Connect with us

Artykuł Społeczny

„Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem

Opublikowano

w

„Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem
„Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem
„Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem

4 września 2022 w salach Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbył się całodniowy panel szkoleniowy dla intendentów i kucharzy placówek przedszkolnych i żłobka z naszej gminy pt. „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?”

Na to pytanie starali się odpowiedzieć licznie zebranym uczestnikom zaproszeni goście:

Z pasją! 
Małgorzata Miszczak – prowadząca warsztaty motywacyjno – integracyjne naładowała pozytywną
energią i motywacją do zmian.

Zgodnie z przepisami!
Joanna Gaździk – reprezentująca Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Myślenicach
przybliżyła najważniejsze akty prawne w obszarze bezpieczeństwa żywienia i żywności w placówkach oświatowych.

Zdrowo!
Adrianna Kwiatkowska – dietetyczka z Poradni Żywieniowo Dietetycznej Zdrowie i Uroda, która
podzieliła się z uczestnikami wiedzą na temat zagrożeń zdrowia i życia wynikających z
nieprawidłowego sposobu żywienia.

Świadomie i kreatywnie!
Dorota Sokół – dietetyczka, edukatorka żywieniowa, entuzjastka zdrowej kuchni. Poprowadziła
godzinny wykład o temacie „Świadome zakupy”, a następnie wraz z Anną Patrzałek 2h warsztaty pt.

„Atrakcyjny i zdrowy jadłospis”.

19 z 25 zaproszonych placówek wysłało na szkolenie swoją reprezentację. To ogromny sukces tego projektu. Przybyło 35 osób, które swój wolny, niedzielny czas postanowiło zainwestować w rozwój osobisty i zawodowy. To tylko dowód na to, że potrzeba aktualizowania wiedzy, inspiracji i szukania nowych możliwości jest żywa, a nasza inicjatywa była na nią niezbędną odpowiedzią.


To ważny projekt, który spotkał się z pozytywnym przyjęciem uczestników. Poniżej fragment z wniosku dot. projektu, aktualny i ważny w kontekście całego przedsięwzięcia:

„Odżywianie dziecka w okresie przedszkolnym jest niezmiernie ważne ze względu na kształtowanie
się procesów metabolicznych i nawyków żywieniowych, co ma udokumentowany związek z
zapobieganiem występowaniu chorób cywilizacyjnych w wieku dorosłym (takich jak otyłość,
cukrzyca, alergia, osteoporoza, nowotwory, miażdżyca). Niestety „żywienie w przedszkolach często
nie spełnia podstawowych wymagań jakościowych. Problemy z prawidłową realizacją żywienia w
przedszkolach potwierdzają wyniki z badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2019 i 2020 r.
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzały ocenę sposobu żywienia w obiektach
systemu oświaty w tym w stołówkach w przedszkolach. Nieprawidłowości stwierdzane w żywieniu
dzieci dotyczyły m.in.: braku warzyw i owoców w posiłkach, zbyt małej ilości produktów mlecznych,
stosowania zbyt dużej ilości cukru i substancji słodzących do napojów, zbyt rzadkiego podawania
ryb, serwowania zbyt często w tygodniu potraw smażonych, zbyt dużego udziału ziemniaków w
stosunku do produktów zbożowych” (Żywienie w przedszkolu w praktyce – raport Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, 2021). Podobne obserwacje
mamy my same, jak również przynoszą nam je lokalni rodzice, których dzieci uczęszczają do
gminnych przedszkoli. Postanowiłyśmy zdiagnozować temat, tworząc ankiety skierowane do
dyrekcji, pracowników obsługi i administracji przedszkoli (głównie kucharzy i intendentów,
odpowiedzialnych za tworzenie receptur i jadłospisów przedszkolnych). Przeprowadziłyśmy również rozmowy z rodzicami i zebrałyśmy lokalne jadłospisy, aby poddać je analizie dietetycznej.

Zdiagnozowane problemy w placówkach gminnych w obszarze żywienia:
a/ braki kadrowe na stanowiskach: kucharz, pomoc kuchenna, intendent,
b/ braki wyposażenia kuchennego,
c/ brak wiedzy dotyczącej czytania etykiet i składów produktów,
d/ brak inspiracji w tworzeniu receptur i jadłospisów oraz doborze produktów,
e/ konflikt wewnętrzny (na linii dyrekcja – intendent – kucharz) w sposobach interpretacji
rozporządzenia, stylach gotowania oraz wykorzystywanych produktach,
f/ brak motywacji do zmiany obecnych przyzwyczajeń,
g/ presja ze strony rodziców dzieci uczęszczających,
h/ przeniesienie całkowitej odpowiedzialności na firmę cateringową obsługującą żywienie dzieci w
placówce, która z usług firmy korzysta.

Najczęstsze edukacyjne programy żywieniowe skierowane są do rodziców i dzieci. W podstawie
programowej znajduje się szeroki temat piramidy żywienia i dobrych praktyk. Nie przekłada się to
jednak na jedzenie otrzymywane przez dzieci. Niestety ta widoczna dychotomia pomiędzy dobrą
teorią wykładaną przez wychowawców, a gorszą praktyką realizowaną poprzez żłobkowe i
przedszkolne kuchnie lub firmy cateringowe nie jest niczym dobrym dla kształtowania wzorców
żywieniowych wśród najmłodszych.

Nieliczne inicjatywy podejmowane są w zakresie szkolenia intendentów i kucharzy, a to oni
odpowiedzialni są za dobór produktów i tworzenie jadłospisów, a finalnie posiłków. To na ich
barkach spoczywa realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154), w którym
szczegółowo zawarte zostały wymagania dotyczące żywienia zbiorowego. Dlatego kierujemy nasz
projekt głównie do nich, aby poprzez udział w nim zdobyli wiedzę, motywację, umiejętności i chęć do zmiany tego co w ich kuchniach przedszkolnych jest niechlubne.

Rodzice, którzy dbają o dobre nawyki żywieniowe swoich dzieci we własnych domach, deklarują
ogromną potrzebę zmiany żywienia w żłobkach i przedszkolach, aby miejsce jakim jest placówka
oświatowa było wzorem do naśladowania, stanowiło kontynuację propagowania zdrowego,
odpowiednio zbilansowanego jedzenia, a nie jego zaprzeczenie. Projekt będzie również
odpowiedzią na potrzebę rozwoju pracowników żłobków i przedszkoli, dając dostęp do aktualnej
wiedzy przekazanej przez specjalistów w trakcie wydarzenia. Chcemy docenić za codzienną pracę tą
grupę osób odpowiedzialnych za żywienie najmłodszych z naszej gminy poprzez organizację
wydarzenia dedykowanego wyłącznie dla nich, za darmo, z pięknym miejscu jakim jest nowoczesny i elegancki budynek Muzeum Niepodległości w Myślenicach, zapewniając im zdrowy bufet przekąsek, serwis kawowo i obiad. Chcemy, aby uczestnicy prócz zysków edukacyjnych czuli się
zaopiekowani, docenieni, ważni i wyjątkowi, otrzymując ufundowane przez partnerów projektu
upominki (albumy pamiątkowe) oraz zakupione w ramach projektu upominki, a także uczestnicząc w zorganizowanym zwiedzaniu wystaw muzealnych.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie „Klub Dylematy Mamy i Taty” w ramach środków FIO Małopolska Lokalnie.

Honorowy patronat sprawowali:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Myślenicach.

Ogromne wyrazy wdzięczności organizatorki kierują do Dyrektora Muzeum Niepodległości i Pracowników za życzliwość i za niedzielną gościnę.

„Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem

„Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem  „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?” Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty przyjęty z entuzjazmem


 

Ambitny Projekt Klubu Dylematy Mamy i Taty – Kurs „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach”

 

informacje i zdjęcia: Magdalena Ścibor Stowarzyszenie  „Klub Dylematy Mamy i Taty.”

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Zmarł Leszek Pniaczek- myśleniczanin, aktor teatralny i filmowy

Opublikowano

w

przez

Zmarł Leszek Pniaczek- myśleniczanin, aktor teatralny i filmowy

We wtorek 7 lutego, opinię publiczną obiegła wiadomość o śmierci myśleniczanina, aktora teatralnego i filmowego Leszka Pniaczka. Leszek Pniaczek urodził się w Myślenicach w 1964 roku. W 1987 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie. Leszek Pniaczek zagrał między innymi w takich produkcjach jak: „Przygody dobrego wojaka Szwejka”, „Majka”, „Klan”, „Opowieść o Józefie Szwejku i jego drodze na Front”. Aktor, występował w teatrach krakowskich: Bagatela (1987-90), Ludowym w Nowej Hucie (1995-98). Popularność przyniosła mu rola Toporka w telewizyjnym programie „Spotkanie z Balladą”. Na scenie myślenickiej dał się poznać jako aktor i reżyser związany min. ze sceną kabaretową „Pniaku Show”. Leszek Pniaczek prowadził także Dom Kultury w Dobczycach oraz pracował w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. 

Ulubionym powiedzeniem Leszka Pniaczka było powiedzenie: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Kościółku Parafialnym na Stradomiu w Myślenicach w dniu 09.02.2023 o godzinie 14.00. O godzinie 13.30 w Kościele odprawiony zostanie różaniec  w intencji Zmarłego. 

 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

GOKiS Pcim: Na Walentynki polecamy napisać fraszkę i wziąć udział w naszym konkursie

Opublikowano

w

GOKiS Pcim: Na Walentynki polecamy napisać fraszkę i wziąć udział w naszym konkursie

Luty, coraz częściej nazywany jest miesiącem zakochanych. To właśnie w lutym bowiem, a dokładniej jego 14 dnia, obchodzone są Walentynki. W Polsce Walentynki popularność zyskały dopiero w latach 90. XX wieku, chociaż można powiedzieć, że to święto, ma zarówno zwolenników jak i przeciwników.  Walentynki, to czas obdarowywania naszych drugich połówek drobnymi prezentami, ale także i  słowem, również tym  pisanym… 

Kolejny raz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu zaprasza więc do dzielenia się tym słowem i  wzięcia udziału w konkursie na Walentynkową Fraszkę. Co trzeba zrobić? Napisać dwie fraszki o tematyce miłosnej, a następnie swoje prace przesłać listownie bądź mailowo do GOKIS Pcim.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
32-432 Pcim 563
z dopiskiem „Walentynkowa Fraszka”

Mail: gokpcim@op.pl

wraz ze skanem podpisanego oświadczenia

z dopiskiem „Walentynkowa Fraszka”

Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:

  1. imię i nazwisko autora pracy,
  2. wiek oraz aktualny adres zamieszkania
  3. telefon kontaktowy bądź adres e-mail

Konkurs ma charakter ogólnopolski, mogą wziąć w nim udział uczniowie klas siódmych, ósmych, licealiści oraz osoby dorosłe. Fraszki będą ocenianie bowiem w dwóch kategoriach:  młodzież i osoby dorosłe. Prace można nadsyłać do 17 lutego. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 24 lutego. 

 

 

 

GOKiS Pcim: Na Walentynki polecamy napisać fraszkę i wziąć udział w naszym konkursie

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu wraz z  Świetlicą Kulturalno- Środowiskową w Trzebuni. Celem konkursu jest zachęcenie do pisania wierszy i fraszek o tematyce miłosnej.

Regulamin konkursu oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dostępne do pobrania tutaj :  Regulamin_Konkurs_Walentynkowa_Fraszka-2023

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

„Najdalej na Zachód”, czyli rozmowa z Bartłomiejem Chęć

Opublikowano

w

„Najdalej na Zachód”, czyli rozmowa z Bartłomiejem Chęć
„Najdalej na Zachód”, czyli rozmowa z Bartłomiejem Chęć
„Najdalej na Zachód”, czyli rozmowa z Bartłomiejem Chęć

13 lipca 2022 roku Bartłomiej Chęć wyruszył w samotną, pieszą wędrówkę do Portugalii. Celem podróży był najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Europy. Przylądek Cabo da Roca, bo o nim mowa, przez Rzymian nazywany był dawniej Wielkim Przylądkiem. Bartłomiej Chęć podczas swojej pięciomiesięcznej wędrówki pokonał ponad 5000 kilometrów, co zajęło mu dokładnie 154 dni.

Jak przygotować się do tego typu wyprawy? Który fragment trasy zachwycił najbardziej? Jakie są kolejne podróżnicze plany naszego lokalnego podróżnika? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w najnowszym odcinku programu „Czas na Rozmowę. Gość Myślenice iTV”, na który serdecznie zapraszamy:

Przypominamy, że w 2018 roku Bartłomiej Chęć przeszedł trasę liczącą około 3,5 tysiąca kilometrów do Santiago de Compostella. Podróż wówczas zajęła mu 107 dni.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

luty 2023
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
« sty   mar »

youtube

Najczęściej czytane