Connect with us

Artykuł Społeczny

S7 Kraków-Myślenice. Czas na protest mieszkańców Głogoczowa i Krzyszkowic

Opublikowano

w

S7 Kraków-Myślenice. Czas na protest mieszkańców Głogoczowa i Krzyszkowic
stw

Mieszkańcy Głogoczowa i Krzyszkowic w gminie Myślenice  złożyli wczoraj (30.03.2022) petycję protestacyjną w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice w wariancie (korytarzu) nr 5 oznaczonym kolorem fioletowym.

Petycja skierowana do Dyrekcji Krakowskiego Oddziału GDDKiA a jej kopia do osób wymienionych na jej końcu jako „Do wiadomości”. Podpisy zebrane zostały tradycyjnie wśród mieszkańców (chodząc od domu do domu) oraz również za pomocą petycji ON-LINE.

Petycja jest dostępna na stronie:

https://bezs7.glogoczow.com

oraz bezpośrednio:
https://www.petycjeonline.com/stowarzyszenie_ratujmy_nasze_domy_przed_s7_glogoczow_i_krzyszkowice

Petycja była skierowana do Dyrekcji Krakowskiego Oddziału GDDKiA a jej kopia do osób wymienionych na jej końcu jako „Do wiadomości”.

PETYCJA PROTESTACYJNA

W sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice korytarz 5 (fioletowy), przebiegającego przez miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.

Jako mieszkańcy miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice, stanowczo sprzeciwiamy się budowie drogi ekspresowej S7 Kraków- Myślenice w wariancie korytarza nr 5 ujętym w studium korytarzowym z dnia 27 stycznia 2022 oznaczonym kolorem fioletowym. Korytarz ten miałby przebiegać przez centrum miejscowości Głogoczów, a następnie rozdzielać las w Głogoczowie i Krzyszkowicach. W miejscowości Głogoczów łączą się dwie duże drogi: S52 biegnąca w kierunku Bielska-Białej oraz DK7 w Kierunku Krakowa i Zakopanego. Budowa dodatkowej drogi S7 przez Głogoczów spowoduje zniszczenie walorów przyrodniczych i widokowych miejscowości, zwiększenie zanieczyszczenia Głogoczowa, który na co dzień już boryka się przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza (źródło Airly.pl), zwiększeniem już dużego hałasu związanego z obecną DK7.

Głogoczów stałby się miejscowością, w której byłyby dwie Zakopianki DK7 i S7 oraz planowana droga ekspresowa 52 w Kierunku Bielska-Białej; jedno wielkie skrzyżowanie i koszmar mieszkańców.

W sąsiedztwie planowanej S7 jest Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Żłobek a budowa S7 i jej oddanie do użytku w tym wariancie bezpośrednio narazi dzieci na choroby układu oddechowego. Sama trasa przebiega przez mocno zaludnione miejsca.

W lipcu 2021 przez Głogoczów przeszła ogromna powódź, podczas której z wizytą był Premier Polski Mateusz Morawiecki, wydarzenia te relacjonowały największe media w Polsce. Rzeka płynąca przez naszą miejscowość podczas dużych opadów deszczu wylewa z koryta. Podczas ostatniej powodzi zatopiła obecną Zakopiankę DK7 na całym odcinku przy Centrum Głogoczowa, wskutek czego DK7 była długo nieprzejezdna w obu kierunkach. Wiele domów i budynków znalazło się pod wodą. Centrum Głogoczowa i rzeka Głogoczówka pod względem ukształtowania terenu znajdują się praktycznie najniżej. Wybudowanie drogi S7 będzie wiązało się z odprowadzeniem dodatkowej ogromnej ilości wody z aż 6 pasów ruchu. Ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości innego odprowadzenia wody jak w kierunku rzeki. Rzeka ta łączy się z rzeką Harbutówką, tworząc rzekę Skawinkę, która płynie w kierunku Skawiny i ta również wylewa podczas ulewnych opadów deszczu. Tuż przy rzece Głogoczówka zlokalizowany jest zabytkowy dwór z XVI wieku, w którym obecnie mieści się restauracja Nowina. Tuż obok znajduje się zabytkowy Lamus dworski (dawny renesansowy dwór obronny) datowany na rok 1657, lecz wpisany do katalogu zabytków Małopolski, jako pochodzący z XVIIIw, czyli kilkadziesiąt lat później.

Tuż powyżej Centrum Głogoczowa w kierunku Zakopanego droga ma przebiegać przez zielone płuca Głogoczowa i Krzyszkowic, rozdzielając dwa lasy i niszcząc jeden z nich praktycznie na całej jego długości.

Ogromna ilość zwierząt zamieszkujących te lasy utraci warunki siedliskowe, a sam teren jest osuwiskowy i grozi jego aktywacją. Degradacja środowiska w tym miejscu będzie nieodwracalna z powodu zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza przez toksyczne pyły i gazy, jakie generują pojazdy spalinowe, których tysiące dziennie będzie przejeżdżać drogą S7 przez Głogoczów i Krzyszkowice.

Duża część mieszkańców Głogoczowa w wariancie korytarza nr 5 byłaby otoczona dosłownie z czterech stron tzw. Zakopianką, czyli obecną DK7, i nowo planowaną S7. Przez Głogoczów przebiegałoby łącznie 10 pasów drogi tzw. 7-ki: obecna i nowa. Nie godzimy się mieszkać na „wyspie otoczonej 7-ką” , ani być narażeni na uciążliwość drogi 24h/dobę 365 dni w roku pod względem hałasu i zanieczyszczenia. Obecną DK7 słychać w odległości 700m od drogi. Nasze domy i nieruchomości w przypadku zatwierdzenia w/w wariantu drogi stracą na wartości a miejscowość na atrakcyjności.

Jednocześnie rozumiemy zasadność zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku drogi DK7 Kraków-Myślenice i liczymy na jego poprawę przez budowę bezpiecznych zjazdów, wyjazdów kładek i tuneli dla pieszych oraz rozbudowę dróg lokalnych, ale nie przez budowę S7, której nie chcemy.

                                                                          Z wyrazami szacunku ………

Mieszkańcy Miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.

Do wiadomości:

– Sz.P. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

– Sz.P. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski

– Sz.P. Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury

– Sz.P. Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

– Sz.P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

– Sz.P. Wojciech Pałka – Starosta Krakowski.

– Sz.P. Jarosław Szlachetka – Burmistrz Myślenic

 

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia: http://bezs7.glogoczow.com

informacje:

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Artykuł Społeczny

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Opublikowano

w

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 

Od 1 lipca 2022r. rusza nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. W miesiącu lipcu można składać wnioski w formie elektronicznej o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Od 1 sierpnia 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną, papierową.
 
W Myślenicach bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa po dokonaniu rezerwacji na stronie CUS lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu 570 556 433.
 
W przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie:
– od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– od 1 września 2022 do 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia 2022
– od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022- wypłata świadczeń następuje do 28 lutego 2023.
W przypadku wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie:
– od od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 31 października 2022,
– od 1 września do 30 września 2022- wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– 1 października do dnia 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31grudnia 2022.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i tekst „CENTRUM SPOŁECZNYCH Myślenicach MYŚLA POTRZEBACH Home Aktualności nas Pomoc społeczna 122721998 Świadczenia bip Publicznel Biuietyn Usługi Projekty Programy Kontakt RODO Rezerwacje Rodzina Seniorzy Bądź na bieżąco Aktualności Osoby zniepetnosprawnościa CAL Protokół wyboru wykonawcy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie "Przeprowadzenie sporządzenie rozwiązywania społecznych Gminy Myślenice na lata 2023 -2030" STOP PRZEMOCY!”
 
i

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Opublikowano

w

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Od 29 czerwca do 2 lipca br., w 5 etapach zorganizowany zostanie 33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. W tej międzynarodowej sportowej imprezie weźmie udział około 150 kolarzy, którzy przejadą trasę o długości 773 kilometrów w 5 województwach, w tym również w Małopolsce. 30 czerwca br. kolarze dotrą na drogi powiatu myślenickiego. W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

TRASA III ETAPU WYŚCIGU W DNIU 30 CZERWCA (JAWORZNO-NOWY SĄCZ):

START: JAWORZNO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – PRZEJAZD PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: POWIAT OŚWIĘCIMSKI, CHRZANOWSKI, KRAKOWSKI, WADOWICKI, MYŚLENICKI (Sułkowice, Myślenice, Dobczyce), LIMANOWSKI, NOWOSĄDECKI. ROGI – NASZACOWICE – PODEGRODZIE – STADŁA – BRZEZNA – PODRZECZE – ŚWINIARSKO – MAŁA WIEŚ – CHEŁMIEC – NOWY SĄCZ: UL. KRAKOWSKA – UL. LEGIONÓW – UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO – META: RYNEK

Na trasie Sułkowice – Dobczyce znacznych utrudnień w ruchu należy spodziewać się w godzinach od  14:30 od 16:40. W tym czasie funkcjonariusze będą zapewniać bezpieczeństwo, dbać o porządek publiczny orazzabezpieczać trasę przejazdu zawodników. Wyścig będzie odbywać się przy ruchu częściowo ograniczonym, wstrzymywanym przez umundurowanych policjantów na czas przejazdu czołówki, peletonu i zawodników ze stratą nie większą niż 15 minut. Przypominamy, że uczestnicy wyścigu posiadają pierwszeństwo przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez policjantów.

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
 
 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022

Opublikowano

w

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022
stw

To już 4. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2022, który spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów.

Dane dotyczące wypadków w okresie wakacyjnym

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - dane przedstawione na mapie znajdują się w tekście poniżej.

  • Wszystkie wypadki [12]
  • Ostatnia doba [4]
  • Od początku wakacji [8]
  • Wypadki drogowe, w których osoba zmarła w okresie do 30 dni [N/A]

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki Policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.

Kolejny raz, w promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, włączyła się  firma Screen Network S.A., która na ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i  centrach handlowych, wyświetlać będzie mapę z aktualnymi danymi.

 


 

ŹRÓDŁO: BRD, KGP, Małopolska Policja

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

lipiec 2022
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« cze   sie »

youtube

Najczęściej czytane