Connect with us

Artykuł Społeczny

S7 Kraków-Myślenice. Czas na protest mieszkańców Głogoczowa i Krzyszkowic

Opublikowano

w

S7 Kraków-Myślenice. Czas na protest mieszkańców Głogoczowa i Krzyszkowic
S7 Kraków-Myślenice. Czas na protest mieszkańców Głogoczowa i Krzyszkowic
S7 Kraków-Myślenice. Czas na protest mieszkańców Głogoczowa i Krzyszkowic

Mieszkańcy Głogoczowa i Krzyszkowic w gminie Myślenice  złożyli wczoraj (30.03.2022) petycję protestacyjną w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice w wariancie (korytarzu) nr 5 oznaczonym kolorem fioletowym.

Petycja skierowana do Dyrekcji Krakowskiego Oddziału GDDKiA a jej kopia do osób wymienionych na jej końcu jako „Do wiadomości”. Podpisy zebrane zostały tradycyjnie wśród mieszkańców (chodząc od domu do domu) oraz również za pomocą petycji ON-LINE.

Petycja jest dostępna na stronie:

https://bezs7.glogoczow.com

oraz bezpośrednio:
https://www.petycjeonline.com/stowarzyszenie_ratujmy_nasze_domy_przed_s7_glogoczow_i_krzyszkowice

Petycja była skierowana do Dyrekcji Krakowskiego Oddziału GDDKiA a jej kopia do osób wymienionych na jej końcu jako „Do wiadomości”.

PETYCJA PROTESTACYJNA

W sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice korytarz 5 (fioletowy), przebiegającego przez miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.

Jako mieszkańcy miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice, stanowczo sprzeciwiamy się budowie drogi ekspresowej S7 Kraków- Myślenice w wariancie korytarza nr 5 ujętym w studium korytarzowym z dnia 27 stycznia 2022 oznaczonym kolorem fioletowym. Korytarz ten miałby przebiegać przez centrum miejscowości Głogoczów, a następnie rozdzielać las w Głogoczowie i Krzyszkowicach. W miejscowości Głogoczów łączą się dwie duże drogi: S52 biegnąca w kierunku Bielska-Białej oraz DK7 w Kierunku Krakowa i Zakopanego. Budowa dodatkowej drogi S7 przez Głogoczów spowoduje zniszczenie walorów przyrodniczych i widokowych miejscowości, zwiększenie zanieczyszczenia Głogoczowa, który na co dzień już boryka się przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza (źródło Airly.pl), zwiększeniem już dużego hałasu związanego z obecną DK7.

Głogoczów stałby się miejscowością, w której byłyby dwie Zakopianki DK7 i S7 oraz planowana droga ekspresowa 52 w Kierunku Bielska-Białej; jedno wielkie skrzyżowanie i koszmar mieszkańców.

W sąsiedztwie planowanej S7 jest Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Żłobek a budowa S7 i jej oddanie do użytku w tym wariancie bezpośrednio narazi dzieci na choroby układu oddechowego. Sama trasa przebiega przez mocno zaludnione miejsca.

W lipcu 2021 przez Głogoczów przeszła ogromna powódź, podczas której z wizytą był Premier Polski Mateusz Morawiecki, wydarzenia te relacjonowały największe media w Polsce. Rzeka płynąca przez naszą miejscowość podczas dużych opadów deszczu wylewa z koryta. Podczas ostatniej powodzi zatopiła obecną Zakopiankę DK7 na całym odcinku przy Centrum Głogoczowa, wskutek czego DK7 była długo nieprzejezdna w obu kierunkach. Wiele domów i budynków znalazło się pod wodą. Centrum Głogoczowa i rzeka Głogoczówka pod względem ukształtowania terenu znajdują się praktycznie najniżej. Wybudowanie drogi S7 będzie wiązało się z odprowadzeniem dodatkowej ogromnej ilości wody z aż 6 pasów ruchu. Ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości innego odprowadzenia wody jak w kierunku rzeki. Rzeka ta łączy się z rzeką Harbutówką, tworząc rzekę Skawinkę, która płynie w kierunku Skawiny i ta również wylewa podczas ulewnych opadów deszczu. Tuż przy rzece Głogoczówka zlokalizowany jest zabytkowy dwór z XVI wieku, w którym obecnie mieści się restauracja Nowina. Tuż obok znajduje się zabytkowy Lamus dworski (dawny renesansowy dwór obronny) datowany na rok 1657, lecz wpisany do katalogu zabytków Małopolski, jako pochodzący z XVIIIw, czyli kilkadziesiąt lat później.

Tuż powyżej Centrum Głogoczowa w kierunku Zakopanego droga ma przebiegać przez zielone płuca Głogoczowa i Krzyszkowic, rozdzielając dwa lasy i niszcząc jeden z nich praktycznie na całej jego długości.

Ogromna ilość zwierząt zamieszkujących te lasy utraci warunki siedliskowe, a sam teren jest osuwiskowy i grozi jego aktywacją. Degradacja środowiska w tym miejscu będzie nieodwracalna z powodu zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza przez toksyczne pyły i gazy, jakie generują pojazdy spalinowe, których tysiące dziennie będzie przejeżdżać drogą S7 przez Głogoczów i Krzyszkowice.

Duża część mieszkańców Głogoczowa w wariancie korytarza nr 5 byłaby otoczona dosłownie z czterech stron tzw. Zakopianką, czyli obecną DK7, i nowo planowaną S7. Przez Głogoczów przebiegałoby łącznie 10 pasów drogi tzw. 7-ki: obecna i nowa. Nie godzimy się mieszkać na „wyspie otoczonej 7-ką” , ani być narażeni na uciążliwość drogi 24h/dobę 365 dni w roku pod względem hałasu i zanieczyszczenia. Obecną DK7 słychać w odległości 700m od drogi. Nasze domy i nieruchomości w przypadku zatwierdzenia w/w wariantu drogi stracą na wartości a miejscowość na atrakcyjności.

Jednocześnie rozumiemy zasadność zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku drogi DK7 Kraków-Myślenice i liczymy na jego poprawę przez budowę bezpiecznych zjazdów, wyjazdów kładek i tuneli dla pieszych oraz rozbudowę dróg lokalnych, ale nie przez budowę S7, której nie chcemy.

                                                                          Z wyrazami szacunku ………

Mieszkańcy Miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.

Do wiadomości:

– Sz.P. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

– Sz.P. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski

– Sz.P. Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury

– Sz.P. Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

– Sz.P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

– Sz.P. Wojciech Pałka – Starosta Krakowski.

– Sz.P. Jarosław Szlachetka – Burmistrz Myślenic

 

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia: http://bezs7.glogoczow.com

informacje:

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Artykuł Społeczny

Głogoczów. Nie ma takiej drugiej jak „Ciocia Helenka”. Posłuchajcie autorskich wierszy o rodzinie, życiu, a nawet księdzu proboszczu

Opublikowano

w

Głogoczów. Nie ma takiej drugiej jak „Ciocia Helenka”. Posłuchajcie autorskich wierszy o rodzinie, życiu, a nawet księdzu proboszczu
Głogoczów. Nie ma takiej drugiej jak „Ciocia Helenka”. Posłuchajcie autorskich wierszy o rodzinie, życiu, a nawet księdzu proboszczu
Głogoczów. Nie ma takiej drugiej jak „Ciocia Helenka”. Posłuchajcie autorskich wierszy o rodzinie, życiu, a nawet księdzu proboszczu

W każdej miejscowości są osoby, obok których nie można, nie powinno się przejść obojętnie. W Głogoczowie jedną z takich osób, jest urodzona 8 lutego 1944 roku Helena Dziedzic, zwana potocznie przez wielu mieszkańców „Ciocią Helenką”. Pani Helena to prawdziwa skarbnica wiedzy na różnorodne tematy- szczególnie te związane z dawnymi  tradycjami Głogoczowa czy ludowymi przyśpiewkami. 

„Ciocia Helenka” od wielu lat pisze, śpiewa, recytuje- wiersz na każdą okoliczność przygotowuje.  O tym, że tak jest, można się przekonać podczas wydarzeń z udziałem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie- którego Pani Helena jest aktywną członkinią. Chociaż aktywną to chyba za mało powiedziane- to prawdziwa dusza towarzystwa i wulkan pozytywnej energii. Działalność społeczna Pani Heleny, to dowód na to, że w słowie „senior” mieści się dużo więcej niż tylko określenie czasu jesieni życia. 

W 2020 roku Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie realizowało projekt „Nasz Senior – nasz Skarb”, którego celem było zachowanie tożsamości lokalnej Głogoczowa poprzez przeciwdziałanie skutkom epidemii jakim była izolacja społeczna seniorów z Głogoczowa. W ramach projektu, zaplanowane zostały nagrania 4 filmów/ wywiadów z wybranymi głogoczowskimi seniorami, którzy opowiedzieli jak dawnej wyglądało życie w ich wsi. Jako pierwsza o zwyczajach ślubnych w Głogoczowie swoje wspomnienia przekazała właśnie Pani Helena Dziedzic.

Wywiad można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=jf-4-tvM3dA&t=2s

O tym, że „Ciocię Helenkę” długo nie trzeba namawiać do aktywności- również tych nieszablonowych, przekonać się można było całkiem niedawno. Gospodynie nagrały bowiem rapowy utwór w którym zachęcały do wspólnego włączenia się w archimistrzostwa tagowania. „Ciocia Helenka” w rapowaniu odnalazła się bardzo szybko, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że ta forma wyrazu bardzo jej się spodobała. 

Rap gospodyń dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=uoQaPP27tNo

Dziś jednak chcemy zaprezentować Państwu zbiór twórczości Pani Heleny, który zarejestrowaliśmy podczas realizacji jednego z projektów dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. To między innym wiersze o…rodzinie, życiu, a nawet księdzu proboszczu. 

 

 

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Czad- cichy zabójca….Z tymi informacjami warto się zapoznać

Opublikowano

w

Czad- cichy zabójca….Z tymi informacjami warto się zapoznać

Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do całkowitego spalania. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego. Czad jest gazem bardzo niebezpiecznym ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną. Tworzy połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powoduje po dwóch godzinach zgon.

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.

Infografika dotycząca bezpiecznych zachowań dotyczących czadu: - wietrz pomieszczenia w których korzystasz z term i pieców gazowych, - zainstaluj czujnik czadu, - nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych, - sprawdź szczelność przewodów kominowych, - sprawdzaj wentylację, zwłaszcza łazienek, - objawy zatrucia tlenkiem węgla: zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, osłabienie, wymioty, drgawki, zwolniony oddech, zaburzenia tętna. W każdym niepokojącym przypadku natychmiast dzwoń pod 112.

 

Objawy zatrucia

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:

 • ból głowy;
 • zaburzenia koncentracji;
 • zawroty głowy;
 • osłabienie;
 • wymioty;
 • konwulsje, drgawki;
 • utrata przytomności;
 • śpiączka;
 • zaburzenia tętna;
 • zwolniony oddech.

Kiedy?

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:

 • wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze;
 • niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych;
 • niesprawne przewody kominowe w budynków;
 • niedrożna wentylacja pomieszczeń;
 • pożary.

Czad – ochrona

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzać szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić;
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki;
 • nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;
 • upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne; używać ich zgodnie z instrukcją producenta;
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność;
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien;
 • zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania;
 • w wypadku zaobserwowania objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i tego jak im zapobiec na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

http://www.straz.gov.pl/porady/czad

Instytucjami monitorującymi zagrożenie jest Państwowa Straż Pożarna oraz Nadzór Budowlany.

 


Źródło: https://www.gov.pl/

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Wielki Finał IV Grand Prix Powiatu Myślenickiego w szachach – SZACHY NIEDZIELĄ

Opublikowano

w

Wielki Finał IV Grand Prix Powiatu Myślenickiego w szachach – SZACHY NIEDZIELĄ
Wielki Finał IV Grand Prix Powiatu Myślenickiego w szachach – SZACHY NIEDZIELĄ
Wielki Finał IV Grand Prix Powiatu Myślenickiego w szachach – SZACHY NIEDZIELĄ

27 listopada 2022 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach szachiści z całego powiatu myślenickiego oraz pasjonaci królewskiej gry z sąsiednich miejscowości zakończyli wspólną wędrówkę po wszystkich gminach powiatu, tym samym kończąc projekt SZACHY NIEDZIELĄ, w którym uczestniczyli od marca tego roku.

Wielki Finał IV Grand Prix Powiatu Myślenickiego w szachach – SZACHY NIEDZIELĄ

W Myślenicach rozegrano dziewiąty turniej całego cyklu spotkań szachowych, oraz uroczyście rozdano nagrody w klasyfikacji generalnej dla zwycięzców. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami.

Patronat honorowy nad całym IV Grand Prix Powiatu Myślenickiego w szachach objął Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal, a w zależności w jakim regionie odbywał się turniej- włodarze poszczególnych gmin. Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN. Organizatorzy, czyli  Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Talentów oraz Ognisko TKKF Dobczyce szczególne podziękowania kierują do Pana Marcina Sudra, który nieustannie od wielu lat, wspiera działania na rzecz miłośników królewskiej gry.

Wielki Finał IV Grand Prix Powiatu Myślenickiego w szachach – SZACHY NIEDZIELĄ

Szachy Niedzielą- połączyły podczas tych dziewięciu spotkań ok 300 szachistów, spośród których większa część wędrowała od gminy do gminy rozgrywając turnieje szachowe i zbierając punkty do klasyfikacji generalnej. Imponującym jest fakt, że turnieje szachowe cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród szachistów z całej Małopolski – spotkania te połączyły kluby szachowe, pokolenia, rodziny i przyjaciół. 

Poniżej prezentujemy pełną klasyfikacje zwycięzców:

W klasyfikacji: Najlepsza Rodzina Szachowa

I miejsce Rodzina Jaśkowiec z Trzemeśni

II miejsce Rodzina Satoła z Fałkowic

III miejsce Rodzina Łapczyńskich z Krakowa

W poszczególnych grupach:

Gr A

 1. Dariusz Dziewoński (MAT Myślenice)
 2. Artur Łapczyński (UKS Goniec Staniątki)
 3. Maksymilian Nowakowski (Ognisko TKKF Dobczyce)

Najlepsza zawodniczka Natalia Górnisiewicz (Ognisko TKKF Dobczyce)

Gr B

 1. Kamil Wawro (MKS MOS Wieliczka)
 2. Łukasz Grabowski (Ognisko TKKF Dobczyce)
 3. Jakub Bylica (Jordanów)

Najlepsza zawodniczka: Aleksandra Jaśkowiec (MAT Myślenice)

Gr C

 1. Maciej Jamrozik (MAT Myślenice)
 2. Tomasz Satoła (MAT Myślenice)
 3. Jakub Jamka (Ognisko TKKF Dobczyce)

Najlepsza zawodniczka: Faustyna Wrona (MKS MOS Wieliczka)

Gr D

 1. Szymon Machaj (KKSZ Kraków)
 2. Artur Kurowski (MAT Myślenice)
 3. Patryk Kot (UKS Goniec Staniątki)

Najlepsza zawodniczka: Anna Jamrozik (MAT Myślenice)

Dziewięć dni, dziewięć gmin powiatu myślenickiego, dziewięć turniejów szachowych i wspólnych spotkań przyniosło oczekiwane efekty:  integracja środowiska szachowego, pokazanie – rodzinom, dzieciom i młodzieży ciekawego sposobu na spędzanie czasu wolnego i poznawanie nowych, dotąd dla niektórych nieznanych miejsc. Projekt zakończył się pełnym sukcesem i satysfakcją.


Informacje i zdjęcia: MAT Myślenice

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane