Connect with us

Województwo Małopolskie

Miliardy złotych dla Małopolski z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i odznaczenia dla Samorządów

Opublikowano

w

Miliardy złotych dla Małopolski z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i odznaczenia dla Samorządów

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach pierwszej edycji programu do Małopolski trafiło 1 915 018 024,94 zł na 274 zadania. II edycja to jeszcze lepsze wiadomości. Tym razem samorządy z naszego województwa otrzymają aż ponad 2,5 mld zł na blisko 400 zadań! 

– Zaledwie trzy dni temu obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, a dziś do samorządów w Małopolsce płynie kolejna doskonała informacja o rekordowych środkach przeznaczonych na ich rozwój. Nie było w historii polskiej odrodzonej samorządności tak ogromnego wsparcia, które pozwala na realizację inwestycji w każdej gminie, każdym powiecie, każdym mieście. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacnia finansowo samorządy, przekazuje środki na rozwój. Chodzi nam o to, aby nowe inwestycje powstałaby zarówno w małych Wietrzychowicach, Łużnej, Wieprzu, Kluczach czy Chrzanowie, jak i Nowym Sączu czy Krakowie. Tego wymaga zrównoważony rozwój, który rząd Premiera Mateusza Morawieckiego realizuje w praktyce każdego dnia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Chciałbym serdecznie podziękować zarówno Panu Premierowi, naszym Ministrom, jak i Parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. Bez ich zaangażowania w regionach tak ogromne środki rozwojowe nie trafiłyby do naszych małych ojczyzn. To oni – posłowie Prawa i Sprawiedliwości – są w stałym kontakcie z samorządowcami, mieszkańcami i widzą potrzeby lokalnych wspólnot. To posłowie Klubu Parlamentarnego PiS stali się ambasadorami lokalnego rozwoju. I co chcę podkreślić – tak dużego i szerokiego wsparcia nigdy w historii nie było. Co istotne, wiele zadań jest finansowanych w 95 procentach, co oznacza że po stronie nawet małych, biedniejszych gmin udział wkładu własnego jest na bardzo niewielkim poziomie – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Najwyższe dofinansowania:

Wśród inwestycji z najwyższym dofinansowaniem w Małopolsce są:

 1. Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów”” (inwestycja miasta Krakowa, dofinansowanie: 65 000 000 zł),

 2. Obwodnica Proszowic – etap II” (inwestycja województwa małopolskiego, dofinansowanie: 61 750 000 zł),

 3. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu” (inwestycja miasta Nowy Sącz, dofinansowanie: 37 000 000 zł),

 4. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów” (inwestycja powiatu krakowskiego, dofinansowanie: 31 448 977,62 zł),

 5. Po 30 000 000 zł otrzymają projekty:

– miasta Krakowa: „Budowa Ośrodka Ruczaj – filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie”,

– miasta Tarnowa: „Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.”,

– powiatu miechowskiego: „Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim”.

Tylko do samorządu województwa małopolskiego trafi dofinansowanie w wysokości prawie 84 mln zł, powiat krakowski oraz gminy z tego terenu otrzymają ponad 192 mln zł, zaś miasto Kraków – 100 mln zł, Tarnów – 35 mln zł, a Nowy Sącz – 42 mln zł.

Warto wspomnieć, że w tym rozdaniu do powiatu myślenickiego trafiło blisko 114 mln zł, każda gmina z naszego terenu a także sam powiat otrzymała dofinansowanie na realizację ważnych zadań infrastrukturalnych. (konferencja posła Władysława Kurowskiego  w tym temacie na naszej stronie)

Odznaczenia dla małopolskich samorządowców

Dziś 8 małopolskich samorządowców otrzymało Odznaki Honorowe dla Samorządu Terytorialnego, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród wyróżnionych są:

– starosta krakowski Wojciech Pałka,

– wójt gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan,

– wójt gminy Koczmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski,

– wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł,

– wicestarosta limanowska Agata Zięba,

– wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek,

– burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski,

– burmistrz miasta i gminy Wojnicz Tadeusz Bąk.

 

informacje: Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Artykuł Społeczny

Gminy powiatu myślenickiego wśród beneficjentów Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowano

w

Gminy powiatu myślenickiego wśród beneficjentów Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Gminy z powiatu myślenickiego znalazły się wśród beneficjentów Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Tegoroczny nabór na rok 2023 cieszył się w Małopolsce rekordowym zainteresowaniem.

Gminy powiatu myślenickiego wśród beneficjentów Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

– By odległość nie stanowiła problemu – takie jest główne założenie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ustanowionego przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego w 2019 r. Dzięki Funduszowi powstają nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy przede wszystkim mniejszych miejscowości mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Nabór na rok 2023 cieszył się w Małopolsce rekordowym zainteresowaniem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wyniki tegorocznego naboru wojewoda przedstawił na dzisiejszym briefingu prasowym. Towarzyszyli mu posłowie Poseł Władysław Kurowski oraz Patryk Wicher, a także Sławomir Dyl – dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Wrześniakiem.

Blisko 41,4 mln zł na 253 linie:

– 41 379 656,08 zł – to dokładna kwota, która trafi do województwa małopolskiego w ramach tegorocznego naboru do rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na liście beneficjentów jest 69 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 60 gmin, 8 powiatów i województwo małopolskie. Z danych zawartych w złożonych wnioskach wynika, że uruchomionych lub reaktywowanych mogą zostać nawet 253 linie autobusowe – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Wyrażam zadowolenie ze środków, które zostały przekazane z Funduszu Autobusowego dla małopolskich samorządów. Przekazuję podziękowania dla Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pana i Wojewody za zaangażowanie i zrozumienie potrzeb mieszkańców, szczególnie z uwzględnieniem mieszkańców mniejszych miejscowości. Liczę na to, że tych środków będzie jeszcze więcej, bo jak widać zainteresowanie wśród samorządów jest rekordowo – mówi poseł Władysław Kurowski.

– Łączenie jest najważniejszym słowem, które opisuje ten program. Łączymy nie tylko ludzi, ale łączymy też potencjały. Łączymy potencjały gmin, powiatów, województwa. Łączymy gminę z gminą, region z regionem, człowieka z człowiekiem, człowieka z pracą, człowieka z usługami – to kwintesencja naszej działalności. My chcemy Polaków łączyć w dobrym działaniu. Chcemy rozskrzydlać Polskę i rozskrzydlać polską komunikację: drogową, autobusową i kolejową, co widać w tysiącach inwestycjach – podkreśla poseł Patryk Wicher.

W ramach wniosków złożonych w tegorocznej edycji Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stworzonych lub utrzymanych zostanie 195 linii autobusowych gminnych, 43 powiatowe i 15 wojewódzkich.

To właśnie samorząd województwa otrzyma najwyższe dofinansowanie na poziomie blisko 6,7 mln zł.Do samorządów z najwyższym dofinansowanie należą również powiat wadowicki, do którego trafi blisko 2,7 mln zł, oraz gmina Wieliczka, która otrzyma ponad 2,5 mln zł.

Sąsiedzka współpraca dla dobra mieszkańców
Wśród projektów objętych dofinasowaniem są takie, które pokazują dobrą współpracę sąsiadujących ze sobą samorządów w imię dobra mieszkańców. I tak np. gmina Michałowice w ramach przewozów gminnych w porozumieniu z gminą Zielonki  stworzyła linię zapewniającą dostępność do przystanku Dziekanowice SKA (poza terenem organizatora). Na przystanku tym krzyżuje się komunikacja autobusowa, kolejowa i tramwajowa. Linia Wola Więcławska – Michałowice – Dziekanowice ma długość 18,68 km.

140 km
Najdłuższą linię spośród planowanych do zorganizowania z wykorzystaniem dopłaty z Funduszu Autobusowego w ramach powiatowych przewozów pasażerskich stworzy powiat nowotarski. Będzie ona miała długość aż 139,30 km. Trasa linii przebiega przez 5 gmin: Szczawnicę, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnicę Dolną, Nowy Targ i miasto Nowy Targ.

Padł rekord
– Liczba złożonych w tym roku wniosków jest rekordowa. W ramach pierwszego naboru na 2019 rok powstało lub zostało utrzymanych 40 linii autobusowych. Rok później było to 105 linii, a w 2021 roku – 167 linii. W roku ubiegłym w ramach dwóch naborów udało się uruchomić lub reaktywować 245 linii, a łącznie przekazaliśmy kwotę ponad 37,4 mln zł. Biorąc zatem pod uwagę liczbę linii objętych Funduszem, można powiedzieć, że zainteresowanie od pierwszego roku funkcjonowania Funduszu Autobusowego wzrosło ponad sześciokrotnie – wylicza Wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W 2021 roku dofinansowanie otrzymało 47 organizatorów transportu publicznego. W roku 2023 liczba ta wyniesie blisko 70.

– Jak widać, coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego – będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego – sięga po możliwości, jakie daje Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Program rośnie w siłę, a te liczby pokazują, jak bardzo był potrzebny – dodaje wojewoda.

Wspólnota celów
– Tak powinna wyglądać współpraca pomiędzy rządem a samorządem. Razem jesteśmy silniejsi. Programy takie jak ten przeciwdziałają wykluczeniu komunikacyjnemu i wspierają mieszkańców małych miejscowości. To zainteresowanie płynące z samorządów obrazuje, jak ważny i potrzebny jest to program – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Tegorocznymi beneficjentami Funduszu w powiecie myślenickim zostały: Gmina Myślenice, Gmina Dobczyce, Gmina Lubień, Gmina Pcim oraz Gmina Raciechowic. Dodatkowo subwencje otrzyma powiat myślenicki. 

Wyniki naboru na 2023 roku: Lista wniosków objętych dopłatą z FRPA .pdf (malopolska.uw.gov.pl)


Informacje: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym

Opublikowano

w

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym

18 listopada 2022 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach odbyło się uroczyste przekazanie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu myślenickiego. Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu, a także umundurowania, wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym

Z rąk wojewody Łukasza Kmity przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP z powiatu myślenickiego odebrali łącznie 47 promes na kwotę 263 074 zł. Najwięcej, bo po ponad 8 tys. zł, otrzymały drużyny działające przy OSP Poręba, Biertowice, Gruszów, Czechówka, Poznachowice Dolne, Krzeczów i Pcim.

W uroczystości, która odbyła się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, uczestniczyli m.in. zastępca małopolskiego komendanta PSP Mariusz Łaciak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – dr Kazimierz Koprowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach st. bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek oraz burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP to ważny element systemu bezpieczeństwa kraju. Dlatego, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, z rezerwy ogólnej budżetu, na zakup sprzętu i doposażenia przyszłych druhów w całym kraju przeznaczonych zostało łącznie 25 mln zł. W Małopolsce wsparcie uzyskały 724 OSP. Łączne wsparcie dla województwa małopolskiego to 3 395 000 zł. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także działalność wolontarystyczną.

 

 


Informacje i Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Wojewoda Łukasz Kmita: Uprościliśmy formalności związane z wnioskowaniem o paszport

Opublikowano

w

Wojewoda Łukasz Kmita: Uprościliśmy formalności związane z wnioskowaniem o paszport

Uproszczone formalności związane z wnioskowaniem o paszport, poszerzony katalog przypadków, w których wydawany jest paszport tymczasowy, paszporty ważne 10 lat dla dzieci od 12. roku życia, a także więcej grup osób uprawnionych do 50% ulgi w opłacie paszportowej. To szereg usprawnień, które obowiązują dzięki nowej ustawie o dokumentach paszportowych.

Opowiedzieli o nich na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita i dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda.

Stawiamy na rozwiązania przyjazne obywatelom

– Zmiany pomogą klientom Urzędu skrócić drogę do wyrobienia paszportu. Papierowe wnioski odchodzą do lamusa. Dokument zostanie uzupełniony elektronicznie przez urzędnika, a obywatel jedynie złoży swój podpis na przeznaczonym do tego urządzeniu. Ustawa, która 13 listopada weszła w życie, wprowadziła szereg ułatwień w procedurze paszportowej. W ten sposób cyfryzujemy Polskę i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Zaznaczamy, że jeśli paszport jest ważny, oczywiście nie trzeba go wymieniać – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Najważniejsze zmiany

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) wchodzącego w skład Systemu Rejestrów Państwowych. System ten obejmuje inne rejestry, tj.: Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr Danych Kontaktowych, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.

Klienci nie muszą już wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu: formularz elektroniczny wypełnia urzędnik na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w RDP lub w Rejestrze PESEL. Obywatel potwierdza dane i składa podpis na specjalnym urządzeniu elektronicznym.

Zmiany dotyczą również wydawania paszportu ważnego 10 lat dla dziecka, które ukończyło 12 lat, a nie 13 jak wcześniej.

Od 31 marca przyszłego roku pojawi się możliwość elektronicznego złożenia wniosku dla dzieci do 12. roku życia bez zgłaszania się do urzędu, za pośrednictwem e-usługi, pod warunkiem że rodzice będą posiadali podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

Wydawanie paszportu tymczasowego

Poszerzony został katalog przypadków, w których wydawany jest paszport tymczasowy. Otrzymają go dzieci wyjeżdżające za granicę:

– w związku z nauką lub rozwojem indywidualnych umiejętności, np. sportowych, artystycznych,

– dzieci rodziców, którzy wyjeżdżają służbowo za granicę i nie mogą im zapewnić opieki w kraju.

Paszport tymczasowy może być wydany z urzędu z powodu ważnych okoliczności np.:

– w związku z wystąpieniem prokuratora o wydanie takiego paszportu osobie, która ma być deportowana,

– wystąpienie dyrekcji szpitala lub rodziny o wydanie paszportu tymczasowego osobie nieubezwłasnowolnionej, ale będącej w stanie śpiączki, która musi niezwłocznie wyjechać za granicę w celu poddania się operacji.

Ponadto paszport tymczasowy może być wydany osobie, która posiada już paszport, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Chodzi o sytuacje, gdy np. osoba przyjechała do Polski z zagranicy, gdzie mieszka na stałe, na podstawie dowodu osobistego, który utraciła. W miejscu zamieszkania pozostawiła ważny paszport. Paszport nie będzie unieważniany, zostanie wydany paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu z krótkim terminem ważności.

Za paszporty tymczasowe wydawane z urzędu z powodu ważnych okoliczności opłaty nie będą pobierane.

– To przykład rozwiązań wychodzących naprzeciw różnego rodzaju życiowym sytuacjom, które się zdarzały. Z pewnością w wielu indywidualnych sytuacjach będą to rozwiązania potrzebne i przydatne – dodaje wojewoda Kmita.

Ulga w opłacie

Poszerzony został krąg osób uprawnionych do 50% ulgi w opłacie paszportowej. Dzięki nowej ustawie o dokumentach paszportowych są to:

 • osoby pobierające rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,

 • działacze opozycji antykomunistycznej lub represjonowani z powodów politycznych,

 • żołnierze terytorialnej służby wojskowej,

 • strażacy ratownicy OSP,

 • ochotnicy ratownictwa górskiego,

 • weterani poszkodowani w wyniku działań poza granicami państwa,

 • rodzice zastępczy lub prowadzący rodzinne domy dziecka.

– Państwo polskie chce też choćby w ten sposób honorować osoby, które wykazały się szczególną postawą – strażaków ratowników OSP, „terytorialsów” czy weteranów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zgubiłeś lub uszkodziłeś paszport?

W przypadku utraty paszportu nie będzie dokonywana przez organ paszportowy ocena, czy była to utrata zawiniona czy też stało się bez winy obywatela. Nie będzie zatem pobierana opłata podwyższona w przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu.

Uruchomiona została także nowa e-usługa dająca możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu. Wystarczy posługiwać się profilem zaufanym lub e-dowodem. W celu zgłoszenia należy wejść na portal gov.pl w zakładkę „Usługi dla Obywatela”. Następnie należy wybrać e-usługę „Zgłoś utratę lub uszkodzenie paszportu lub innego dokumentu paszportowego”, kliknąć „Wyślij zgłoszenie” i potwierdzić za pomocą e-podpisu, czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowy system

– Zmiany, jakie zostały wprowadzone w procedurze paszportowej, to szereg ułatwień dla obywateli. Sprawnie przeszliśmy etap wdrożenia nowego systemu. Prowadzimy też szkolenia dotyczące wejścia w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych, skierowane do pracowników terenowych punktów paszportowych. Zgodnie z planem od poniedziałku 14 listopada 2022 roku małopolskie biura i punkty paszportowe rozpoczęły obsługę klientów na nowych zasadach. Tego dnia przyjęliśmy 654 wnioski, a wydaliśmy 642 paszporty mówi dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Lucyna Gajda

Rekordowe zainteresowanie paszportami

Zainteresowanie paszportami nigdy nie było tak duże. Od początku tego roku do 15 listopada przyjęliśmy łącznie prawie 225 793 wnioski paszportowe. To najwięcej od 20 lat.

– W całym 2020 roku było ich 75 394, a w 2021 r. – 119 989. Nawet przed pandemią, w roku 2019, liczba ta była mniejsza niż w tym roku, bo wynosiła 184 350. Mimo tego rekordowego zainteresowania zawsze dotrzymywaliśmy 30-dniowego terminu na wyrobienie paszportu, a w okresie największego zainteresowania paszportami organizowaliśmy dodatkowo „soboty paszportowe”. Rozważamy również zorganizowanie w najbliższym czasie kolejnej – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Bliżej obywatela

Obecnie w Małopolsce mamy 13 biur paszportowych, w tym 3 w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz 10, które zlokalizowanych są w siedzibach starostw.

– Wspieram też otwarcie jeszcze jednego punktu paszportowego w Suchej Beskidzkiej, a rozważane jest także uruchomienie punktu w Miechowie. W celu usprawnienia obsługi klientów w małopolskich punktach paszportowych rozbudowaliśmy system kolejkowy i system rezerwacji internetowej w Krakowie oraz  uruchomione zostały systemy kolejkowe i systemy rezerwacji internetowej w TPP w Nowym Targu, Myślenicach, Chrzanowie. Do końca roku takie systemy zostaną zainstalowane w pozostałych biurach paszportowych. Zachęcamy do korzystania z systemu rezerwacji internetowych. Jesteśmy również w Programie „Polska Bezgotówkowa” i na każdym stanowisku przyjmowania wniosków paszportowych w Małopolsce mamy terminale płatnicze i można w każdej lokalizacji i na każdym stanowisku dokonywać opłat kartą płatniczą. Wszystko po to, aby urząd był jeszcze bliżej obywatela, a obsługa spraw jak najsprawniejsza – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Nowy terenowy punkt paszportowych w Myślenicach pokazuje, jak ważne i potrzebne było jego uruchomienie. Od maja do teraz złożono tam 4586 wniosków paszportowych. Dla porównania liczba ta np. w Brzesku wynosi od początku roku 5450 – dodaje wojewoda.

Najwięcej wniosków paszportowych złożono w 2022 roku:

w Krakowie – 84 768,

w Tarnowie – 25 614,

w Nowym Targu – 16 449,

w Nowym Sączu – 16 260.

– Te dane pokazują, jak zasadna jest koncepcja administracji bliskiej obywatelom – bliskiej także w sensie geograficznym, dostępnej w powiatach – podkreśla wojewoda Kmita.

 

 


Informacja: Małopolski Urząd Wojewódzki 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane