Connect with us

Gmina Myślenice

Myślenice- Inicjatywa Lokalna 2021 – nabór wniosków do 19 lipca!

Opublikowano

w

Myślenice- Inicjatywa Lokalna 2021 – nabór wniosków do 19 lipca!

Ruszył nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej – Myślenice 2021. Mieszkańcy lub stowarzyszenia mogą składać wnioski do 19 lipca tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora Witkac.pl, a pula środków w nim przewidziana wynosi 80 000 zł.

Masz pomysł, który chcesz zrealizować wspólnie z Gminą Myślenice? Napisz wniosek, zdobądź 20 podpisów poparcia i pozyskaj dofinansowanie, które pozwoli zrealizować projekt przy wspólnym działaniu ze społeczeństwem. Tak działa Inicjatywa Lokalna – czyli program współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania wynosi 10 000 zł. Realizacja projektu może się zacząć nie wcześniej niż 10 sierpnia, a zakończyć do 24 grudnia bieżącego roku.Na co można złożyć wniosek?

– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Działalność charytatywna
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
– Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
– Promocję i organizację wolontariatu
– Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie
– Turystykę i krajoznawstwo
– Ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
– Porządek i bezpieczeństwo publiczneJak złożyć wniosek?

Wniosek  może złożyć grupa mieszkańców (min. dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Wszystkie formularze znajdują się w systemie Witkac.pl i tam należy złożyć wniosek. 

Wydrukowany z systemu Witkac.pl i podpisany wniosek musi zostać dostarczony do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na dziennik podawczy (sala obsługi klienta) lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2021.Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami w systemie Witkac.pl

Jeden wnioskodawca może złożyć tytko jeden wniosek w danym naborze.

Następnie wnioski są weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym przez powołaną w tym celu komisję. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach programu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji na stronie internetowej miasta www.myslenice.plNa jakich zasadach działa Inicjatywa Lokalna?

To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez:

– pracę społeczną (np. organizacja imprezy)
– świadczenie pieniężne
– świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia)Wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

– rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku)
– organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy)
– finansowy

Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2021, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia. Sprawozdanie również przygotowuje się za pomocą generatora Witkac.pl

– Wzór wniosku w formularzu Witkac.pl (Załóż konto i znajdź Inicjatywę Lokalną)
– Lista poparcia
– Kryteria oceny wniosku

 Regulamin konkursu

Źródło: Gmina Myślenice

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Wydarzenia

wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »
stw

youtube

Najczęściej czytane