Connect with us

Artykuł Społeczny

Inicjatywa Lokalna 2022 miasto i gmina Myślenice. Masz pomysł na inicjatywę, złóż wniosek!

Opublikowano

w

Inicjatywa Lokalna 2022 miasto i gmina Myślenice. Masz pomysł na inicjatywę, złóż wniosek!
stw

W poniedziałek 25 kwietnia ruszył nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej – Myślenice 2022. Mieszkańcy lub stowarzyszenia mogą składać wnioski do 9 maja tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora Witkac.pl, a pula środków w nim przewidziana wynosi 80 000 zł.

Masz pomysł, który chcesz zrealizować wspólnie z Gminą Myślenice? Napisz wniosek, zdobądź 20 podpisów poparcia i pozyskaj dofinansowanie, które pozwoli zrealizować projekt przy wspólnym działaniu ze społeczeństwem. Tak działa Inicjatywa Lokalna – czyli program współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania wynosi 10 000 zł. Realizacja projektu może się zacząć nie wcześniej niż 23 maja, a zakończyć do 24 grudnia bieżącego roku.

Na co można złożyć wniosek?

– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Działalność charytatywna
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
– Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
– Promocję i organizację wolontariatu
– Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie
– Turystykę i krajoznawstwo
– Ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
– Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Jak złożyć wniosek?

Wniosek  może złożyć grupa mieszkańców (min. dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Wszystkie formularze znajdują się w systemie Witkac.pl i tam należy złożyć wniosek.

Wydrukowany z systemu Witkac.pl i podpisany wniosek musi zostać dostarczony do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na dziennik podawczy (sala obsługi klienta) lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2022.

Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami w systemie Witkac.pl

Jeden wnioskodawca może złożyć tytko jeden wniosek w danym naborze.

Następnie wnioski są weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym przez powołaną w tym celu komisję. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach programu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji na stronie internetowej miasta www.myslenice.pl

Na jakich zasadach działa Inicjatywa Lokalna?

To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez:

– pracę społeczną (np. organizacja imprezy)
– świadczenie pieniężne
– świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia)

Wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

– rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku)
– organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy)
– finansowy

Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2022, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia. Sprawozdanie również przygotowuje się za pomocą generatora Witkac.pl

ZAŁĄCZNIKI:

– Wzór wniosku w formularzu Witkac.pl (Załóż konto lub zaloguj się i znajdź Inicjatywę Lokalną)
– Lista poparcia
– Kryteria oceny wniosku
 Regulamin konkursu

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Opublikowano

w

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 

Od 1 lipca 2022r. rusza nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. W miesiącu lipcu można składać wnioski w formie elektronicznej o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Od 1 sierpnia 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną, papierową.
 
W Myślenicach bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa po dokonaniu rezerwacji na stronie CUS lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu 570 556 433.
 
W przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie:
– od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– od 1 września 2022 do 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia 2022
– od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022- wypłata świadczeń następuje do 28 lutego 2023.
W przypadku wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie:
– od od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 31 października 2022,
– od 1 września do 30 września 2022- wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– 1 października do dnia 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31grudnia 2022.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i tekst „CENTRUM SPOŁECZNYCH Myślenicach MYŚLA POTRZEBACH Home Aktualności nas Pomoc społeczna 122721998 Świadczenia bip Publicznel Biuietyn Usługi Projekty Programy Kontakt RODO Rezerwacje Rodzina Seniorzy Bądź na bieżąco Aktualności Osoby zniepetnosprawnościa CAL Protokół wyboru wykonawcy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie "Przeprowadzenie sporządzenie rozwiązywania społecznych Gminy Myślenice na lata 2023 -2030" STOP PRZEMOCY!”
 
i

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Opublikowano

w

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Od 29 czerwca do 2 lipca br., w 5 etapach zorganizowany zostanie 33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. W tej międzynarodowej sportowej imprezie weźmie udział około 150 kolarzy, którzy przejadą trasę o długości 773 kilometrów w 5 województwach, w tym również w Małopolsce. 30 czerwca br. kolarze dotrą na drogi powiatu myślenickiego. W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

TRASA III ETAPU WYŚCIGU W DNIU 30 CZERWCA (JAWORZNO-NOWY SĄCZ):

START: JAWORZNO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – PRZEJAZD PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: POWIAT OŚWIĘCIMSKI, CHRZANOWSKI, KRAKOWSKI, WADOWICKI, MYŚLENICKI (Sułkowice, Myślenice, Dobczyce), LIMANOWSKI, NOWOSĄDECKI. ROGI – NASZACOWICE – PODEGRODZIE – STADŁA – BRZEZNA – PODRZECZE – ŚWINIARSKO – MAŁA WIEŚ – CHEŁMIEC – NOWY SĄCZ: UL. KRAKOWSKA – UL. LEGIONÓW – UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO – META: RYNEK

Na trasie Sułkowice – Dobczyce znacznych utrudnień w ruchu należy spodziewać się w godzinach od  14:30 od 16:40. W tym czasie funkcjonariusze będą zapewniać bezpieczeństwo, dbać o porządek publiczny orazzabezpieczać trasę przejazdu zawodników. Wyścig będzie odbywać się przy ruchu częściowo ograniczonym, wstrzymywanym przez umundurowanych policjantów na czas przejazdu czołówki, peletonu i zawodników ze stratą nie większą niż 15 minut. Przypominamy, że uczestnicy wyścigu posiadają pierwszeństwo przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez policjantów.

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
 
 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022

Opublikowano

w

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022
stw

To już 4. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2022, który spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów.

Dane dotyczące wypadków w okresie wakacyjnym

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - dane przedstawione na mapie znajdują się w tekście poniżej.

  • Wszystkie wypadki [12]
  • Ostatnia doba [4]
  • Od początku wakacji [8]
  • Wypadki drogowe, w których osoba zmarła w okresie do 30 dni [N/A]

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki Policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.

Kolejny raz, w promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, włączyła się  firma Screen Network S.A., która na ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i  centrach handlowych, wyświetlać będzie mapę z aktualnymi danymi.

 


 

ŹRÓDŁO: BRD, KGP, Małopolska Policja

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

lipiec 2022
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« cze   sie »

youtube

Najczęściej czytane