Connect with us

Edukacja

Małopolska Szkoła Ćwiczeń – podsumowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach

Opublikowano

w

Małopolska Szkoła Ćwiczeń – podsumowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach
Małopolska Szkoła Ćwiczeń – podsumowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach
Małopolska Szkoła Ćwiczeń – podsumowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach
Małopolska Szkoła Ćwiczeń – podsumowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ to projekt, który realizowano w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach. Był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Brało w nim udział, obok szkoły wiodącej, 8 szkół podstawowych z gminy Myślenice:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
  • Szkoła Podstawowa w Polance
  • Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
  • Szkoła Podstawowa w Jaworniku
  • Zespół Placówek Oświatowych w Drogini
  • Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach

Działania w ramach projektu wspierane były przez fachową pomoc trenerów MCDN w Krakowie, kadrę Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz pracowników Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Za obsługę i koordynację finansową, promocyjną i merytoryczną projektu odpowiedzialny był Wydział Rozwoju i Funduszy Wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Głównym celem projektu było stworzenie modelu szkoły ćwiczeń, który podniósł kompetencje nauczyciel oraz poprawił wykorzystanie systemu wsparcia szkół w rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zadania realizowano w czterech obszarach: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce i informatyka.

Wszystkie zadania zostały zaplanowane w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r. Na ich realizację przeznaczono kwotę 687 851,30 zł.

Aby projekt został zrealizowany, uwzględniono w nim 5 zadań.

Jednym z zadań było doposażenie 5 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Dzięki funduszom z projektu unowocześniono sale lekcyjne, gdzie prowadzone są lekcje matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego oraz niemieckiego oraz informatyki. Wszystkie one zyskały nowoczesne narzędzia zgodne ze standardami modelowych pracowni opisanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kolejnym zadaniem było dokonanie diagnozy potrzeb szkół wspieranych. Dzięki niej pozyskano wiedzę, w jakich aspektach należy wspomagać pracę tych placówek, tak, aby wprowadzone usprawnienia korzystnie wpłynęły na proces edukacyjny młodzieży.

Jednym z kluczowych filarów nowoczesnej szkoły jest dobrze wykształcona, rozwijająca się kadra pedagogiczna. Temu celowi poświęcone było kolejne zadanie projektu – szkolenia dla trenerów oraz nauczycieli Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwoliły doskonalić kompetencje badawcze pedagogów, właściwie formułować wymagania edukacyjne oraz budować narzędzia badawcze i pomiarowe. Uczestnicy poznawali i wykorzystywali praktycznie umiejętności i techniki trenerskie, narzędzia TIK. Uczyli się posługiwania grywalizacją w edukacji, jak i wspierać studentów.

Aby społeczności szkół biorących udział projekcie mogły w pełni wykorzystywać zdobytą wiedzę, zostało utworzonych 5 sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele uczestniczyli w 72 godzinach warsztatów metodycznych i 61 godzinach konsultacji indywidualnych i grupowych. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w 20 lekcjach pokazowych. Doradcy metodyczni wspomagali opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń nawiązała współpracę ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach, w wyniku której studenci kierunków pedagogicznych odbywają praktyki nauczycielskie i pod kierunkiem nauczycieli praktyków nabywają umiejętności uczenia, wychowywania i opieki oraz otrzymują wskazówki merytoryczne do dalszej pracy zawodowej.

Projekt zbliża się do zakończenia, więc ostatnim zadaniem jest jego ewaluacja – podsumowanie, jak wiele udało się przez ten czas zrobić dla edukacji w gminie Myślenice. Doposażone pracownie, wykształceni nauczyciele i młodzież zdobywająca wiedzę w nowoczesny, atrakcyjny sposób wyznaczą przyszłość, z której będziemy dumni. Szereg działań będzie kontynuowanych, bo dobre praktyki, które się sprawdzają, przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji i to jest najważniejszy efekt działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach (szkolnastrona.pl)

 

 

Materiały archiwalne:

Konferencja inaugurująca działanie MSĆ w Myślenicach : Myślenice iTV – Telewizja Internetowa (myslenice-itv.pl)

Nowy sprzęt dydaktyczny w Myślenickiej Szkole Ćwiczeń (myslenice-itv.pl)

 

 

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Edukacja

Poręba wieś którą warto poznać

Opublikowano

w

Poręba wieś którą warto poznać
Poręba wieś którą warto poznać
Poręba wieś którą warto poznać
Poręba wieś którą warto poznać

  ,,Poręba wieś którą warto poznać” Film opowiada o Porębie miejscowości położonej w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Myślenice.  Wieś należy do Parafii Trzemeśnia 

W filmie można zobaczyć tradycje i zwyczaje panujące w Porębie, poznamy historię, walory turystyczne  jak również społeczność która jest bardzo zaangażowana w życie miejscowości i budowanie wspólnych relacji między mieszkańcami. 

Poznamy miedzy innymi zwyczaj wspólnego kolędowania w Porębie , budowania szopki Bożonarodzeniowej, konkursu palm Wielkanocnych. Zapraszamy 

zdjącia, montaż: Jarosław Chęć

opracowanie i narracja: Małgorzata Miszczak

pomysł na film  i koordynacja: Kazimierz Dąbrowski

Materiał opracowany przez Kółko Rolnicze w Porębie

 

Film zrealizowany dla LGD Między Dalinem a Gościbią

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Kółko Rolnicze w Porębie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pt. „Odtworzenie i utrwalenie zwyczajów Bożonarodzeniowych”
został zrealizowany za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 

 

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Ruszyły zapisy do projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”

Opublikowano

w

Ruszyły zapisy do projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”
Ruszyły zapisy do projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”
Ruszyły zapisy do projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”
Ruszyły zapisy do projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”

W nowym roku rusza II edycja projektu „Trenuj z Wojskiem”. Wojskowi instruktorzy będą uczyć podstaw zachowania się w razie kryzysu i zagrożenia. Podczas 8-godzinnych zajęć (od 8:00 do 16:00) w wybraną sobotę w danej jednostce, uczestnik będzie miał możliwość m. in. zaznajomić się z bronią, rzucić granatem ćwiczebnym, poznać podstawy survivalu, walki wręcz, udzielania pierwszej pomocy, czy zasady nawigowania w terenie.

Ruszyły zapisy do projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”

Zasady naboru:

Zapisy do projektu już ruszyły. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej lub strony jednostek wojskowych – wybrać termin i miejsce – i zapisać się w bardzo prosty sposób – podając imię, nazwisko, wiek i kontakt. Zapisać można sie również poprzez e-mail, telefon, socialmedia, a także osobiście w poszczególnych jednostkach. Ilość miejsc jest jednak ograniczona, a o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Jest także możliwość wpisania się na listę rezerwową ( ale bez gwarancji uczestnictwa). Liczba uczestników zajęć w jednostce nie powinna bowiem przekroczyć limitu 150 i nie może być mniejsza niż 50 osób.

Limit wieku uczestnictwa – od 15 do 65 lat. (Nieletni mogą wziąść udział w projekcie za zgodą rodzica/opiekuna). Szkolenie jest bezpłatne, a Wojsko Polskie zapewnia ubezpieczenie i wyżywienie. 

Szczegółowe informacje oraz harmonogram znajdują się w poniższych linkach:


Źródło: WCR Oświęcim i Ministerstwo Obrony Narodowej 

Kontynuuj czytanie

Edukacja

V edycja Myślenickiego Orienteeringu czas start ! Do wydarzenia można jeszcze dołączyć !

Opublikowano

w

V edycja Myślenickiego Orienteeringu czas start ! Do wydarzenia można jeszcze dołączyć !
V edycja Myślenickiego Orienteeringu czas start ! Do wydarzenia można jeszcze dołączyć !
V edycja Myślenickiego Orienteeringu czas start ! Do wydarzenia można jeszcze dołączyć !
V edycja Myślenickiego Orienteeringu czas start ! Do wydarzenia można jeszcze dołączyć !

To już dzisiaj ! V edycja Myślenickiego Orienteeringu. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy z mapą i kompasem na terenie malowniczych, zimowych Myślenic. 

 

Aktywną niedzielę można spędzić dziś  z przyjaciółmi lub rodziną na jednej z trzech tras, o różnych poziomach zaawansowania. Każda drużyna, 1,2 lub 3-osobowa, otrzyma kartę startową oraz specjalną mapę. Na jej podstawie uczestnicy będą musieli odnaleźć określone punkty w terenie. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ z kilkudziesięciu dostępnych punktów, trzeba będzie wybrać tylko tych kilkanaście poprawnych, oznaczonych na mapie. Na dokonanie tego drużyny będą miały wyznaczony limit czasu, pozwalający na pokonanie trasy spacerem. Na marszach na orientację nie trzeba biegać! Jest to więc doskonała aktywność dla każdego, niezależnie od stopnia sprawności fizycznej.

 

Dla startujących po raz pierwszy, została przygotowana instrukcja oraz łatwa trasa. Na bardziej doświadczonych czekają większe wyzwania. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta i gminy Myślenice.

 

Podczas Myślenickiego Orienteeringu odbywa  się również zbiórka na rzecz podopiecznych myślenickiego Stowarzyszenia Przytul Sierściucha. 

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2023
PWŚCPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« gr.   lt. »

youtube

Najczęściej czytane