Connect with us

Urząd Pracy

Nowe formy aktywizacji długotrwale bezrobotnych ruszają w PUP Myślenice!

Opublikowano

w

DOMYSLNE
Nowe formy aktywizacji długotrwale bezrobotnych ruszają w PUP Myślenice!
Nowe formy aktywizacji długotrwale bezrobotnych ruszają w PUP Myślenice!

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz firmą Industry Personnel Services Sp. z o.o., rozpoczął realizację zleconych działań aktywizacyjnych.

Zgodnie z trójstronną umową, podpisaną między WUP, PUP Myślenice  oraz Realizatorem (Industry Personnel Services Sp. z o.o.), wsparciem zostanie objętych 200 losowo wybranych osób długotrwale bezrobotnych.

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach, podejmująca współpracę w ramach działań zleconych Realizatorowi, pozostaje nadal osobą bezrobotną, natomiast wszelkie usługi związane z pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, prowadzone są przez Realizatora.

Realizacja działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych będzie składać się z następujących etapów:

  1. dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej bezrobotnego i zaprojektowanie działań aktywizacyjnych, mających na celu podjęcie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej;
  2. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, której celem będzie doprowadzenie do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, a następnie utrzymanie przez nich zatrudnienia;
  3. wspieranie osób w utrzymaniu zatrudnienia, w szczególności przez monitorowanie ich losów po podjęciu zatrudnienia lub utrzymywanie kontaktu z pracodawcą oraz, w razie konieczności, wspieranie osoby w podjęciu kolejnego zatrudnienia.

Centrum Aktywizacyjne Industry Personnel Services Sp. z o.o., w którym prowadzone będą usługi związane ze zlecaniem działań aktywizacyjnych, będzie się mieścić w Myślenicach, przy ul. Rynek 10.

Pierwsze spotkania z osobami bezrobotnymi planowane są na 1 czerwca, a zakończenie okresu realizacji działań przewidziano na koniec maja 2017 roku.

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Tarcza Antykryzysowa kolejne wsparcie mikro i małego przedsiębiorcy

Opublikowano

w

Tarcza antykryzysowa
Tarcza Antykryzysowa kolejne wsparcie mikro i małego przedsiębiorcy
Tarcza Antykryzysowa kolejne wsparcie mikro i małego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje o kolejnym wsparciu dla mikro/małego przedsiębiorcy w ramach tarczy branżowej.

Tarcza Antykryzysowa
Nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza od dnia 28.02.2021r.  nabór wniosków o:

  1. dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy

Podstawa: art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.), w związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 371).

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Od 28.02.2021r. – do 31.05.2021r.

(wnioski złożone po terminie naboru nie będą uwzględniane)

WAŻNE! WNIOSKI O DOTACJE MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (poprzez portal www.praca.gov.pl) DO URZĘDU WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ WNIOSKODAWCY! 
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane
!!!


Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000zł.
O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

  1. Niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 r.,
  2. Uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.
  3. Prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, określonym w ww. rozporządzeniu kodem

Treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371
Uwaga: o dotację mogą się również ubiegać przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach poprzednich naborów.


Jeśli szukasz bieżących informacji z naszego regionu subskrybuj nasz kanał:

Kontynuuj czytanie

Gmina Pcim

Praca dla pedagogów specjalnych w Pcimiu

Opublikowano

w

praca  900x506
Praca dla pedagogów specjalnych w Pcimiu
Praca dla pedagogów specjalnych w Pcimiu

Pcim: Praca dla dwóch nauczycieli w Pcimiu

Praca w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu:

Praca dla pedagogów specjalnych w Pcimiu

Praca w przedszkolu w Pcimiu:

Praca dla pedagogów specjalnych w Pcimiu

Kontynuuj czytanie

Powiat myślenicki

„PRACODAWCA roku 2017” – Konferencja Powiatowego Urzędu Pracy.

Opublikowano

w

przez

DOMYSLNE
„PRACODAWCA roku 2017” – Konferencja Powiatowego Urzędu Pracy.
„PRACODAWCA roku 2017” – Konferencja Powiatowego Urzędu Pracy.

MYŚLENICE: Konferencja wręczenia nagród i wyróżnień w kategorii „Pracodawca roku 2017” zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach odbyła się 14 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Konferencja składała się z dwóch części,  w pierwszej części zostały ogłoszone wyniki konkursu na Pracodawcę Roku oraz wręczone statuetki.  Wyróżnienia otrzymały 4 firmy: Bzomex Pcim, Alpha Technology Dobczyce, Krystynka Myślenice, Baumar Sułkowice.

Część druga wykładowa, podczas której zostały omówione aktualne kierunki rozwoju Administracji Podatkowej oraz zmiany w obowiązującym prawie podatkowym zagadnienia związane z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Fundusz Szkoleniowego.

 

 

Wyróżnione firmy „Pracodawca Roku 2017”

BZOMEX

Alpha Technology

Krystynka

Baumar Mariusz Nędza

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

listopad 2022
PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« paź   gru »

youtube

Najczęściej czytane