Connect with us

Gmina Dobczyce

Gmina Dobczyce dostała prawie 20 milionów dofinansowania na atrakcje turystyczne

Avatar

Opublikowano

w

DOBCZYCE: Gmina Dobczyce, po wielu latach przygotowań, otrzymała dofinansowanie na cztery projekty dotyczące zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.

Kładka łącząca zaporę ze wzgórzem zamkowym, park miejski, trasy pieszo-rowerowe i nowy parking w Dobczycach to tylko niewielka część inwestycji, które powstaną w naszej gminie dzięki dofinansowaniu z działania 6.3  Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM).

 „Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców potrzebom od wielu lat gmina zabiegała o rozszerzenie funkcji Zbiornika Dobczyckiego o rekreację. Dopiero zmiana rozporządzenia dotyczącego stref ochronnych ujęcia wody z 2012 r. dała szansę dla zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego do celów rekreacyjnych i edukacyjnych. Wykorzystaliśmy tę szansę przygotowując wraz z Myślenicami i Sieprawiem Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego oraz składając wnioski o dofinansowanie naszych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)” – powiedział burmistrz Paweł Machnicki, dziękując zespołowi pracowników przygotowujących projekty.

Uzyskanie dofinansowania to moja osobista satysfakcja, sukces, który jest zwieńczeniem długoletniej, wytężonej pracy wielu ludzi. Chciałbym podziękować zespołowi, który przygotowywał zarówno dokumentację techniczną projektów i wnioski, jak i przeprowadził szereg konsultacji i spotkań z mieszkańcami gminy”.

Podziękowania kieruję do:

– Marii Kasperczyk – kierownika Referatu Inwestycji

– Marka Mitko – pracownika Referatu Inwestycji

– Leszka Piwowarczyka – pracownika Referatu Inwestycji

– Wiolety Łyżczarz – pracownika Referatu Inwestycji

– Marcina Podmokłego – pracownika Referatu Inwestycji

– dr. Jacka Świtały  i Beaty Kuciej z firmy „Eurofin”

– firmy OVE Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.

– firmy GREEN Landig

– firmy VENIT

Wśród 27 projektów z Małopolski aż pięć realizowanych będzie na terenie gminy Dobczyce, cztery z nich przygotowane zostały przez gminę, jeden przez prywatnego przedsiębiorcę. Jest to sukces, który nie powtórzył się w przypadku żadnego innego zbiornika.

Paweł Machnicki – burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

 

W ramach uzyskanego dofinansowania realizowane będą inwestycje, które podzielone zostały na cztery etapy:

Etap I

 – Park miejski – rozbudowa publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

 • wykonanie ścieżki po lewej stronie Raby łączącej teren parku z mostem
 • uporządkowania terenu parku
 • modernizacja nawierzchni w parku i wykonanie alejek parkowych
 • oświetlenie i monitoring
 • budowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, wodociąg)
 • budowa placu zabaw
 • modernizacja budynku zaadaptowanego na punkt obsługi turystycznej
 • rozbudowa parkingu
 • mała architektura i siłownia zewnętrzna
 • budowa eko placu zabaw

– Trasa pieszo rowerowa wzdłuż Raby:

 • modernizacja istniejącego ciągu pieszo – rowerowego i budowa nowego ciągu – trasa wzdłuż Raby

Koszty inwestycji: 5 365 185,08 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 957 817,92 zł,  stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Etap II

– Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – korty:

 • budowa infrastruktury technicznej kortów
 • budowa kortów tenisowych
 • modernizacja budynku zaadaptowanego na zaplecze kortów tenisowych
 • wyposażenie obiektów kortów

– Modernizacja kąpieliska:

 • modernizacja kąpieliska i budowa lodowiska
 • zakup wyposażenia kąpieliska

Koszty inwestycji: 7 935 694,03 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 4 370 980,23 zł,  stanowiące 67,5% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Etap III

 – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego:

 • uczytelnienie przebiegu murów miejskich z południowej strony wzgórza pozwalające na likwidację metalowego ogrodzenia
 • wykonanie ścieżki pieszej od bramy miejskiej do zamku wzdłuż południowej części murów
 • wykonanie kładki pozwalającej na komunikację wzgórza Starego Miasta z zaporą
 • ścieżka wokół kościoła
 • modernizacja ścieżki łączącej wzgórze z ul. Podgórską
 • uporządkowanie zieleni
 • przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Podgórskiej

 – Zamknięcie pętli turystycznej parking – kładka – wzgórze:

 • modernizacja i przebudowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż Węgielnicy

Koszty inwestycji: 7 553 711,53 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5 210 156,32 zł,  stanowiące 75%  wydatków kwalifikowanych w projekcie.

 

Etap IV:

– Zagospodarowanie tras turystycznych w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego:

 • modernizacja istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rowu jagiellońskiego
 • budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Myślenickiej (trasa 23c)
 • trasa 3A przy zatoce od mostu do drogi
 • trasa 3B od zatoki do strażnicy
 • trasa 4A – piesza
 • trasa 8 Brzączowice nad zatoką
 • trasa 9 most techniczny
 • trasa 22 dojście i punkt widokowy

 – Utworzenie turystyczno – rekreacyjnego punktu spotkań przy moście:

 • budowa otwartej żelbetowej klatki schodowej na estakadę i zagospodarowanie terenu
 • budowa chodnika przy DW 967 do ronda
 • remont ciągu pieszo – jezdnego od ronda do Raby

Koszty inwestycji: 8 204 497,82 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5 519 800,56 zł,  stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁO: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Wydarzenia

Listopad 2019
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« Paź   Gru »

Facebook

Najczęściej czytane