Connect with us

Gmina Dobczyce

Gmina Dobczyce. Dwa rankingi, dwa wysokie miejsca

Opublikowano

w

Gmina Dobczyce. Dwa rankingi, dwa wysokie miejsca

Dwa rankingi podsumowujące działalność poszczególnych  samorządów, przyniosły bardzo dobre informacje dla gminy i miasta  Dobczyce. W jednym z nich (ogólnopolskim) gmina zajęła 5 miejsce. W drugim natomiast (Ranking Gmin Małopolski) gmina Dobczyce została liderem powiatu myślenickiego.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu “Dobry Polski Samorząd”. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

W kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, 5 miejsce w skali całej Polski zajęła gmina Dobczyce.

Gmina Dobczyce. Dwa rankingi, dwa wysokie miejsca

Kolejnym rankingiem i wynikiem tego rankingu, którym może się pochwalić gmina Dobczyce jest Ranking Gmin Małopolski. W tym przypadku gmina Dobczyce uplasowała się na pozycji lidera gmin powiatu myślenickiego.

Gmina Dobczyce. Dwa rankingi, dwa wysokie miejsca

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju zrównoważonego, łączącego kwestie społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców. Zgodnie z przyjętą „Metodologią Rankingu Gmin Małopolski” analizowany jest poziom rozwoju gmin w wymiarze gospodarczym i społecznym, z poszanowaniem środowiska i przestrzeni.Celem Rankingu jest ocena, na podstawie danych pozyskanych przez system statystyki publicznej oraz ze źródeł zewnętrznych, potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa małopolskiego w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej.

Lista wskaźników w  których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

  1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017—2019
  2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017— 2019
  3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2017-2019
  4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019 r.
  5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017—2019
  6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r.
  7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – średni wynik w %
  8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2019 r.
  9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r.
  10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019 r.
  11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019 r.
  12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019 r.
  13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019 r.
  14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019 r.
  15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019 r.
  16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publicznych w 2019 r.

Tomasz Sus

Dziękuję Wszystkim współpracownikom za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej gminy. Wysokie pozycje w tych rankingach, to dla nas oczywiście duże wyróżnienie i powód do dumy, ale także motywacja do dalszej pracy. Jestem przekonany, że gmina Dobczyce jeszcze nie raz znajdzie się najwyższych rankingowych pozycjach, ponieważ ciężko na to pracujemy, aby nasz samorząd działał prężnie na wszystkich płaszczyznach–  podsumował Tomasz Suś, burmistrz gminy i miasta Dobczyce.

 

 


Pełne wyniki rankingów dostępne są na stronach:

https://mistia.org.pl/konkursy/ranking-gmin-malopolski

http://ranking.zpp.pl/


Foto : Tomasz Suś/Facebook

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Wydarzenia

październik 2021
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« wrz.   listopad »

youtube

Najczęściej czytane