych praw. Prawdopodobnie dopiero za 20 lat Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej będzie wdrożony we wszystkich placówkach w Polsce. Widzimy zmianę, w naszej opinii jest jednak zbyt powolna jak na fakt, że kobiety mają prawo do każdej z zawartych tam procedur. Dlaczego jedno prawo w Polsce wpływające na życie kobiet jest egzekwowane szybko, a inne, dotykające dobrostanu matki i dziecka, jakości życia całej rodziny, nie jest w ogóle wdrażane i nie wspiera się jego realizacji przez szpitale? Nie wymaga i nie pomaga. Od 10 lat. – powiedziała Joanna Pietrusiewicz, Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku

Badanie wyraźnie pokazuje, że tam, gdzie należało do minimum ograniczyć kontakt z kobietą, procedury były realizowane w mniejszym stopniu a porody były częściej zmedykalizowane, częściej niż przed pandemią kobiety miały podawaną kroplówkę ze sztuczną oksytocyną, częściej wykonywano monitorowanie pracy serca dziecka przez cały czas trwania porodu. Po porodzie mniejszy odsetek kobiet niż przed pandemią był obecny przy zabiegach, badaniach, szczepieniach dziecka.  Personel biorący udział w badaniu potwierdził, że w pandemii znacznie częściej decydowano się na cesarskie cięcie ze wskazań epidemiologicznych, przyśpieszanie porodów w celu ograniczenia kontaktu z kobietą czy separacje dzieci od matek wbrew zaleceniom. 

Badanie kobiet rodzących w pandemii pokazało, że w szpitalach w Polsce w 2021 r. nadal dochodzi do nadużyć i przemocy położniczej. Co 5 kobieta słyszy w szpitalu niestosowne komentarze, co dziesiąta jest wyśmiewana, wiele jest poniżanych, szantażowanych, doświadcza gróźb czy krzyku. Kobiety są zmuszane do rodzenia w pozycji na plecach, wykonuje się bez ich zgody masaż szyjki macicy, nacina krocze czy stosuje chwyt Kristellera. Zdarzają się sytuacje przywiązywania nóg, rozkładania ich na siłę przy porodzie, szturchanie, a nawet policzkowanie. 

Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa medycznego oraz dokładanie starań, żeby w czasie pandemii zapewnić opiekę okołoporodową na jak najlepszym poziomie, odbyło się w dużej mierze kosztem położnych i lekarzy. Personel wziął na siebie olbrzymi wysiłek sprostania pracy w sytuacji chaosu, braku bezpieczeństwa, niepewności i stresu przy ograniczonej możliwości odreagowania, wzięcia urlopu, przy niewielkim wsparciu ze strony pracodawców, przełożonych czy państwa. Dyrektorzy szpitali niejednokrotnie byli pozostawieni sami sobie. Najczęściej skupili się na zapewnieniu ciągłości opieki i na tworzeniu procedur bezpieczeństwa. Niestety często brakuje im uważności na personel – na człowieka, który doświadcza wielu trudnych sytuacji ze strony pacjentów i otoczenia.  

Pandemia spowodowała znaczny kryzys – chaos, ignorowanie potrzeb kobiet, brak komunikacji i informacji o podstawowych wytycznych. Decyzje dotyczące opieki okołoporodowej były – i często są podejmowane – pod wpływem lęku.  Podejmowanie tak istotnych decyzji dotyczących ograniczania dostępu do opieki okołoporodowej w sposób nietransparentny, w oderwaniu od pacjentów, dyrektorów szpitali i członków opieki medycznej, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. 

Pandemia z pewnością spowalnia proces wdrażania prawa, a personel medyczny pracował w cięższych warunkach i mimo to obserwujemy pozytywne zmiany. Potrzebne są działania zarówno monitorujące realizację Standardu, jak i aktywizujące szpitale do przestrzegania prawa. Potrzebne są też działania dla personelu pracującego w obciążających warunkach, zapewniając im odpowiedni system wsparcia i szkoleń. To dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi położnych i lekarzy, dla dziesiątek tysięcy kobiet poród pomimo pandemii był ważnym, pozytywnym i wzmacniającym doświadczeniem.

Pomimo pozytywnych zmian, każdego roku szpital po porodzie opuszcza wiele okaleczonych psychicznie i fizycznie  kobiet. Pandemia, ani żadna inna sytuacja kryzysowa, nie zwalniają nikogo z traktowania drugiego człowieka z szacunkiem. Nawet tak kryzysowe sytuacje nie usprawiedliwiają przypadków zachowań przemocowych, braku empatii czy zwykłego zdrowego rozsądku. 

Raport jest dostępny na stronie:

https://www.rodzicpoludzku.pl/images/FRPL_RAPORT_2021.pdf

Podsumowanie wyników i główne wnioski na stronie: https://www.rodzicpoludzku.pl/materialy-frpl-dla-mediow/1634-informacja-prasowa-raport-qopieka-okoloporodowa-podczas-pandemii-covid-19-w-swietle-doswiadczen-kobiet-i-personelu-medycznegoq.html

O Fundacji Rodzić po Ludzku:

Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową pożytku publicznego od 25 lat działająca na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Misją Fundacji jest poprawa opieki perinatalnej i warunków w placówkach położniczych w Polsce. W sposób ciągły prowadzi działania rzeczniczce, interwencyjne i edukacyjne, których adresatami są decydenci służby zdrowia, aktywiści, personel medyczny oraz same kobiety w ciąży i matki małych dzieci. Monitoringi, wynikające z nich raporty i analizy stanu opieki okołoporodowej stały się podstawą postulatów stworzenia ogólnopolskich standardów opieki okołoporodowej. W 2015 r. Fundacja otrzymała nagrodę WHO za „działalność w zakresie prac nad poprawą jakości opieki okołoporodowej”, a w 2016 r. nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet”.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Województwo małopolskie wzbogacone o nowe zespoły ratunkowe

Opublikowano

w

Województwo małopolskie wzbogacone o nowe zespoły ratunkowe
Województwo małopolskie wzbogacone o nowe zespoły ratunkowe

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wzmacnia system ratownictwa medycznego, wprowadzając 14 dodatkowych zespołów ratunkowych.

 

 

 

 

    Z rozmowy z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą dowiadujemy się o nowych usprawnieniach systemu ratownictwa, które w znacznym stopniu ułatwią walkę z piątą falą koronawirusa. 

U progu piątej fali epidemii podjąłem decyzję o kolejnym wzmocnieniu systemu ratownictwa. Od 1 lutego uruchamiamy 14 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego działających w ramach 11 dysponentów. 5 z nich będą to ZRM-y
24-godzinne, 4 zespoły 12-godzinne oraz 5 ZRM-ów 8-godzinnych. Większa zakaźność wywołana wariantem Omikron przyczyniła się do wzmożonego ruchu karetek wyjeżdżających do pacjentów „covidowych”. Wychodząc naprzeciw zwiększającym się potrzebom
podjęliśmy stosowne kroki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

 

Dodatkowe karetki

Zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, Karpacki Rejon Operacyjny zostanie wzmocniony o 7 ZRM-ów działających w ramach 4 dysponentów (Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Szpitala Powiatowego
w Limanowej, Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu). Te dodatkowe ZRM-y będą stacjonowały
w: Tarnowie, Lisiej Górze, Zakliczynie, Mszanie Dolnej, Gorlicach, Bieczu oraz Nowym Sączu.

W Krakowskim Rejonie Operacyjnym również pojawi się 7 ZRM-ów, działających
w ramach 7 dysponentów (ZOZ-u w Oświęcimiu, Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie, Szpitala Powiatowego w Zakopanem, ZOZ-u w Suchej Beskidzkiej, Szpitala Powiatowego w Proszowicach, ZZOZ-u w Wadowicach, Pogotowia Ratunkowego w Skawinie). Te dodatkowe ZRM-y będą stacjonowały w: Oświęcimiu, Chrzanowie, Bukowinie Tatrzańskiej, Suchej Beskidzkiej, Proszowicach, Wadowicach oraz Skawinie.

dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego

Niemal 3 tys. łóżek „covidowych”

Baza łóżek „covidowych” jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb. W ciągu tygodnia wahała się dość znacznie – z poziomu 2927 (18 stycznia) zwiększyła się do 2959 dnia kolejnego, następnie spadła do 2939 (21-22 stycznia), potem znowu wzrosła do 2957 (24 stycznia) i ostatecznie dzisiaj (25 stycznia) wynosi 2937.

Dzisiejsze raporty mówiły o 3230 nowych przypadkach (w 43% pochodzących
z Krakowa, powiatu krakowskiego i wielickiego). W szpitalach przebywało natomiast 1742 pacjentów zakażonych COVID-19, z których 170 wymagało respiratorów.
W Małopolsce są obecnie 123 potwierdzone przypadki wariantu Omikron

.dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego

 

Aktualnie w Małopolsce zaszczepionych jest 47% Mieszkańców. Jak pokazują codzienne raporty, które otrzymujemy, to ciągle mało, a wirus wciąż nie daje za wygraną. Dlatego nieustannie zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby zaszczepili się dla dobra swojego i innych – apeluje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.


 

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Opublikowano

w

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11


Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Pandemia trwa, w związku ze wzrostem liczby zakażeń szczególnie osoby starsze mogą potrzebować pomocy np. w zrobieniu zakupów. – Dotychczas realizowane wsparcie, m.in. dedykowana infolinia, będzie kontynuowane. Nikt nie zostanie bez pomocy. Ale to nie wszystko, seniorzy będą mogli liczyć na jeszcze więcej – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Pandemia koronawirusa to czas wyjątkowo trudny dla osób starszych, schorowanych, mniej samodzielnych i samotnych. To z myślą o nich uruchomiliśmy w 2020 r. m.in. dedykowaną infolinię 22 505 11 11, za pośrednictwem której seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc. Pomoc różnego rodzaju – od zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa aż po wsparcie cyfrowego wolontariusza czy pomoc w dotarciu na szczepienie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak dodaje pandemia się nie zakończyła, dlatego kontynuowane jest wsparcie dla osób starszych, chociaż poprzez nowy program – „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Sama idea pozostaje niezmienna. „Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Budżet programu na rok 2022 to 80 mln zł.

W jaki sposób senior może zgłosić się po pomoc?

Senior decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

– Od początku programu w działania w ramach Korpusu zaangażowało się kilkanaście tysięcy wolontariuszy oraz wiele organizacji młodzieżowych, dając wspaniały przykład empatii oraz solidarności międzypokoleniowej i społecznej – mówi minister Marlena Maląg.

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć seniorzy w 2022 r.?

To m.in. wsparcie społeczne, czyli wolontariat polegający na wspólnym spędzaniu czasu z osobami starszymi, spacerach. To właśnie osoby starsze, chociaż coraz lepiej radzą sobie z nowymi technologiami, są narażone na samotność. Chcemy temu przeciwdziałać. Wolontariusz dostarczy także zakupy i pomoże w czynnościach dnia codziennego, wyprowadzi psa.

To także pomoc w dostępie do opieki zdrowotnej, zapisach na wizyty u lekarza, transporcie na szczepienie czy załatwieniu spraw urzędowych.

Ważną częścią jest także pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Dużą nowością jest bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opaski będą wyposażone w wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

 Troska o osoby starsze i mniej samodzielne, o ich bezpieczeństwo, to nasz wspólny obowiązek. Do tej pory wielokrotnie udowadnialiśmy, że egzaminy z solidarności społecznej zdajemy celująco. Niech tak będzie dalej – dopóki pomoc jest potrzebna, będzie ona udzielana – zapewnia minister Marlena Maląg.

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

 

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje: Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

„Oddaj kroplę – podaruj życie” – strażacy zapraszają do akcji

Opublikowano

w

„Oddaj kroplę – podaruj życie” – strażacy zapraszają do akcji
„Oddaj kroplę – podaruj życie” – strażacy zapraszają do akcji

„Oddaj kroplę – podaruj życie” – zapraszamy do akcji krwiodawczej strażaków!

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Waldemar Pachoń oraz burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zaprasza strażaków, członków ich rodzin oraz wszystkich chętnych, do udziału w akcji krwiodastwa – Oddaj kroplę, podaruj życie – która odbędzie się 30 stycznia (niedziela) w Oddziale Terenowym Stacji Krwiodawstwa w myślenickim szpitalu.

Start akcji od godziny 8.00. Mając na względzie obecne niedobory krwi w naszym kraju zaangażujmy się do akcji i po raz kolejny pomóżmy potrzebującym!

 

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« gru   lut »

youtube

Najczęściej czytane