Connect with us

Artykuł Społeczny

GDDKiA informuje: już jutro spotkanie informacyjne dot. budowy węzła drogowego w Jaworniku

Opublikowano

w

GDDKiA informuje: już jutro spotkanie informacyjne dot. budowy węzła drogowego w Jaworniku
GDDKiA informuje: już jutro spotkanie informacyjne dot. budowy węzła drogowego w Jaworniku

We wtorek 13.07.2021 r. od godz. 12:00 do 18:00, w Jaworniku, budynku OSP, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące budowy węzła drogowego, w ciągu DK7 (Zakopianki). Na spotkaniu mieszkańcy będą mogli porozmawiać indywidualnie z projektantami o inwestycji i zaprezentowanych rozwiązaniach.

Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Konsultacje społeczne – DK7 węzeł Jawornik (dk7wezeljawornik.pl). Są tam dostępne m.in. trzy warianty węzła, prezentacja, wizualizacja i ankieta dla mieszkańców.

Wypełnioną ankietę z wnioskami i uwagami należy przekazać projektantom do 25.07.2021 r. za pomocą:
– poczty elektronicznej na adres: biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Węzeł Jawornik”
– poczty tradycyjnej na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
– faksu na nr +48 12 312 18 70,

Celem budowy węzła w Jaworniku jest :

·        poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

·        skrócenie czasu podróży 

·        zapewnienie komfortu jazdy

·        poprawa ogólnych standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego

·        zmniejszenie emisji spalin i hałasu

·        dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu drogowego

·        ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu

Umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego w Jaworniku, na drodze krajowej nr 7, podpisana została 8.02.2021 r. z konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner). Koszt prac wyniesie 2 262 585,00 zł.

W ramach zadania wykonawca ma opracować kompleksową dokumentację projektową dla węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 i uzyskać ostateczną decyzję środowiskową. Podczas robót budowlanych będzie też sprawował nadzór autorski.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę po nowym śladzie dwupoziomowego węzła i łącznic. Powstaną też pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 oraz drogi zapewniające komunikację lokalną. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej będą przebudowane, powstaną też nowe oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Koszty inwestycji zostaną częściowo pokryte ze środków zainteresowanych tym projektem samorządów. 3 lipca 2020 r. GDDKiA podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Samorządem Województwa Małopolskiego, na mocy którego:

– gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie ponad 5,9 mln zł,

– Samorząd Województwa Małopolskiego będzie miał swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań, w sumie 20 mln zł.

Większość kosztów, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlanych, pokryje Skarb Państwa.

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2026.

informacje: GDDKiA


Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Wydarzenia

wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »
stw

youtube

Najczęściej czytane