Connect with us

Gmina Dobczyce

GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”

Opublikowano

w

GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”
stw

W styczniu br. zaprezentowaliśmy wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic. Przedstawione rozwiązania oraz wstępny etap prac nad tą inwestycją przełożyły się na szereg zapytań, opinii, spostrzeżeń oraz uwag mieszkańców i władz samorządowych. Do końca marca wpłynęło do nas ok. 12,5 tys. opinii, a kolejne wciąż spływają. Są one dla nas szczególnie ważne, gdyż zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją.

Wynik Studium korytarzowego.

Na początku roku podczas prezentowania wyników SK, podkreślaliśmy, że korytarze mają ok. 3-5 km szerokości. Przypominamy, że konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W opracowanym SK koncentrowaliśmy się nie tylko na drodze ekspresowej S7, ale na stworzeniu w pełni funkcjonalnego układu drogowego z uwzględnieniem drogi ekspresowej S52, jej potencjalnej kontynuacji czy powiązania z siecią dróg.

Analizie poddaliśmy obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km². Opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Analizowany obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, mocno zróżnicowanym wysokościowo. Istnieją tam również specyficzne uwarunkowania geologiczne, które odpowiadają za występujące bardzo licznie osuwiska (lub obszary podatne na osuwiska). Charakterystyczna dla tego obszaru jest też rozproszona zabudowa.

Podczas prac planistycznych braliśmy pod uwagę to, aby oddziaływanie na tereny ważne przyrodniczo, zabudowę oraz inne planowane inwestycje, było jak najmniejsze. Unikaliśmy także kolizji proponowanych korytarzy z terenami osuwiskowymi oraz tam, gdzie było to możliwe, ograniczaliśmy długość niezbędnych tuneli i obiektów mostowych.

Mieszkańcy Małopolski potrzebują w perspektywie najbliższych lat rozwiązań komunikacyjnych usprawniających ruch. Planując inwestycje, GDDKiA bierze pod uwagę zarówno potrzeby lokalnych społeczności, jak i konieczność stworzenia spójnej i funkcjonalnej sieci drogowej. Droga ekspresowa S7 to również trasa o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym. A odcinek S7 Kraków – Myślenice, to ostatni fragment tego strategicznego ciągu drogowego, dla którego nie są prowadzone prace przygotowawcze.

Ważna informacja dla mieszkańców

Na obecnym etapie planistycznym zależy nam, aby zrobić kolejny krok, tj. uzyskać finansowanie na prace przygotowawcze. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy przeanalizować wszystkie stanowiska i sugestie, jakie do nas docierają. Dopiero kiedy znajdziemy rozwiązanie akceptowalne społecznie, będziemy mogli przystąpić do kolejnych prac. Naszym celem nie jest generowanie konfliktów, ale tworzenie spójnej i efektywnej sieci drogowej, która służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom jak i całemu społeczeństwu. Zaprzestanie dalszych prac przygotowawczych na tak wczesnym etapie, ze względu na brak społecznego kompromisu i lokalnego zrozumienia dla potrzeby realizacji tej inwestycji, może spowodować znaczne odsunięcie w czasie jej budowy. W najgorszym scenariuszu może też oznaczać całkowitą rezygnację z tego niezwykle potrzebnego społeczeństwu zadania.

Znając ogólny kierunek przebiegu drogi, będziemy szukali precyzyjnych rozwiązań, które przedstawimy interesariuszom, w tym przedstawicielom społeczności lokalnych i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Jako inwestor jesteśmy zobligowani do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego już na etapie planowania drogi prowadzimy szeroką akcję informacyjną, którą będziemy kontynuować na kolejnych etapach prac przygotowawczych.

Prezentując efekty przeprowadzonych analiz, dajemy wszystkim możliwość zapoznania się i przedstawienia preferencji dla zaprezentowanych rozwiązań. Nie zostały jeszcze podjęte decyzje odnośnie dalszych rozwiązań i procedowania inwestycji. Do tej pory zebraliśmy ponad 12 tys. opinii. Spływają kolejne, które są dla nas niezwykle ważne. Chcemy poznać stanowiska społeczeństwa, władz samorządowych i innych zainteresowanych efektem naszych prac. Umożliwi to podjęcie dalszych działań bazujących na współpracy i budowaniu poprawnych relacji, które przynoszą korzyści wszystkim interesariuszom.

Wyjaśniamy wątpliwości

W ostatnich dniach do przedstawicieli wszystkich szczebli władz samorządowych na terenach, przez które przechodzą zaproponowane przez nas warianty przyszłej drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice wystosowaliśmy pismo. Trafiło ono również do wszystkich parlamentarzystów, których okręgi wyborcze choć w części pokrywają się z ww. terenami. W piśmie, które również publikujemy poniżej, wyjaśniamy m.in., że zakończyliśmy wstępny etap prac i przedstawiliśmy ich efekty poszczególnym samorządom, mieszkańcom i opinii publicznej. Piszemy o tym, że wszyscy doskonale wiemy i zgadzamy się z tym, że niezbędna jest realizacja drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice, która uzupełni ostatni brakujący fragment ciągu drogi ekspresowej S7 w Polsce, a tym samym usprawni komunikację nie tylko na szczeblu regionalnym, ale ogólnopolskim. Obecna droga krajowa nr 7 na tym odcinku jest nieefektywna. Przebiega przez obszary gęstej zabudowy mieszkaniowej, gdzie ze względu na natężenie ruchu często tworzą się długie korki.

Mamy świadomość, że część mieszkańców ma wątpliwości związane z planowaną trasą, które wynikają w dużej mierze z poziomu skomplikowania całego procesu inwestycyjnego. W piśmie zwracamy uwagę na złożoność uwarunkowań lokalnych, które wymagają analiz w ramach kolejnych etapów prac przygotowawczych. Wszyscy zainteresowani znajdą w nim odpowiedzi na wiele potencjalnych pytań i wątpliwości.

Wskazujemy też na istotę inwestycji oraz wymianę informacji między GDDKiA i lokalnymi społecznościami a poszczególnymi samorządami. Prowadzenie dalszych prac projektowych dotyczących planowanej budowy drogi ekspresowej S7 będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Wymagać to będzie opracowania i skierowania do Ministra Infrastruktury Programu inwestycji na prace przygotowawcze. Jego uzgodnienie pozwoli rozpocząć kolejny etap prac – wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy STEŚ wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania DŚU.

Powyższy komunikat został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/duze-zainteresowanie-spoleczne-s7-krakow—myslenice-zbieramy-opinie-i-liczymy-na-wspolprace .

Pismo GDDLKiA wysłane m.in. do parlamentarzystów i samorządowców.

Pismo_GDDKiA

Informacje: Iwona Mikrut, Główny specjalista ds. komunikacji społeczne GDDKiA

 

 

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Dobczyce. Tutaj możliwa jest zabawa bez barier. Integracyjny plac zabaw otwarty !

Opublikowano

w

Dobczyce. Tutaj możliwa jest zabawa bez barier. Integracyjny plac zabaw otwarty !
stw

W Dobczycach na os. Jagiellońskim otwarty został integracyjny plac zabaw, który służyć będzie dziecięcej rekreacji i zabawie bez barier. W dniu otwarcia czyli 27  czerwca wszystkie elementy placu zabaw niemal natychmiast przeszły testy wykonane przez najbardziej wymagających odbiorców – dzieci, które z radością odkryły, że na terenie placu znajduje się m.in. trampolina czy hamak. Burmistrz gminy Dobczyce Tomasz Suś podkreślił, że elementy, w które wyposażone zostało to miejsce są tak dobrane, aby umożliwić zabawę także osobom z niepełnosprawnością, w tym szczególnie dzieciom poruszającym się na wózkach.

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Opublikowano

w

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie
stw

Gmina Myślenice

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie 1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją, ludzie uprawiający sporty i tekst „Sponsor Główny: Ministerstwo Sportu Turystyki ORLEN Muslenice.pl ERLEN RESPEKT CUP V 2 LIPCA GODZINA 1000-1300”

Trzemeśnia 

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

MYŚLENICE. RYNEK PEŁEN DŹWIĘKÓW.
Plenerowe koncerty kameralne na Myślenickim Rynku.
2 lipca godz. 19.00 LiskY
3 lipca godz. 19.00 Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod dyrekcją Wojciecha Kwiatka.
 
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu przygotował wzorem zeszłego roku weekendową propozycję muzyczną. Koncerty, które będą się odbywały w każdą sobotę o godzinie 19.00 pozwolą Myśleniczanom poznać formacje pochodzące z rodzimej gminy, ale również propozycje muzyczne gości. Koncerty na leżakach cieszyły się dużym zainteresowaniem, a tegoroczna edycja jest wzbogacona również o niedzielne prezentacje orkiestr dętych z terenu Gminy Myślenice.
W cyklu zagrają między innymi: Kornaś Brothers, The Horses, QL Dixie Band, Katarzyna Kubiczek i Dawid Kopp, Szelest, Blessed by Melpomene. 
 
no1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie
 

Gmina Sułkowice

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Brak opisu.

Gmina Dobczyce:

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „HISTORIE KLOCKAMI BUDOWANE 2 lipca (sobota) godz. 10:00 13:00 Foyer RCOS (koło Rucoli) ul. Szkolna 43, Dobczyce ZAPISY W Miejskiej Bibliotece Publicznej W Dobczycach lub tel. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA Wprogramie kreatywne budowanie lub rodzinne składanie gotowych zestawów Uczestnicy: zapraszamy całe rodziny- dzieci do at wraz opiekunami ZAJĘCIAS BEZPŁATNE INICJATYWA ODBYWA SIE RAMACH OBCHODäW ŚWIETA FP DOBCZYCACH MGOKS COBI”

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

 

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Wiśniowa:

Festiwal Beskidzkie Rytmy i Smaki w Wiśniowej już 3 lipca 2022 r. na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu od godziny 17:00. 

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 8:00 – zapraszamy na parking obok Kościoła św. Marcina w Wiśniowej i wspólne wędrowanie przez Ciecień, Księżą Górę aż na Grodzisko gdzie odbędzie się Masza Święta a po niej poczęstunek oraz konkursy i zabawy dla wszystkich piechurów. Szczegóły na plakacie.

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Siepraw

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Lubień:

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Tokarnia:

 1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Raciechowice:

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

24-25 czerwca, moc atrakcji w okolicy. Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie z nami

Opublikowano

w

24-25 czerwca, moc atrakcji w okolicy. Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie z nami
stw

 

Gmina Myślenice:

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „680MSLENICA 680 MYŚLENIC JarosławSzlachetka Gminy Myślenice zaprasza Jarosław Szlachetka Zabierz koci przyjaciół Teren zielony przy plaży trawiastej- RZEKA siłą wianki miasta 2022 ORGANIZATOR 25 czerwca sobota PROGRAM: 16.00-19.00 Pleciemy. Międzypokoleniowa Strefa Warsztatowa MOKiS 16.00-18.00 Sostrami Rzekami warsztat ozdobione makramą- warsztat 18.00 Spacer buty wody) połączony puszczaniem wianków rzekę AI 20.30 Aleksandra pSłowiak, WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: yslenice.pl rycerskiego drabów”

25.06.2022
Można by rzec że 75 lat minęło jak jeden dzień. 
Siedemdziesiąt pięć lat pełnych wzlotów i upadków, pełnych smutku i radości oraz przede wszystkim pełnych pasji. 
Z okazji naszego wielkiego święta chcemy zaprosić wszystkich Państwa do wspólnej zabawy. 
Zapewniamy mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.

 

24-25 czerwca, moc atrakcji w okolicy. Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie z nami

24-25 czerwca, moc atrakcji w okolicy. Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie z nami

 

Gmina Dobczyce:

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i tekst „Rada Rodzicóworaz Rodziców pracownicy Przedszkola Samorządowego Nr 1w Dobczycach zapraszają na przedstawienie KOPCIUSZEK Zagramy to jeszcze raz! OSP w Kornatce 26 czerwiec 2022 niedziela godz. 17:00 GRAMY DLA KUBY ZE STOJOWIC- podczas spektaklu będą zbierane dobrowolne datki na wsparcie jego leczenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 2711 058”

24-25 czerwca, moc atrakcji w okolicy. Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie z nami

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

lipiec 2022
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« cze   sie »

youtube

Najczęściej czytane