Connect with us

Gmina Lubień

„Przyszli o świcie. Opowieść o pacyfikacji Krzeczowa.” – film

Opublikowano

w

Premiera filmu: "Przyszli o świcie. Opowieść o pacyfikacji Krzeczowa."
„Przyszli o świcie. Opowieść o pacyfikacji Krzeczowa.” – film

Premiera filmu „Przyszli o świcie. Opowieść o pacyfikacji Krzeczowa” miała miejsce 11 listopada 2021 w sali OSP Krzeczów. 

Tak wymownego zakończenia Święta Niepodległości nikt się nie spodziewał.
🌹Sala pełna po brzegi bo warto pamiętać!
Film zrealizowany nie przez przypadek, bowiem pewne jest, że przypadków nie ma. Spotkanie księdza Piotra Iwanka proboszcza z Krzeczowa z dwójką parafian Gabrieli Matlak oraz jej taty Stanisława Matlaka. 10. miesięcy pracy, 30. godzin materiału filmowego i efekt, który przyjęto owacjami na stojąco.👏👏👏
🌹Po premierze podkreślano z drżeniem w głosie, że to niesamowite, że trudno pozbierać myśli. Rozumiemy to znakomicie.
🌹Świadectwa tych którzy przeżyli pacyfikację i tych którzy odeszli ale swe historie przekazali potomnym, zebrane w syntetyczną całość. Historie ludzkiego życia, bólu i cierpienia pamiętnego dnia 20.06.1943 roku. Podróż z muzyką przeszywającą na wskroś, kojącymi krajobrazami krzeczowskiej przyrody z przesłaniem: by ta historia nigdy się nie powtórzyła!!!

Dziś zapraszamy serdecznie na premierę online. Zobaczcie koniecznie ten film.

🌹Pamiętajmy. Uczmy się. Bądźmy dobrzy. 🌹Gmina Lubień.
Film zrealizowany

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Gmina Lubień

Tradycyjne Jasełka w Tenczynie A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa

Opublikowano

w

Tradycyjne Jasełka w Tenczynie  A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa
Tradycyjne Jasełka w Tenczynie  A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa

23 stycznia w zimowe popołudnie w OSP Tenczyn odbyły się tradycyjne tenczyńskie Jasełka. Zaangażowanie społeczności lokalnej przełożyło się na wyjątkowe wydarzenie związane z narodzeniem Dzieciątka Jezus.

Jasełka zorganizowali: OSP TenczyN, GOK Lubień oraz Stowarzyszenie TEN-CZYN przy wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców Tenczyna.

Kontynuuj czytanie

Gmina Lubień

Nowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Lubień. Projekt zmiany dostępny w Urzędzie Gminy Lubień

Opublikowano

w

Gmina Lubień
Nowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Lubień. Projekt zmiany dostępny w Urzędzie Gminy Lubień

O G Ł O S Z E N I E: Wójta Gminy Lubień, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art.39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku z Uchwałą nr XXVII/224/2021 Rady Gminy Lubień z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r . w Urzędzie Gminy Lubień (32-433 Lubień 50); w godzinach urzędowania, informacje bezpośrednie będą indywidualnie przekazywane wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: gmina@lubien.pl lub telefonicznie pod numerem: 18 2693 911 lub 18 2693 921. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie internetowej gminy: www.lubien.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, odbędzie się w dniu 9 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy Lubień, początek o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w ww. projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2022r. oraz ustnie do protokołu
w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@lubien.pl z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubień.

Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości
składania uwag i wniosków, do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca
2022r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres: email: gmina@lubien.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubień.
Wójt Gminy Lubiń mgr inż. Kazimierz Szczepaniec.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Lubień (z siedzibą Urząd Gminy Lubień,
32-433 Lubień 50), celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
3.Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Strona 2 z 2
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie
z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany
wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tzn. dane
osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl

Wójt Gminy Lubień

informacje: Urząd Gminy Lubień

Kontynuuj czytanie

Gmina Lubień

Najlepsze życzenia dla babć i dziadków. Dzieci powiedzą co wiedzą o Babci i Dziadku

Opublikowano

w

dzień babci i dziadka
Najlepsze życzenia dla babć i dziadków. Dzieci powiedzą co wiedzą o Babci i Dziadku

Dzieci powiedzą co wiedzą, to wyjątkowy program w którym najmłodsi mieszkańcy ziemi myślenickiej mówią o tym co ważne od serca i bardzo głośno. Dziś przypominamy nasze spotkanie z przesympatycznymi przedszkolakami z Przedszkola „Smykolandia” w Lubniu. Dzieci odwiedziły nasze studio w styczniu 2020 roku, opowiedzieli o swoich dziadkach i babciach. Okazja do przypomnienia tego odcinka programu jest znakomita, ponieważ właśnie dziś 21 i jutro 22 stycznia obchodzone są kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Najlepsze życzenia dla babci i dziadków:

Pędzą wnuki ulicami, z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków, są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami , już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak na bal.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« gru   lut »

youtube

Najczęściej czytane