Connect with us

Artykuł Społeczny

S7 Kraków – Myślenice. Pierwsze sprzeciwy mieszkańców Myślenic i Sieprawia

Opublikowano

w

S7 Kraków – Myślenice. Pierwsze sprzeciwy mieszkańców Myślenic i Sieprawia

W odpowiedzi na zaproszenie GDDKiA do merytorycznej dyskusji wokół zaproponowanych wariantów S7, drogi ekspresowej Kraków-Myślenice.

Coraz więcej mieszkańców naszego powiatu: z samych Myślenic, gminy Myślenice a także gminy Siepraw wyraża swój sprzeciw.
Poniżej przedstawiamy stanowisko mieszkańca Myślenic Leszka Szymuli:
Prezentowany przez GDDKiA sposób poprowadzenia drogi ekspresowej S7 przez miasto od zachodu, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, którą dla ułatwienia nazywajmy „autostradą” jest dla miasta  szkodliwy. Według szacunków  poruszać się nią będzie średnio 60 tys. samochodów na dobę, co w godzinach szczytu może oznaczać co najmniej dwukrotnie większą liczbę. Ponieważ Myślenice są położone w sposób szczególny – w kotlinie, w której przez ok. 200 dni w roku wiatr wieje z zachodu na wschód, zamknięcie jej i poprowadzenie autostrady od zachodu między Dalinem a Mikołajem (zielone płuca Myślenic), spowoduje, że smog spalinowy (i hałas), który będzie produkować ta 6 pasmowa droga, zostanie przeniesiony na zabudowę mieszkanipwą i  centrum miasta. To tak jakbyśmy w Myślenice wycelowali gigantyczną rurę spalinową.

Dodatkowo z drugiej strony miasta – od wschodu – ten obieg zamknie stara Zakopianka. Między innymi z tych względów strefa przemysłową ulokowano od wschodu, w miejscu gdzie jest najmniej szkodliwa dla mieszkańców. Podobnie było w Krakowie, gdzie Nową Hutę wybudowano od wschodu, a nie od zachodu. Wszelką infrastrukturę, która może być uciążliwa dla miasta i jego mieszkańców, lokuje się w planach przestrzennych na ogół od zawietrznej – czyli w miejscu, gdzie wiejące wiatry nie będą przenosić zanieczyszczeń w kierunku osiedli mieszkaniowych. Jest to bardzo istotne w w miejscowościach położonych w dolinie, z ustalonym i przeważającym kierunkiem przewietrzania miasta (róża wiatrów), jak właśnie Myślenice. Poprowadzenie autostrady przez miasto , od zachodu, w sytuacji kiedy Myślenice chcą się uwolnić od smogu, zakrawa na żart.
 

Autostrada jest tranzytem z Krakowa do Zakopanego. Myślenice nie powinny się godzić na jej przebieg praktycznie w centrum, przy osiedlach mieszkaniowych. Na miasto należy spojrzeć w szerszym kontekście, uwzględniając kierunki w jakich może się rozbudowywać w przyszłości. W kolejnych latach nowe domy nie będą powstawać na wschód, gdzie mamy strefę przemysłową, na południe ogranicza nas Plebańska Góra, na północ Zakopianka i planowany węzeł. Zostaje część zachodnia, gdzie zaproponowana przez GDDKiA lokalizacja autostrady, zablokuje możliwość zabudowy (szczególnie mieszkaniowej) i rozwoju miasta w tym jedynym kierunku .

Myśleniczanom powinno zależeć na tym, aby ruch tranzytowy był prowadzony w sposób nieuciążliwy i z dala od miasta. Osoby , instytucje i środowiska  myślące krytycznie, ale nie sprzeciwiające się pomysłowi budowy potrzebnej  samej w sobie autostrady i połączenia Myślenic z Krakowem, powinny działać w kierunku, aby zaproponowano takie poprowadzenie na tym odcinku tranzytu , które nie będzie szkodliwe dla mieszkańców, ich zdrowia  i możliwości rozbudowy miasta. Wyznaczenie jej przez same Myślenice, szczególnie od zachodu, należałoby z w/w względów wykluczyć. Może należy przyjąć założenie, że wystarczy, aby droga ekspresowa przebiegała w pobliżu miasta , np. od najkorzystniejszej wschodniej strony, zamiast przecinać je w zaproponowanej formie? Tym bardziej, że na zaawansowanym etapie jest już węzeł na „zakopiance” w Jaworniu i w efekcie, wraz zaproponowanym węzłem S7 przy Orlenie , mielibyśmy przy Myślenicach dwie potężne, żelbetowe konstrukcje praktycznie jedna obok drugiej”.

Powstają pierwsze grupy sprzeciwu oraz petycje przeciwko zaproponowanym wariantom S7 w powiecie myślenickim:

droga_trzypasmowa_stop.jpg

Petycja mieszkańców Gminy Siepraw:

Do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad           

ul. Wronia 53    00-874 Warszawa    

Sprzeciw:

Do Studium Korytarzowego projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice, oraz S52 (na terenie Gminy Siepraw).

Mieszkańcy Gminy Siepraw wyrażają stanowczy sprzeciw dla budowy nowego odcinka drogi S7, oraz S52 które miałby przebiegać przez Gminę Siepraw.

Sprzeciwiamy się wszystkim wyznaczonym propozycjom korytarzy przebiegającymi przez Gminę Siepraw, oznaczonymi nr 2, 3, 4, 6 dotyczy drogi “S7”na odcinku Kraków-Myślenice.

Sprzeciwiamy się budowie przedłużenia drogi S52 (Beskidzkiej Drogi Integralnej), na terenie naszej Gminy.

Proponujemy, aby podjąć działania skupiające uwagę na rozbudowie dotychczasowego odcinka “Zakopianki” ,np. przez budowę przejść podziemnych dla pieszych, ewentualnie poszerzenie lub modernizację już istniejącej infrastruktury drogowej. Uważamy, że jest to najbardziej racjonalny wariant ze względów ekonomicznych (czyli wydatków związanych z naszymi podatkami), jak również będzie stanowił mniejszą uciążliwość dla mieszkańców.

Na terenie naszej gminy, występuje bardzo gęsta zabudowa, oraz obiekty i zespoły historyczne. Gmina Siepraw to piękna, spokojna okolica, w której osiedla się coraz więcej osób z wielu regionów kraju. Cisza, spokój, malownicze tereny, otaczająca fauna i flora, to argumenty dzięki którym coraz więcej ludzi postanawia osiedlić się właśnie w naszej gminie.
Uważamy że warunki geologiczne nie sprzyjają powstaniu w przyszłości tak ogromnej inwestycji (budowa odcinka S7 oraz S 52), gdyż Gmina Siepraw leży na terenie Pogórza Wielickiego. Teren ten ze względu na położenie oraz rzeźbę jest podatny na ruchy geodynamiczne – osuwiska oraz złaziska.

Realizacja budowy drogi kategorii ‘S’ , w naszej okolicy przyczyni się do zdewastowania terenu, wysiedlenia setek rodzin, utratę dorobku życia, spadek wartości nieruchomości w obrębie powstającej drogi. Ponadto tysiące przejeżdżających samochodów, oraz “ciężki” tranzyt będzie powodował hałas i zanieczyszczenia wynikające z emisji spalin, które jak wiadomo działają w sposób destrukcyjny na organizm człowieka, oraz przyrodę.

Warto podkreślić, iż na terenie naszej Gminy znajduje się wiele nieruchomości objętych inwestycjami zakładów wytwórstwa, przedsiębiorstw, fabryk. Mieszkańcy w głównej mierze zajmują się handlem, rzemiosłem. Posiadają działalności gospodarcze, które są bardzo często ich jedynym źródłem utrzymania, jak również dają możliwości zarobkowe dla wielu okolicznych mieszkańców.

Gmina Siepraw leży w środkowej części województwa małopolskiego, ze względu na bliskość aglomeracji miejskich, lokalizacja stanowi dodatkowy atut dla naszego gminnego społeczeństwa. Położenie Gminy jest niewątpliwie domeną regionu, która sprzyja rozwojowi możliwości inwestycyjnych , edukacyjnych, kulturowych. Przymusowa migracja doprowadzi nas do utraty dotychczasowych więzi społecznych jak również miejsca pracy, edukacji, oraz ograniczy możliwości zarobkowe. Oznacza to głębokie dramatyczne zmiany w życiu mieszkańców naszej małej ojczyzny . Przymusowa zmiana miejsca zamieszkania obarczona jest groźbą pogorszenia standardu życia, oraz narażenia na dyskomfort psychiczny.

Mieszkańcy Gminy Siepraw

 

informacje i zdjęcia:

NIE dla projektu budowy S7 przez Myślenice  oraz  „Stanowczy sprzeciw Mieszkańców Gminy Siepraw, dla budowy nowego odcinka drogi S7”

 

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Artykuł Społeczny

Piknik „Bez barier – otwarci na świat” – moc fantastycznej zabawy i sportowej rywalizacji

Opublikowano

w

Piknik „Bez barier – otwarci na świat” – moc fantastycznej zabawy i sportowej rywalizacji

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice we wtorek 27 września 2022 zorganizowało pełne sportowej rywalizacji i dobrej zabawy Piknik „Bez barier – otwarci na świat.” Wśród atrakcji: bieg humoru, konkurencje sportowe, zabawy animacje, grillowanie.

W ten jeden z niewielu słonecznych wrześniowych dni 27.09 mogliśmy spędzić wraz z zaproszonymi gośćmi z ŚDS Magiczny Dom, SOSW Myślenice, WTZ Myślenice na Pikniku sportowo- rekreacyjnym pn.” Bez barier- otwarci na świat”. Bieg humoru – wszyscy uczestnicy w kolorowych przebraniach, 7 stacji z kilkoma sportowymi konkurencjami sprawiły każdemu wiele radości. Ten dzień dzięki projektowi z Działaj Lokalnie i PCPR uczestnicy spędzili bardzo miło i przede wszystkim aktywnie. Serdecznie dziękujemy myślenickiej Maltańskiej Służbie Medycznej za to, że tradycyjnie już zabezpiecza wszystkie nasze imprezy” – mówią organizatorzy pikniku.

 

Galeria:

informacje i zdjęcia: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice

 

Może być zdjęciem przedstawiającym drzewo i tekst

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

II Festiwal Orkiestr Dętych „Krakowiacy i Górale” – zobaczcie jak było!

Opublikowano

w

II Festiwal Orkiestr Dętych „Krakowiacy i Górale” – zobaczcie jak było!

W niedzielę 25 września 2022 roku odbył się II Festiwal Orkiestr Dętych „Krakowiacy i Górale” pod Honorowym Patronatem starosty myślenickiego Józefa Tomala i burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia.  Ulicami Dobczyc przemaszerowało, prezentując się w całej okazałości, 19 orkiestr dętych z Małopolski.

Następnie na scenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach orkiestry prezentowały swój muztczny talent i umiejętności. Na dobczyckiej scenie zaprezentowało się 779 dęciaków. Był to konkurs, a zatem występy oceniane były przez profesjonalne jury w składzie: Mariusz Dziubek – przewodniczący, Krzysztof Witczak oraz Karol Pyka. 

Na zakończenie dnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

I miejsce: Orkiestra Dęta Okulice

II miejsce: Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice

III miejsce: Orkiestra Koźmice

Dodatkowo:

  • Tytuł najlepszej orkiestry z terenu powiatu myślenickiego został przyznany: Orkiestrze Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice.
  • Nagrodę Specjalną dla najlepszego solisty ufundowaną przez Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Bisztygę otrzymała Małgorzata Stalmach z Orkiestra Wiśniowa
  • Nagrodę Specjalną dla najlepszego kapelmistrza otrzymał: Adrian Drzewi kapelmistrz orkiestr: Koźmice oraz Byszyce.
  • Wyróżnienie otrzymała Orkiestra Dęta Dobczyce oraz Basztowa Concert Band.

informacje: Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Obchody 78 rocznicy Pacyfikacji Zawadki – Transmisja

Opublikowano

w

Obchody 78 rocznicy Pacyfikacji Zawadki – Transmisja

Obchody 78 rocznicy Pacyfikacji Zawadki. Uroczystości odbędą się w niedzielę 25 września. Msza Polowa pod pomnikiem w Zawadce o godzinie 14:00 – Transmisja na żywo  

https://www.youtube.com/channel/UCjuVV4Fk4YAk3WM

Transmisja: Józef Zięba

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

wrzesień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« sie   paź »

youtube

Najczęściej czytane