fbpx
Connect with us

Inwestycje

Radni przyjęli budżet powiatu myślenickiego na rok 2017

Avatar

Opublikowano

w

POWIAT MYŚLENICKI: Radni przyjęli budżet powiatu na roku 2017. – Zależało nam na przygotowaniu budżetu zrównoważonego, którego realizacja zapewni funkcjonowanie oraz nowe inwestycje we wszystkich sektorach działania powiatu. Odkąd jestem starostą, nie ukrywam, że priorytetowe są dla mnie inwestycje drogowe, wyposażenie i modernizacja myślenickiego szpitala oraz ciągły rozwój szkół ponadgimnazjalnych. Przyjęta uchwała budżetowa na rok 2017 gwarantuje kontynuację działań inwestycyjnych w tych aspektach, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania innych sektorów, jak pomoc społeczna czy obsługa administracyjna mieszkańców i inwestorów. To budżet rekordowy w historii powiatu. – skomentował, przyjętą w czasie XXXIII sesji Rady Powiatu Myślenickiego Uchwałę Budżetową, starosta Józef Tomal.

Suma dochodów powiatu zaplanowana została w kwocie 93 205 897 złotych, z kolei wysokość wydatków na poziomie 100 652 611 złotych, w tym wydatków majątkowych w wysokości 15 050 434 złote. Deficyt budżetu wyniesie 7 446 714 złotych. Przychody powiatu zaplanowano w wysokości 10 677 014 zł (w tym z kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 złotych), a rozchody w kwocie 3 230 300 zł. Za przyjęciem budżetu na 2017 rok w formie proponowanej przez Zarząd zagłosowały wszystkie kluby radnych z wyjątkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Zaproponowany przez Zarząd i przyjęty przez Radę Powiatu Myślenickiego budżet na 2017 r., oceniam jako ambitny plan realizacji wielu zamierzeń z obszaru wszystkich działań powiatu, a równocześnie bezpieczny i stabilny w zakresie ich finansowania – dodał starosta. Wskaźniki długu powiatu myślenickiego w 2017 oraz dalszych 10 latach, wynikające z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, z tytułu kredytów długoterminowych są niższe od maksymalnych indywidualnych wskaźników obliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, co oznacza bezpieczny poziom zadłużenia, który nie zagraża stabilności finansów publicznych naszego powiatu.

Większość dochodów, jakie powiat myślenicki planuje uzyskać w nadchodzącym roku pochodzi z różnych źródeł, które stanowią przede wszystkim dochody bieżące. Ważnym elementem w konstrukcji budżetu powiatu, jest subwencja ogólna z budżetu państwa, której łączna wartość wyniesie 45 176 999 zł. Innym istotnym źródłem dochodów jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zgodnie z informacją ministra finansów, powiat ma uzyskać z tego tytułu w 2017 roku ponad 21 milionów złotych. Suma tych dwóch źródeł dochodów (66 214 106 zł) stanowi ponad 71% wszystkich zaplanowanych dochodów powiatu myślenickiego w 2017 roku.

W kategorii wydatków, najwięcej środków zaplanowanych jest na zadania związane z edukacją, których koszty oszacowane zostały na kwotę 43 715 282 zł, co stanowi ponad 43% wszystkich środków, jakie powiat zamierza wydać w 2017 roku. Kolejnymi pod względem wielkości kategoriami kosztów są: rodzina i pomoc społeczna oraz transport i łączność. Na realizację zadań na rzecz rodziny i pomocy społecznej przewidziane zostało ponad 17,3 mln złotych, z czego 8 955 866 zł spożytkowane zostanie na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w: Pcimiu, Trzemeśni i Harbutowicach, których organem prowadzącym jest powiat myślenicki. Z kolei koszty modernizacji i utrzymania infrastruktury transportowej wyniosą łącznie prawie 13 mln, w tym inwestycje dotyczące modernizacji dróg powiatowych – 8 161 765 zł. Biorąc pod uwagę, że powiat myślenicki dysponuje 323,47 km dróg, oznacza to,w pewnym uproszczeniu, że wydatki na 1 kilometr drogi wyniosą rocznie 36 698 zł. Wydatki na drogi powiatowe stanowią 12,91% wszystkich wydatków powiatu myślenickiego w 2017 roku.

W podjętej przez radnych uchwale zawarto również konkretne działania inwestycyjno-rozwojowe, które będą finansowane z budżetu powiatu. Do najważniejszych z nich należy m.in. projekt i budowa (w 2017 roku za kwotę 3 650 000 zł) nowego budynku użyteczności publicznej, w którym będą znajdować się i obsługiwać petentów Wydziały Komunikacji oraz Geodezji, Kartografii i Katastru. – Obecnie są to wydziały z największym zaangażowaniem w obsłudze obywateli. Nowa siedziba tych wydziałów zapewni nie tylko większą efektywność pracy urzędników, ale przede wszystkim zwiększy komfort dla interesantów. To nowe sale obsługi, poczekalnie, nowoczesna infrastruktura. Jest to budynek bardzo ważny dla mieszkańców korzystających z usług powiatu – tłumaczy starosta Józef Tomal.

Powiat czekają również inwestycje drogowe. Największa z nich to realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1977 ul. J. Piłsudskiego, K1974 ul. Zdrojowa i K 1928 Myślenice-Wiśniowa, wraz z obiektami inżynieryjnymi” oraz realizacja wieloletniego zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością, wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice”. Kolejna znacząca inwestycja drogowa dotyczy przebudowy drogi Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice. Ponadto zostanie zrealizowana budowa mostu na potoku Krzyworzeka na drodze Komorniki-Kawec-Żerosławice. W Myślenicach wyremontowana i przebudowana będzie ulica Słoneczna, gdzie w związku z nowymi i dotychczas funkcjonującymi obiektami handlowymi, nastąpiło znaczące wzmożenie ruchu. Inwestycje te planowane są do dofinansowania ze środków zewnętrznych m.in. z budżetu UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz z budżetu państwa, w ramach programów dofinansowania infrastruktury drogowej i mostowej.

Inwestycje czekają również myślenicki szpital. Zadaniem, które pochłonie najwięcej środków jest modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii, centralnej sterylizatorni i zakup tomografu komputerowego. W budżecie na 2017 r. zaplanowano wkład własny na realizację tego zadania, o które SPZOZ wystąpił o dofinansowanie ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Z kolei na zakup nowej aparatury medycznej powiat przeznaczy 400 000 zł. Tyle samo zostanie wydane na poczet remontów i konserwacji oddziałów i budynków użyteczności medycznej.

Na remonty i modernizację szkół przewidziano w budżecie 827 325 zł. Ponad połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na budowę nowych pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. Planowane są również duże projekty w ramach programów dofinansowywanych ze środków UE (pod warunkiem uzyskania dofinansowania) m.in.: „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – Małopolska Chmura Edukacyjna”, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne w Zespole Szkół Dobczycach, Zespole Szkół w Myślenicach, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” oraz „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych przy Zespole Szkół w Dobczycach”. Realizacja tych projektów znacząco wpłynie na podnoszenie kwalifikacji uczniów naszych szkółm zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Powiat złożył wiele wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych, przede wszystkim w obszarze infrastruktury drogowej, oświaty i ochrony zdrowia m.in. w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 i zamierza zaabsorbować wszystkie środki dostępne i dedykowane zadaniom powiatowym.

Poprzednie lata pokazały, że przyjęta przez nas polityka realizacji znaczących inwestycji majątkowych i infrastrukturalnych jest dla mieszkańców ważniejsza, gdyż wpływa bezpośrednio na poprawę codziennego funkcjonowania oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa. W roku 2017 i kolejnych latach zamierzamy utrzymać ten model. Jednocześnie wsłuchując się w głosy mieszkańców, zdajemy sobie sprawę z różnych potrzeb w innych obszarach działania powiatu i chcemy, by budżet odpowiadał na jak największą ich liczbę. Kolejnym elementem, który bierzemy pod uwagę, planując i realizując działania na rzecz naszych mieszkańców, jest rozwaga i odpowiedzialność, by nie narażać mieszkańców, bo to oni pośrednio finansują działania naszego samorządu, na zbyt duże koszty obsługi zadłużania powiatu – mówi wicestarosta Tomasz Suś.

 

Źródło i foto: WSPiFE Starostwa Powiatowego w Myślenicach

red. Bartosz Cwynar

Wydarzenia

Sierpień 2020
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Lip   Wrz »

youtube

Najczęściej czytane