Connect with us

Edukacja

Małopolska Szkoła Ćwiczeń – podsumowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach

Opublikowano

w

Małopolska Szkoła Ćwiczeń – podsumowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ to projekt, który realizowano w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach. Był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Brało w nim udział, obok szkoły wiodącej, 8 szkół podstawowych z gminy Myślenice:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
  • Szkoła Podstawowa w Polance
  • Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
  • Szkoła Podstawowa w Jaworniku
  • Zespół Placówek Oświatowych w Drogini
  • Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach

Działania w ramach projektu wspierane były przez fachową pomoc trenerów MCDN w Krakowie, kadrę Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz pracowników Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Za obsługę i koordynację finansową, promocyjną i merytoryczną projektu odpowiedzialny był Wydział Rozwoju i Funduszy Wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Głównym celem projektu było stworzenie modelu szkoły ćwiczeń, który podniósł kompetencje nauczyciel oraz poprawił wykorzystanie systemu wsparcia szkół w rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zadania realizowano w czterech obszarach: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce i informatyka.

Wszystkie zadania zostały zaplanowane w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r. Na ich realizację przeznaczono kwotę 687 851,30 zł.

Aby projekt został zrealizowany, uwzględniono w nim 5 zadań.

Jednym z zadań było doposażenie 5 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Dzięki funduszom z projektu unowocześniono sale lekcyjne, gdzie prowadzone są lekcje matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego oraz niemieckiego oraz informatyki. Wszystkie one zyskały nowoczesne narzędzia zgodne ze standardami modelowych pracowni opisanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kolejnym zadaniem było dokonanie diagnozy potrzeb szkół wspieranych. Dzięki niej pozyskano wiedzę, w jakich aspektach należy wspomagać pracę tych placówek, tak, aby wprowadzone usprawnienia korzystnie wpłynęły na proces edukacyjny młodzieży.

Jednym z kluczowych filarów nowoczesnej szkoły jest dobrze wykształcona, rozwijająca się kadra pedagogiczna. Temu celowi poświęcone było kolejne zadanie projektu – szkolenia dla trenerów oraz nauczycieli Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwoliły doskonalić kompetencje badawcze pedagogów, właściwie formułować wymagania edukacyjne oraz budować narzędzia badawcze i pomiarowe. Uczestnicy poznawali i wykorzystywali praktycznie umiejętności i techniki trenerskie, narzędzia TIK. Uczyli się posługiwania grywalizacją w edukacji, jak i wspierać studentów.

Aby społeczności szkół biorących udział projekcie mogły w pełni wykorzystywać zdobytą wiedzę, zostało utworzonych 5 sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele uczestniczyli w 72 godzinach warsztatów metodycznych i 61 godzinach konsultacji indywidualnych i grupowych. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w 20 lekcjach pokazowych. Doradcy metodyczni wspomagali opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń nawiązała współpracę ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach, w wyniku której studenci kierunków pedagogicznych odbywają praktyki nauczycielskie i pod kierunkiem nauczycieli praktyków nabywają umiejętności uczenia, wychowywania i opieki oraz otrzymują wskazówki merytoryczne do dalszej pracy zawodowej.

Projekt zbliża się do zakończenia, więc ostatnim zadaniem jest jego ewaluacja – podsumowanie, jak wiele udało się przez ten czas zrobić dla edukacji w gminie Myślenice. Doposażone pracownie, wykształceni nauczyciele i młodzież zdobywająca wiedzę w nowoczesny, atrakcyjny sposób wyznaczą przyszłość, z której będziemy dumni. Szereg działań będzie kontynuowanych, bo dobre praktyki, które się sprawdzają, przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji i to jest najważniejszy efekt działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach (szkolnastrona.pl)

 

 

Materiały archiwalne:

Konferencja inaugurująca działanie MSĆ w Myślenicach : Myślenice iTV – Telewizja Internetowa (myslenice-itv.pl)

Nowy sprzęt dydaktyczny w Myślenickiej Szkole Ćwiczeń (myslenice-itv.pl)

 

 

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Edukacja

Wykład dla rodziców pt. „Czytanie lokatą, która procentuje” w Bibliotece Publicznej w Myślenicach

Opublikowano

w

Wykład dla rodziców pt. „Czytanie lokatą, która procentuje” w Bibliotece Publicznej w Myślenicach

Zapraszamy rodziców na wykład pt. Czytanie lokatą, która procentuje – Książka uczy, bawi, wychowuje, leczy czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury. Książką połączeni – o korzyściach czytania rodzinnego i wielopokoleniowego. 📚

23 maja, godz. 18:00 Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach

WSTĘP WOLNY

✔️ Wykład poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz. Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

Wszystko jest możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu BLISKO.

Narodowe Centrum KulturyMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasto i Gmina Myślenice

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Kontynuuj czytanie

Edukacja

Tydzień dla Rodzin w Myślenicach – moc atrakcji od 23 do 27 maja

Opublikowano

w

Tydzień dla Rodzin w Myślenicach – moc atrakcji od 23 do 27 maja

Dokładnie za tydzień w poniedziałek 23 maja w Myślenicach rozpocznie się Tydzień dla Rodzin!

Wydarzenie, na którym nie może Cię zabraknąć, organizowane jest przez  Centrum Usług Społecznych.
Wśród zaplanowanych atrakcji:
– wykłady tematyczne,
– konsultacje ze specjalistami,
– kino w plenerze,
– koncert artystów z Myślenic,
– gry, zabawy, konkursy i animacje
– I Plenerowe Spotkanie Międzypokoleniowe,
– Piknik dla Rodzin.
ATRAKCJE:
Tydzień dla Rodzin w Myślenicach – moc atrakcji od 23 do 27 maja
KINO:
Tydzień dla Rodzin w Myślenicach – moc atrakcji od 23 do 27 maja Tydzień dla Rodzin w Myślenicach – moc atrakcji od 23 do 27 maja
Każdy znajdzie coś dla siebie. Śledź wydarzenie i bądź na bieżąco: Tydzień dla Rodzin | Facebook

Kontynuuj czytanie

Edukacja

Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ

Opublikowano

w

Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Dyrektorem Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ i partnerem projektu Dyrektorem MCDN zaprosili na konferencję podsumowującą Projekt Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ. Konferencja pn. „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” odbyła się 12 maja 2022 roku w Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11. 

Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆKonferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ

Program Konferencji:
10.00 – 10.30 Rozpoczęcie konferencji . Wystąpienia przedstawicieli organizatorów konferencji:

– Ewa Leśniak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach (lider projektu)
– Jarosław Szlachetka Burmistrz Myślenic
– Łukasz Cieślik Dyrektor MCDN
– przedstawiciele Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
10.30 – 11.30 Prelekcje i wykłady:

10.30-11.00 Szkoły ćwiczeń od modelu do wdrożenia do praktyki edukacyjnej – Agnieszka Pietryka
Agnieszka Pietryka- kierownik projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń oraz główny ekspert ds.
procedur i realizacji projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami
Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych
Centrów Wspierających Edukację Włączającą, ORE

11.00-11.30 Nauczyciele szkoły ćwiczeń – wyjątkowi ludzie, wyjątkowe wsparcie – sieci jako forma
współpracy i wymiany doświadczeń- Magdalena Brewczyńska
Magdalena Brewczyńska- specjalista ds. rozwoju szkół ćwiczeń, uczestniczka projektu Wspieranie
tworzenia szkół ćwiczeń, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych, ORE
11.30 – 12.00 Przerwa

Blok 2
Projekt Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ (od 12.00 – 14.00)
12.00-12.30 Refleksje uczestnika projektu, nauczyciela Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ Ewa Cwynar
Ewa Cwynar – nauczyciel geografii i informatyki w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Jadwigi Królowej
w Myślenicach

12.30-13.00 Wyniki diagnozy podsumowującej projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ –
Małgorzata Karwala
Małgorzata Karwala- ekspert ds. diagnozy w Projekcie Myślenicka Szkoła Ćwiczeń, nauczyciel
konsultant MCDN
13.00-14.00 Podsumowanie konferencji. Refleksje uczestników- Open Space.

Szczegóły projektu:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach – Konferencja podsumowująca działania projektu MSĆ (szkolnastrona.pl)

„Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ” to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

maj 2022
PWŚCPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« kw.   cze »

youtube

Najczęściej czytane