Connect with us

Artykuł Sponsorowany

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowano

w

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące jednocześnie stowarzyszeniami które są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Jednostki te ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania gminy, miejscowości lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach poczynionych uzgodnień lub umów.

Dlatego tak, bardzo ważne jest systematyczne podnoszenie zdolności bojowej poprzez doposażenie strażaków w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną. Swoją działalnością Poselską staram się wspierać jednostki z naszego Rejonu, o czym mogą Państwo się przekonać śledząc moją aktywność Poselską w mediach społecznościowych.

W sobotę 22.10.2022r. wraz ze społecznością lokalną Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystym powitaniu średniego wozu strażackiego marki IVECO, który udało się zakupić tej jednostce. Droga do pozyskania wozu nie była łatwa i prosta, bowiem OSP Dąbie zabiegało o ten wóz od ładnych paru lat, ale jak to powiedziałem strażakom za słowami Walta Disneya „Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić – jeśli mamy odwagę by je realizować”- i to dzięki tej odwadze i determinacji to marzenie udało się im spełnić. Trzeba przyznać, że strażacy OSP Dąbie mają wielkie wsparcie wśród lokalnej społeczności oraz Radnych. Gratuluję Prezesowi OSP Dąbie Bogdanowi Gucia, Naczelnikowi Sylwestrowi Kutaj oraz wszystkim strażakom realizacji ambitnego planu, który udało się zrealizować. Cieszę się, że wraz Wójtem Gminy Raciechowice Wacławem Żarskim, Jarosławem Szlachetką, Robertem Bylicą Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, Radnymi Jolantą Majka, Danutą Grzesik oraz Marzeną Bartosz i całą społecznością wsi Dąbia i Zegartowic mogłem uczestniczyć w tym emocjonującym dla OSP wydarzeniu. Jest to z pewnością historyczna chwila zarówno dla jednostki OSP Dąbie jak również całej gminy, ponieważ nowy wóz strażacki dla OSP Dąbie jest jednocześnie pierwszym nowym wozem strażackim zakupionym w historii Gminy Raciechowice.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Samochód został zakupiony za kwotę 897 800,00 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym:

250 000,00 zł. dotacja z Gminy Raciechowice,

100 000,00 zł. dotacja NFOŚiGW,

140 000,00 zł. WFOŚiGW w Krakowie,

200 000 zł. MSWiA (KSRG)

40 000,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

50 000,00 zł. Państwowa Straż Pożarna (Komenda Główna)

117 800,00 tyś zł. OSP Dąbie (środki własne oraz darowizny od mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców)

Podziękowania przy tej okazji dla Macieja Wąsika – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Andrzeja Bartkowiaka i Zastępcy Komendanta Komendy Głównej Krzysztofa Hejduka, Komendanta KW w Krakowie Piotra Filipka i Zastępcy Przemysława Przęczka oraz Komendanta KP PSP w Myślenicach Sławomira Kaganka oraz dla Kazimierza Koprowskiego Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, którzy wsparli finansowo zakup dla OSP Dąbie, ale wspierają również pozostałe jednostki z terenu powiatu myślenickiego i województwa Małopolskiego, ponieważ w ostatnim czasie mamy więcej uroczystych powitań wozów współfinansowanych przez powyższe instytucje.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

(Fotorelacja dla OSP Dąbie :Arkadiusz Żak)

W ostatnim czasie wraz ze strażakami i Wójtem Gminy Tokarnia Markiem Kluską brałem udział w powitaniu również nowego tym razem lekkiego wozu Rozpoznawczo – Ratowniczego (SLRR) FORD RANGER zakupionego przez OSP Tokarnia. Niech służy strażakom i mieszkańcom Gminy Tokarnia.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

(Fotorelacja: Studio Foto-Video CLIP Sylwester Jamrozik)

 

W czerwcu OSP Nowa Wieś również powitała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL 4×4, który zapisał się w historii tej jednostki. Strażacy tak jak w przypadku OSP Dąbie równie długo starali się w pozyskaniu tego wymarzonego wozu strażackiego. Cieszę się, że w końcu się udało.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Przed nami kolejne powitanie wozu strażackiego tym razem w OSP Krzyszkowice. W dniu 5.11.2022 wspólnie ze strażakami, Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice Jarosławem Szlachetką, druhami i druhnami z OSP Krzyszkowice i mieszkańcami wsi Krzyszkowice powitamy średni wóz ratowniczo-gaśniczy Renault D-15.

 

Bardzo cieszę się, że nowy lekki samochód Rozpoznawczo-Ratowniczy dotarł do Ochotniczej Straży Pożarnej -Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo – Ratownicza z Psami GPR Myślenice. Samochód będzie służył do działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu wczorajszym oficjalne powitanie wozu bojowego marki MAN odbyło się w OSP Biertowice, choć wóz dotarł tam już dużo wcześnie to uroczyste powitanie zorganizowano w tym czasie.

W przyszłym roku czekają nas z kolei uroczystości związane z poświęceniem wymienionych powyżej wozów.

Tymczasem 24 września 2022 r. w Gminie Sułkowice wraz z Burmistrzem Arturem Grabczykiem i społecznością strażacką OSP Rudnik uczestniczyłem w oficjalnym przekazaniu i poświęceniu nowego średniego samochodu dla OSP Rudnik, który jednostka zakupiła pod koniec 2020 roku, ale ze względu na sytuację epidemiczną takiej uroczystości nie można było zorganizować wcześniej. Takie wydarzenie, to ważna chwila dla wszystkich, którzy uczestniczyli w pozyskaniu samochodu. Każdy zakup nowego samochodu podnosi bezpieczeństwo strażaków w każdej jednostce a przez ich służbę również bezpieczeństwo mieszkańców. Gratuluję Zarządowi OSP Rudnik a także Gminie Sułkowice i Burmistrzowi realizacji inwestycji i dbania o bezpieczeństwo publiczne.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

To nie jedyne wydarzenia związane z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi w naszym Rejonie, ponieważ w tym kwartale odbyły się zawody sportowo-pożarnicze najstarszych strażaków z Powiatu Myślenickiego a także XIII Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego dla Jednostek OSP z terenu Powiatu Myślenickiego do udziału których zgłosiło się 13 jednostek OSP.

Warte podkreślenia jest również Otwarcie Centrum Edukacji Przeciwpożarowej  w Dobczycach.

Jest to pierwsze w Małopolsce Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, w którym już od najmłodszych pokoleń dzieci i młodzież będą w mogły w prosty i atrakcyjny sposób nauczyć się podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej. Cieszę się, że dzięki Rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Rządu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy mogą być realizowane odważne inwestycje, które są inwestycjami w przyszłość, także tą edukacyjną dzieci. Cały koszt Gminnego Centrum Społeczno – Edukacyjnego wspierania jednostek ratowniczo- gaśniczych wyniósł 3 236 517,19 zł z czego aż 2 500 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziękuję Panu Premierowi, że Rząd wspiera takie inicjatywy mające służyć edukacji i poprawie bezpieczeństwa. Myślę, że Pan Burmistrz Tomasz Suś oraz Radni, strażacy i mieszkańcy Dobczyc są zadowoleni z takiego finansowego wsparcia.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

To nie jedyne wsparcie Rządowe dla strażaków, bowiem Premier Mateusz Morawiecki przeznaczył z rezerwy ogólnej państwa 25 mln zł na Młodzieżowe Drużyny Strażackie OSP. To pierwsza tak duża subwencja dla tego typu organizacji. Dzięki tej inicjatywie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły jeszcze w tym roku przeznaczyć spore środki na zakup sprzętu oraz doposażenie osobiste.

To nie koniec dobrych wiadomości dla strażaków Ochotników, ponieważ, Zarząd Fundacji ORLEN rozstrzygnął tegoroczną edycję programu ORLEN dla Strażaków, gdzie po analizie 3300 wniosków darowiznę otrzymało 375 jednostek w tym aż 7 z powiatu myślenickiego (OSP Bogdanówka, OSP Tokarnia, OSP Dąbie, OSP Krzyszkowice, OSP Poznachowice Dolne, OSP Wiśniowa, OSP Stadniki.)

Na koniec wspomnę również o wyjątkowej i pięknej uroczystości poświęcenia Sztandaru Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczarce. Niech ten symbol jakim jest Sztandar będzie uhonorowaniem tej jednostki oraz docenieniem pracy na rzecz lokalnej społeczności. Niech będzie to symbol z którym strażacka społeczność będzie się identyfikowała i dumnie prezentowała podczas wszystkich uroczystości również tych państwowych.

Poseł Kurowski: W ostatnim czasie dużo działo się w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

„Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i poświęcać siebie dla dobra innych” -/A.Mickiewicz/ Interpretując te słowa można odnieść to do strażaków ponieważ wyróżniają się tym, że cały czas są gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Niech moja działalność wspierająca OSP będzie wyrazem uznania dla druhen i druhów w związku z ich działaniami ratowniczymi wykonywanymi podczas akcji, które niosą za sobą ryzyko z narażeniem swojego zdrowia i życia. Wszystkim strażakom zawsze życzę jednego. Tyle samo powrotów ile wyjazdów! „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Artykuł Sponsorowany

Dlaczego warto zdecydować się na męską kurtkę pikowaną?

Opublikowano

w

kurtki pikowane meskie na zimne dni

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że kurtka pikowana była przez długi czas uznawana za symbol brytyjskiej mody. Obecnie wspomniany element garderoby jest już postrzegany za pewnego rodzaju wyznacznik wielkomiejskiego stylu. Co dokładnie warto wiedzieć o wspomnianym produkcie?

Amerykańskie korzenie brytyjskiego wzoru?

Uwzględniając stosunkowo długą tradycję związaną z wykorzystywaniem pikowania, bardzo ciekawy jest fakt, że kurtkę pikowaną wynaleziono dopiero w 1965 roku. Należy również zaznaczyć, że produkt został stworzony przez Amerykanina Steve’a Guylasa, który urodził się w Pensylwanii. Mężczyzna zajmował się projektowaniem odzieży dla żołnierzy. Odesłano go jednak na emeryturę z powodu wady wzroku. Podjął wtedy decyzję o przeprowadzeniu się z żoną do Anglii, gdzie zaczął prowadzić wiejskie, spokojne życie. Jego planem było jednak założenie własnego biznesu. 

Steve Guylas pierwszy model zaprojektował dla siebie, kurtka miała mu służyć na przechadzki, a także w trakcie wędkowania. Następnie ruszyła już produkcja na dużo większą skalę. Warto wiedzieć, że do tej pory pikowanie było kojarzone z narzutami na łóżko. W krótkim czasie stało się znakiem rozpoznawczym kurtek Husky. Zostały tak nazwane na cześć psa wspomnianego projektanta. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że do ich promocji przyczyniła się w ogromnym stopniu Elżbieta II. Królowa bardzo często wybierała się konne przejażdżki w pikowanej kurtce Husky. Styl został bardzo szybko podchwycony przez brytyjskich celebrytów, a za ich śladem podążyła cała Europa. Z kolei w latach 80-tych modele cieszyły się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. Od tego momentu praktycznie nie wyszły z mody. 

Czym wyróżniają się obecne męskie kurski pikowane?

Obecnie panowie mają bardzo duży wybór odzieży męskiej. Można zaobserwować, że bardzo stylowym elementem męskiej garderoby w ostatnich latach stały się pikowane kamizelki. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w trakcie cieplejszych dni mogą one bez większego problemu zastąpić kurtkę. Świetnie będą prezentowały się jednak jako ich uzupełnienie. Wspomniany zestaw będzie zarówno strzegł przed zimnem, jak i nadawał stylizacji brytyjskiego charakteru. Nie ma znaczenia, na jaki model zdecyduje się mężczyzna. Może mieć jednak całkowitą pewność, że będzie to jego ulubiona kurtka. Panowie będą zaskoczeni uniwersalnością tego produktu. Można bowiem bez problemu założyć kurtkę na sweter czy koszulę. Ponadto doskonale zda egzamin w trakcie podróży. 

Należy mieć świadomość, że klasyczny model bardzo długo był dostosowywany zarówno do stylu życia, jak i najbardziej aktualnych trendów. Obecnie paleta kolorów jest praktycznie nieograniczona. Panowie mogą zdecydować się na najmodniejsze modele kurtek pikowanych męskich ze skóry zamszowej lub z wełny. Godny uwagi jest fakt, że największym zainteresowaniem cieszą się cały czas kurtki z poliestru i nylonu. Projektanci w pewnym momencie podjęli decyzję o stworzeniu eleganckich kolekcji. Mężczyźni, którzy potrzebują formalnego stroju, ale nie chcieliby rezygnować z wygody, powinni postawić na delikatnie pikowany długi płaszcz. 

duży wybór odzieży męskiej

Kontynuuj czytanie

Artykuł Sponsorowany

Myślenice. Kiedy kota nie ma…to ? Musicie to zobaczyć ! Teatr Capitol zaprasza na zawrotną komedię…

Opublikowano

w

Myślenice. Kiedy kota nie ma…to ? Musicie to zobaczyć ! Teatr Capitol zaprasza na zawrotną komedię…
Myślenice. Kiedy kota nie ma…to ? Musicie to zobaczyć ! Teatr Capitol zaprasza na zawrotną komedię…
Myślenice. Kiedy kota nie ma…to ? Musicie to zobaczyć ! Teatr Capitol zaprasza na zawrotną komedię…

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO MYŚLENICKIETGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU UL. PIŁSUDSKIEGO  20 NA SPEKTAKL „KIEDY KOTA  NIE MA…” 

19.11.2022r. GODZ.18.00
SPRZEDAŻ BILETÓW: MOKIS (KASA) TEL. 12/272 15 11 WEW.29,
www.kupbilecik.pl ORAZ BILETY GRUPOWE: tel.608 587 192
 
  „Kiedy kota nie ma…” to zawrotna komedia, w której bieg komicznych wydarzeń wciąż wymyka
 się spod kontroli! „Kiedy kota nie ma…” od lat bawi widzów do
łez! Zapraszamy na tę znakomitą komedię teatralną jesienią 2022 roku.

 Myślenice. Kiedy kota nie ma…to ? Musicie to zobaczyć ! Teatr Capitol zaprasza na zawrotną komedię…

Podróż poślubna do Saint-Tropez? Oczywiście, że tak! Ale w dwudziestą rocznicę ślubu…? Jak poradzą sobie ze wzajemnymi
uszczypliwościami dwa zabawne, angielskie małżeństwa z dwudziestoletnim stażem? Jak rozbudzić dziką namiętność w mężu fajtłapie? Jak
zaimponować zmanierowanej zamożnej siostrze? Odpowiedzi mogą być abstrakcyjnie zaskakujące!
  
Komedia teatralna „Kiedy kota nie ma…” to zwariowana historia,
w której… wędzony łosoś może stać się narzędziem zbrodni.
Jedno jest pewne – podczas tego wieczoru nie zabraknie dobrego dowcipu,
który gwarantuje dobrze spędzony czas.
  
Obsada:
-Katarzyna Skrzynecka / Viola Arlak / Agnieszka Wielgosz
-Cynthia Kaszyńska / Halina Bednarz / Maja Barełkowska / Viola Arlak
-Jacek Lenartowicz / Piotr Cyrwus
-Wojciech Wysocki / Piotr Zelt / Zbigniew Suszyński
-Marta Bryła / Magdalena Wróbel / Aleksandra Grzelak
-Agata Puterko / Maria Dejmek / Michalina Sosna
  
Reżyseria Andrzej Rozhin
Scenografia i kostiumy Joanna Pielat-Rusinkiewicz
Przekład Klaudyna Rozhin
Opracowanie muzyczne Agnieszka Putkiewicz

Myślenice. Kiedy kota nie ma…to ? Musicie to zobaczyć ! Teatr Capitol zaprasza na zawrotną komedię…

Kontynuuj czytanie

Artykuł Sponsorowany

Jakie mają zastosowanie szlifierki pneumatyczne?

Opublikowano

w

Jakie mają zastosowanie szlifierki pneumatyczne?

Szlifierki pneumatyczne są narzędziami posiadającymi napęd pneumatyczny i należą do grupy urządzeń obrotowych, ze względu na ruch głównego elementu wykonawczego. Urządzenia te są w obecnych czasach niezwykle popularne, ponieważ stosuje się je w obróbce ubytkowej detali czy wygładzania różnego rodzaju powierzchni. Pomocne są także przy ogólnej obróbce materiału oraz do usuwania ognisk korozji.

Jakie są rodzaje szlifierek pneumatycznych?

Szlifierka pneumatyczna oferowana jest przez producentów w wielu różnych wersjach. Dzielimy je głównie ze względu na parametry techniczne i przeznaczenie, ale również wielkość, moc i ciężar. Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście zastosowanie, tak aby dobrać odpowiednie narzędzie do konkretnej pracy.

Dobrze dobrana szlifierka pozwoli maksymalnie wykorzystać wszystkie zalety urządzenia. Nie znajdziemy bowiem jednego uniwersalnego produktu, który znajdzie zastosowanie w każdym przypadku, zwłaszcza gdy chodzi o zaawansowane prace przemysłowe.

Na rynku znajdziemy różnego rodzaju szlifierki przemysłowe, tak aby dopasować odpowiedni model do konkretnego rodzaju pracy. Wybór właściwego narzędzia pozwoli podnieść wydajność pracy, a przy tym zmniejszyć koszty produkcyjne. Związane jest to z tym, że mniej czasu będzie potrzebne na obróbkę materiału, wyeliminowane zostanie zapotrzebowanie na energię elektryczną (bo to w końcu pneumatyka, a wiec sprężone powietrze!), skrócony będzie czas przestoju, a także zmniejszy się ilość wyrobów z defektami.

Kiedy wykorzystuje się szlifierki pneumatyczne proste?

Szlifierka pneumatyczna prosta to trwałe i podstawowe narzędzia, które stosuje się przy trudnej długotrwałej pracy, zwłaszcza w ciężkich warunkach. Modele te zróżnicowane są pod względem mocy, masy i wielkości, ale również prędkości obrotowej czy wymiarów ściernicy.

Takie szlifierki znajdują zastosowanie głównie na wygładzaniu spoin spawalniczych, ale również powierzchni odlewów czy odkuwek. Istnieje możliwość wykorzystania szlifierki pneumatycznej z tarczą typu Flex jako narzędzia do cięcia rur, kształtowników czy do odcinania nadlewek. Szlifierki pneumatyczne proste znajdują zastosowanie w procesach produkcyjnych przede wszystkim w takich miejscach jak kuźnie, stocznie czy odlewnie.

Jak wybrać dobrą szlifierkę do warsztatu?

Szlifierka warsztatowa to niezwykle przydatne narzędzie nie tylko w profesjonalnych warsztatach, ale również do wszelkiego rodzaju domowych prac. Wybierając odpowiedni model warto zwrócić uwagę na takie kryteria jak: moc, szybkość obrotów czy rozmiar tarczy.

Szlifierki ręczne mogą posłużyć do ostrzenia wszelkiego rodzaju narzędzi, ale także mocno specjalistycznych zadań w warsztatach samochodowych, lakierniczych. Takie urządzenia mają wiele zastosowań, dlatego na początku należy dokładnie określić, do czego ma być głównie przeznaczony sprzęt.

Przy wyborze odpowiedniego narzędzia warto zwrócić uwagę na dodatkowe akcesoria, które znajdują się w zestawie. Będą to między innymi przesłony chroniące przed iskrami, przyrządy służące do regulacji tarcz, oświetlenia stanowiskowe oraz dodatkowe zespoły i elementy montażowe, takie jak dyski do polerowania, wsporniki, koła zębate czy klucze.

Do profesjonalnego warsztatu samochodowego najlepiej jest zakupić wysokiej klasy szlifierkę, którą można będzie zamocować na stole roboczym. Przy wyborze odpowiedniego narzędzia należy dokładnie określić, jaka ma być moc urządzenia, dzięki czemu polerowanie i szlifowanie będzie wykonywane dokładnie i w krótkim czasie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.pneumat.com.pl/szlifierki-pneumatyczne

Jakie mają zastosowanie szlifierki pneumatyczne?

Jak wybrać szlifierkę z regulacją obrotów?

Kątowa szlifierka z regulacją obrotów to uniwersalne narzędzia, które można wykorzystać zarówno do profesjonalnych zadań w przemyśle, warsztacie ak i typowo amatorskich w domu. W zależności od tego, jakie dobierzemy tarcze, będziemy mogli przeprowadzać polerowanie, szlifowanie czy nawet cięcie materiałów o różnej twardości, zarówno drewno, jak i beton czy stal.

Szlifierka ręczna tego typu to dość proste narzędzia, które charakteryzuje się bezawaryjnością oraz lekką i poręczną konstrukcją. W małej obudowie znajduje się pneumatyczny silnik bezszczotkowy, który potrafi rozkręcić zamontowaną tarczę do kilkunastu tysięcy obrotów. Przy wyborze odpowiedniego sprzętu warto także zwrócić uwagę na dodatkowe tłumienie drgań, dzięki czemu zwiększa się komfort wielogodzinnej pracy oraz dodatkową boczną rękojeść, która zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane