Connect with us

Artykuł Społeczny

PIT 37 dla wybranych podatników

Opublikowano

w

PIT 37 dla wybranych podatników

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym podatnicy składają na różnych formularzach podatkowych. Jednym z najpopularniejszych z nich jest PIT 37, który od 21 grudnia 2021 roku przygotowuje się na deklaracji o numerze formularza 28. Komu służy ten rodzaj deklaracji? Jakie rodzaje umów i pracy rozliczane są w ramach tego zeznania podatkowego?

Podmioty zobowiązane

Zgodnie z treścią Ustawy o PIT (stawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) formularz PIT 37 został skierowany do podatników do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 oraz spełniają określone kryteria.

Wyciąg z przepisów (Ustawa o PIT) art. 45 ust. 1:

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Deklaracja skierowana została do podatników, którzy w roku podatkowym, który podlega rozliczeniu:

 • uzyskiwali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 • przychody te opodatkowane są na zasadach ogólnych;

 • przychody opodatkowali przy zastosowaniu skali podatkowej;

 • przychody osiągali za pośrednictwem płatnika lub innym podmiotów obowiązanych do sporządzenia stosownej informacji imiennej o wysokości dochodów.

Przykłady podmiotów rozliczających PIT 37

Do przychodów, których z największym prawdopodobieństwem rozliczenie przygotowywane przez podatników będzie na formularzu PIT 37, zaliczyć można te uzyskiwane z tytułu:

 • wynagrodzeń ze stosunku pracy,

 • innych przychodów ze stosunku pracy,

 • wynagrodzeń ze stosunków podobnych do stosunku pracy,

 • emerytur,

 • rent krajowych (w tym strukturalnych oraz socjalnych),

 • świadczeń przedemerytalnych,

 • zasiłków przedemerytalnych,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

 • należności z tytułu członkostwa w innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście,

 • umów zlecenia,

 • kontraktów menadżerskich,

 • zasiadania w radach nadzorczych,

 • pełnienia obowiązków społecznych,

 • działalności sportowej,

 • przychodów z praw autorskich,

 • przychodów z innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym,

 • należności za pracę przysługujących skazanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Wyłączenia PIT 37

Zeznanie podatkowe PIT 37 dotyczy podatników, którzy:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej, opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • nie prowadzą działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • nie mają obowiązku doliczać dochodów małoletnich dzieci,

 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,

 • nie odliczają tak zwanego minimalnego podatku dochodowego.

PIT 37 dla wybranych podatników

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Myślenice. Udało się wypracować kompromis pomiędzy pracownikami/krwiodawcami, a zarządem jednej z myślenickich firm

Opublikowano

w

Myślenice. Udało się wypracować kompromis pomiędzy pracownikami/krwiodawcami, a zarządem jednej z myślenickich firm

W sieci zawrzało. Po tym, jak w internecie  zamieszczony został skan pisma wystosowanego przez jedną z firm działających na terenie Myślenic (nie zamieściła go firma o której mowa), pojawiła się lawina komentarzy. Pismo skierowane było do pracowników firmy, a dotyczyło zasad dla osób/pracowników którzy są lub chcą być krwiodawcami. 

W piśmie zamieszczonym w internecie  czytamy : 

Zasady honorowego oddawania krwi 

W związku z bardzo licznymi nadużyciami związanymi z dniami wolnymi wynikającymi z oddawania krwi, z dniem dzisiejszym wprowadza się następujące zasady (data na piśmie 11.01.2023):

 1. Pracownicy zatrudnieni w systemie czterobrygadowym oddają krew w dniu zakończenia ostatniej zmiany nocnej
 2. Pracownicy pracujący w godzinach od 08:00 do 16:00 oddają krew w piątek. W dniu tym rozpoczynają pracę o godzinie 07:00, do stacji krwiodawstwa udają się o godzinie 12:00 ( do odpracowania pozostają im 3 godziny w kolejnym tygodniu)
 3. Pracownicy, którzy nie mają zamiaru stosować się do powyższych punktów, proszeni są o zgłoszenie tego faktu przełożonym

 

Nie tylko media społecznościowe 

Nie tylko w mediach społecznościowych, ale i również na naszą skrzynkę mailową od kilku dni otrzymywaliśmy wiadomości w tym temacie. Adresaci  zarzucając firmie, że łamie przepisy prawa, a także swoją postawą zniechęca do oddawania krwi. 

 
 
Firma odpowiada ” (…) chcemy poinformować, iż planujemy spotkać się z honorowym dawcami krwi naszego zakładu”
 
Do firmy, która wystosowała owe pismo, złożyliśmy odpowiednie zapytania w tej sprawie. Jeszcze tego samego dnia otrzymaliśmy odpowiedź. Firma przekonuje, że do tej pory dochodziło do wielu nadużyć obowiązujących przepisów, a także, że  wieloletniej historii firmy, nikt, nigdy nie utrudniał ani nie zabraniał oddawania krwi. 
 

W odpowiedzi na nadesłane na Polplast Polska zapytanie, chcemy poinformować, iż planujemy spotkać się z honorowym dawcami krwi naszego zakładu. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy system, który pozwoli dawcom oddawać krew a przedsiębiorstwu nie zdezorganizuje funkcjonowania.

Przedstawione „reguły” miały na celu zwrócenie uwagi pracowników na problem dezorganizacji pracy, który z pewnością został wywołany przez osoby nadużywające obowiązujących przepisów, których absolutnie nie mamy zamiaru łamać, w szczególności:

– Ustawy o publicznej służbie krwi

– Kodeksu pracy

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

W wieloletniej historii firmy nikt, nigdy nie utrudniał ani nie zabraniał oddawania krwi. Wręcz przeciwnie, zorganizowaliśmy kilka lat temu specjalną mobilną stację krwiodawstwa, w której pracownicy na terenie firmy oddawali krew. Zapewniamy, iż na ten moment nic się nie zmieniło.

 

Spotkanie się odbyło. Wypracowany został kompromis 

W poniedziałek 23 stycznia przedstawiciele firmy spotkali się ze swoimi pracownikami/ krwiodawcami. Z wiadomości przesłanej na skrzynkę mailową naszej redakcji,  jasno wynika, że między spornymi stronami udało się wypracować porozumienie.

Podczas dzisiejszego spotkania z krwiodawcami, ustalono iż każdy kto planuje oddać krew, fakt ten zgłasza bezpośredniemu przełożonemu z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

Przypominamy, że przepisy dotyczące krwiodawstwa reguluje ustawa 

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

Art.9.1 Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje: 

 1. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

Całość Ustawy o Publicznej Służbie Krwi można znaleźć tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971060681

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Myślenice. Gospodarze górą w turnieju Pesmenpol Orzeł Cup

Opublikowano

w

Myślenice. Gospodarze górą w turnieju Pesmenpol Orzeł Cup
Myślenice. Gospodarze górą w turnieju Pesmenpol Orzeł Cup
Myślenice. Gospodarze górą w turnieju Pesmenpol Orzeł Cup
Myślenice. Gospodarze górą w turnieju Pesmenpol Orzeł Cup

Kolejna halowa edycja turnieju PESMENPOL ORZEŁ CUP w kategorii juniorów starszych padła łupem gospodarzy i organizatorów, a więc drużyny Orła Myślenice. Podopieczni trenera Marka Pajki okazali się bezkonkurencyjni w stawce, wygrywając wszystkie turniejowe mecze i zasłużenie sięgając po końcowy triumf.

W tym roku turnieje juniorów starszych oraz juniorów młodszych PESMENPOL ORZEŁ CUP zostały objęte patronatem prezesa Podokręgu Piłki Nożnej Myślenice Macieja Górki i co za tym idzie włączone w cykl zimowych turniejów młodzieżowych organizowanych przez myślenicki związek piłkarski. Wsparcie turnieju okazały też Województwo Małopolskie, Miasto i Gmina Myślenice pod patronatem burmistrza Jarosława Szlachetki, a także reprezentowana przez Piotra Niepsuja firma PESMENPOL oraz reprezentowana przez prezesa Michała Funka spółka Sport Myślenice. Wszyscy wraz z prezesem Orła Edwardem Łapą wręczali nagrody najlepszym drużynom.

Faza grupowa wyłoniła dwóch faworytów, bowiem z kompletem punktów zakończyły ją Błękitni Modlnica w grupie A oraz Orzeł Myślenice w grupie B. Choć jeszcze przed rozpoczęciem półfinałów wszyscy mogli się spodziewać właśnie takiego finału, to Lubomir Wiśniowa w starciu z Błękitnymi Modlnica nie tyle sprawił niespodziankę, bo przez całe dwadzieścia minut groźnie atakował, prowadził 1:0 i choć stracił bramkę, to nie można powiedzieć, że na awans do finału nie zasłużył. Ten fakt potwierdziły rzuty karne, gdzie najpierw Bartłomiej Kuchnia obronił rzut karny, potem rywale trafili w poprzeczkę, a awans dla Lubomira przypieczętował Grzegorz Chlipała.

W drugim półfinale Orłowcy najpierw prowadzili z Rabą po indywidualnej akcji Błażeja Brasia, a później na 2:0 w efektownym stylu strzałem z własnej połowy bramkarza rywali przelobował Szymon Górka-Khafaga. W tym turnieju zresztą był specjalistą od pięknych bramek, bo w grupie w starciu z Trzcianą minął dwóch rywali i z zerowego wręcz konta nadał piłce taką rotację, że wpadła w samo okienko. Mecz z Rabą przy stanie 2:0 miał jeszcze swoją dramaturgię, bowiem efektowna piętka Kacpra Masełki dała kontakt graczom z Dobczyc i końcówka była pełna emocji. Niemniej jednak awans Orła do finału przypieczętował Błażej Braś, najlepszy strzelec zawodów.

Mecz o trzecie miejsce zakończył się wygraną Błękitnych Modlnica 1:0 z Rabą Dobczyce, tutaj zespołową akcję efektownie wykończył Wiktor Małek i zapewnił drużynie brązowe medale. Wielki finał był powtórką pierwszego meczu grupowego i jak się okazało nie tylko drużyny na parkiecie, ale też wynik był identyczny. Podopiecznym Marka Pajki wygraną zapewniły dwa stałe fragmenty, najpierw po rzucie rożnym wykonywanym przez Błażeja Brasia akcję efektownie zamknął Dawid Kruczek, zapewniając prowadzenie, a później w bliźniaczej sytuacji od słupka do siatki trafił Szymon Górka-Khafaga i Orzeł sięgnął po mistrzostwo!

Skład zwycięskiej drużyny Orła Myślenice: Maksymilian Rutka, Ostap Shpakivskyy – Karol Łabędzki, Kacper Szczurek, Jan Gocał, Błażej Braś, Dawid Kruczek, Szymon Górka-Khafaga, Jakub Fąfara, Wiktor Orzechowski, trener Marek Pajka

Grupa A:
1. Błękitni Modlnica 9 pkt
2. Raba Dobczyce 6 pkt
3. Jordan Zakliczyn 3 pkt
4. Beskid Tokarnia 0 pkt

Beskid Tokarnia – Jordan Zakliczyn 2:3 (Luberda, Sabała – Klimala, Baran 2)
Raba Dobczyce – Błękitni Modlnica 1:5 (Masełko – Kowalczyk 2, Szumiec, Biedak, Bąbka)
Beskid Tokarnia – Raba Dobczyce 1:2 (Sabała – Masełko, Pudlik)
Jordan Zakliczyn – Błękitni Modlnica 1:2 (Klimala – Szumiec, Bąbka)
Beskid Tokarnia – Błękitni Modlnica 0:1 (Małek)
Jordan Zakliczyn – Raba Dobczyce 0:4 (Woźniak, Pudlik 2, Szczepański)

Grupa B:
1. Orzeł Myślenice 9 pkt
2. Lubomir Wiśniowa 6 pkt
3. Tempo Rzeszotary 3 pkt
4. Trzciana 2000 0 pkt

Orzeł Myślenice – Lubomir Wiśniowa 2:0 (Braś 2)
Trzciana 2000 – Tempo Rzeszotary 2:4 (Hejmo 2- Zięba 2, Janawa, Poznański)
Orzeł Myślenice – Trzciana 2000 6:1 (Braś 3, Górka-Khafaga, Łabędzki, Fąfara – Węglarz)
Lubomir Wiśniowa – Tempo Rzeszotary 3:0 (Piwowarczyk, Rokosz, Wąsowicz)
Orzeł Myślenice – Tempo Rzeszotary 4:1 (Braś 2, Orzechowski, Kruczek – Zięba)
Lubomir Wiśniowa – Trzciana 2000 2:1 (Piwowarczyk, Kowal – Węglarz)

Mecz o 7. miejsce: Beskid Tokarnia – Trzciana 2000 5:1 (Gwiżdż, Sabała 2, Hucisko, Jędrocha – Pyrz)

Mecz o 5. miejsce: Tempo Rzeszotary – Jordan Zakliczyn 1:5 (Poznański – Flak 2, Maniecki, Hachlica 2)

I półfinał A1 – B2: Błękitni Modlnica – Lubomir Wiśniowa 1:1 k. 0:2 (A.Chlipała – Szumiec)
II półfinał A2 – B1: Raba Dobczyce – Orzeł Myślenice 1:3 (Masełko – Braś 2, Górka-Khafaga)

Mecz o 3. miejsce Raba Dobczyce – Błękitni Modlnica 0:2 (Małek)

Finał Lubomir Wisniowa – Orzeł Myślenice 0:2 (Kruczek, Górka-Khafaga)

 1. Orzeł Myślenice
 2. Lubomir Wiśniowa
 3. Błękitni Modlnica
 4. Raba Dobczyce
 5. Jordan Zakliczyn
 6. Tempo Rzeszotary
 7. Beskid Tokarnia
 8. Trzciana 2000

Złoty but dla króla strzelców: Błażej Braś (Orzeł) – 9 goli
Złota rękawica dla najlepszego bramkarza: Bartłomiej Kuchnia (Lubomir)
Złota piłka dla najlepszego zawodnika: Nikodem Szumiec (Błękitni)

Galeria zdjęć z wydarzenia: Obszerna fotogaleria z turnieju PESMENPOL ORZEŁ CUP – fot. Łukasz Miętka


Informacja prasowa : Orzeł Myślenice 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Podaruj Babciom i Dziadkom bezpieczeństwo z okazji zbliżającego się ich święta

Opublikowano

w

Podaruj Babciom i Dziadkom bezpieczeństwo z okazji zbliżającego się ich święta

Dzień Babci i Dzień Dziadka to dobra okazja, aby dać wyraz naszej pamięci poprzez troskę o ich bezpieczeństwo. Podczas spotkania z naszymi seniorami warto poruszyć temat zagrożeń, jakie na nich czyhają  i przestrzec ich przed metodami działania oszustów.

Należy pamiętać, że wyobraźnia oszustów nie zna granic, a osoby starsze-z uwagi na swoją ufność, chęć niesienia pomocy i dobre serce-są szczególnie narażone na ich działanie. Szeroko rozpowszechnionym wśród przestępców sposobem oszukiwania seniorów jest wyłudzanie pieniędzy tzw. metodą na wnuczka. Oszuści, podając się np. za wnuka, syna, córkę lub innego krewnego czy policjanta próbują zdobyć zaufanie osób starszych, a następnie wyłudzić od nich możliwie największą sumę pieniędzy.

Przekaż swoim dziadkom nietypową kartkę

Już po raz trzeci, małopolscy policjanci realizują akcję edukacyjną ukierunkowaną na bezpieczeństwo seniorów i przekazują materiały profilaktyczne w postaci „Kartki Edukacyjnej”. Właśnie za pośrednictwem tej kartki najmłodsi będą mogli dotrzeć do swoich babć i dziadków, a wraz z życzeniami ochronić ich przed przestępczym procederem oszustów. Dzieci mogą je pokolorować i przekazać w przypadającym 21 i 22 stycznia br. Dniu Babci i Dniu Dziadka. Na odwrocie kartki dziadkowie odnajdą wiersz edukacyjny, który w zabawny, literacki sposób przypomni o tym, aby nie stać się ofiarą oszustwa. 

Działania Małopolskiej Policji realizowane są w ramach podpisanego w 2020 roku porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie dot. współpracy przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”. Założeniem wielopokoleniowej edukacji jest dotarcie poprzez dzieci do bliskich, by te następnie przekazywały im wiedzę o oszustach.

Więcej o akcji na stronie –Babciu, dziadku – bądźcie ostrożni! – Działania prewencyjne – Policja Małopolska.

 

 


Źródło: Policja Małopolska

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2023
PWŚCPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« gr.   lt. »

youtube

Najczęściej czytane