fbpx
Connect with us

Gmina Myślenice

„Najlepsze 2020” – konkurs Biblioteki w Myślenicach na recenzję książki

Małgorzata Miszczak

Opublikowano

w

Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprezentowanie książki przeczytanej (niekoniecznie wydanej!) w 2020 roku, która wywarła na nim największe wrażenie. Przeczytaj, napisz krótką recenzję, przynieś do biblioteki, lub prześlij na adres biblioteka@myslenice.pl. Najciekawsze teksty opublikujemy na Facebooku, stronie biblioteki i w innych mediach. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.

Krótkie recenzje (max. 1 strona znormalizowanego maszynopisu) należy nadsyłać na adres: bibioteka@myslenice.pl do 17.01.2021 r., w tytule wiadomości wpisując  Najlepsze 2020.

Regulamin konkursu na recenzję książki Najlepsze 2020 organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Informacje ogólne

1. Konkurs na recenzję książki Najlepsze 2020 (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 17.

2. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

Uczestnictwo w Konkursie

1. Czas trwania Konkursu: 3 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy.

4. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

  • recenzja dziecięca (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych),
  • recenzja młodzieżowa (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich),
  • recenzja osoby dorosłej;
  • recenzja nauczyciela-wychowawcy, dotycząca książki dla dzieci lub młodzieży

Cele i zasady konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa, zachęcanie do własnej twórczości literackiej oraz aktywizacja czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

2. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową. Maksymalnie 1 strona A4 (1 strona znormalizowanego maszynopisu).

3. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane, w całości stanowiące oryginalną twórczość uczestnika.

4. Prace konkursowe opatrzone pseudonimem należy przesłać do  17 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną na adres:  biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać Najlepsze w 2020), pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem: „Konkurs Najlepsze w 2020” lub przynieść do Biblioteki.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z jego regulaminem oraz czytelnie wypełnić kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na wykorzystanie wizerunku i przesłać oryginał lub skan razem z pracą konkursową.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku

6. Pozyskane podczas zgłoszenia konkursowego dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

7. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i jej promowanie w mediach społecznościowych.

Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych laureatom Konkursu. O sposobie ich przekazania zwycięzcy zostaną poinformowani.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody w niektórych kategoriach.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25 stycznia 2021 r. przez Organizatora, o czym poinformujemy zainteresowanych uczestników. Wyniki konkursu będą również umieszczone na stronie www.biblioteka.myslenice i w mediach.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na inną nagrodę.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Postanowienia końcowe

1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.

2. W przypadku złamania zasad regulaminu, w tym podania błędnych danych osobowych, uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

Informacje: Biblioteka Publiczna 


Jeśli szukasz bieżących informacji z naszego regionu subskrybuj nasz kanał:

Redaktor, trener, edukator. Z wykształcenia menager, pedagog, coach wlb, absolwentka UJ. W pracy to człowiek jest dla niej największą wartością. Ceni pasjonatów oraz tradycję lokalną, a jej misją jest promowanie szeroko pojętej kultury regionu. Mama dwójki dzieci oraz od trzynastu lat żona tego samego męża.

Wydarzenia

Styczeń 2021
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Gru   Lut »

youtube

Najczęściej czytane