Connect with us

Gmina Pcim

Gmina Pcim zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022 – 2032

Opublikowano

w

Gmina Pcim zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022 – 2032
Gmina Pcim zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022 – 2032
Gmina Pcim zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022 – 2032

Gmina Pcim zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032”. Publiczne spotkanie konsultacyjne  odbędzie się dzisiaj (20.04.2022) o godzinie 16.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

 


 

 

Zarządzenie nr 23/2022
Wójta Gminy Pcim
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022 – 2032”.

Na podstawie art. 30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1834 z późn. zm.), oraz art.6 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (t.j. DZ.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XX/167/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032, ze zmianami – Wójt Gminy Pcim zarządza, co następuje:

§1.

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032”.

§2.

 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032”.
 2. Konsultacje mają zasięg gminny – dotyczący całego obszaru gminy.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone od 30 marca 2022 r. do 05 maja 2022 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się w formie :
 1. pisemnej – poprzez zamieszczenie projektu dokumentu podlegającego konsultacjom:

a ) w serwisach internetowych: strona internetowa Urzędu Gminy Pcim https://www.gminapcim.pl/ – zakładka Aktualności, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugpcim – zakładka – Ogłoszenia różne.

2. spotkania publicznego, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu (budynek OSP Pcim)

§3.

Uwagi należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia, w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną na adres: biuropromocja@pcim.pl, w tytule e-mail należy wpisać: Uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022–2032”albo
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Pcim: Pcim 563, 32-432 Pcim z dopiskiem na kopercie : Uwagi do projektu „ Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 202–2032” albo
 3. osobiście w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy Pcim w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem: Uwagi do projektu „ Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022–2032” lub podczas spotkania publicznego, o którym mowa w §2 ust.4 pkt.2

§4.

Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.

§5.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Pcim

mgr Piotr Hajduk


Użyte zdjęcie jest zdjęciem poglądowym

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Myślenice

Kliszczacy w gościnie w Muzeum Niepodległości w Myślenicach

Opublikowano

w

Kliszczacy w gościnie w Muzeum Niepodległości w Myślenicach
Kliszczacy w gościnie w Muzeum Niepodległości w Myślenicach
Kliszczacy w gościnie w Muzeum Niepodległości w Myślenicach

Wśród Górali Podhalańskich, Żywieckich czy Babiogórskich, na mapie polskiej góralszczyzny są także oni: górale Kliszczaccy, którzy przywiązanie do swojej kultury i tradycji mają mocno zakorzenione w genach. To jednak nie tylko przywiązanie, ale rzeczywista chęć zachowania i promocji swojej tożsamości i dziedzictwa- zarówno tego materialnego, jak i niematerialnego. 

Dowodem na to, że to nie są czcze słowa, było 18 listopada, składające się z kilku kliszczackich elementów,  spotkanie w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. 

Kontynuuj czytanie

Gmina Pcim

Premiera filmu „Kliszczacki żywot” oraz książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania” w Gminie Pcim

Opublikowano

w

Premiera filmu „Kliszczacki żywot” oraz książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania” w Gminie Pcim
Premiera filmu „Kliszczacki żywot” oraz książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania” w Gminie Pcim
Premiera filmu „Kliszczacki żywot” oraz książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania” w Gminie Pcim

20 listopada w sali OSP w Trzebuni odbyła się premiera filmu „Kliszczacki żywot” Danuty Oskwarek i Jakuba Oskwarka oraz promcja książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania.”

Premiera filmu „Kliszczacki żywot” oraz książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania” w Gminie Pcim

Należący do Związku Podhalan Oddział Górali Kliszczackich w Trzebuni zrealizował projekt „Ochrona dziedzictwa Górali Kliszczackich”, którego efektem jest premiera książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania.” W ramach projektu powstał również wcześniej wspomniany już film twórców „Kliszczackich Bajań” -„Kliszczacki żywot”.

Spotkanie miało na celu podtrzymanie, promowanie i utrwalanie Kliszczackiej tradycji i kultury.

Premiera filmu „Kliszczacki żywot” oraz książki „Trzebuńskie legendy, podania, anegdoty i bajania” w Gminie Pcim

Kontynuuj czytanie

Gmina Pcim

Pcim. W jesiennym anturażu wybrzmiała poezja Michała Zabłockiego oraz laureatów konkursu im. Elżbiety Guśpiel

Opublikowano

w

Pcim. W jesiennym anturażu wybrzmiała poezja Michała Zabłockiego oraz laureatów konkursu im. Elżbiety Guśpiel
Pcim. W jesiennym anturażu wybrzmiała poezja Michała Zabłockiego oraz laureatów konkursu im. Elżbiety Guśpiel
Pcim. W jesiennym anturażu wybrzmiała poezja Michała Zabłockiego oraz laureatów konkursu im. Elżbiety Guśpiel

„Jesień jak poezja” czyli wieczór literackich doznań już po raz dwunasty odbył się w gminie Pcim, a dokładniej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu. Wydarzenie, to po pierwsze okazja do spotkania się ze znamienitymi gośćmi- tym razem był to Michał Zabłocki, a po drugie, to okazja do oficjalnego rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Elżbiety Guśpiel. 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane