Connect with us

Gmina Siepraw

Siepraw. Dwa jubileusze na jednym wydarzeniu czyli przenikanie się wiary i kultury

Opublikowano

w

Siepraw. Dwa jubileusze na jednym wydarzeniu czyli przenikanie się wiary i kultury
stw

Dwa jubileusze- jeden koncert. W gminie Siepraw, w sobotę, 26 czerwca świętowano 20 lat działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 25 lat posługi kapłańskiej w parafii Siepraw księdza prałata Piotra Kluski. Z tej okazji w ogrodach przy Sanktuarium bł. Anieli Salawy zorganizowano koncert, podczas którego wiara przenikała się z kulturą.

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Siepraw

Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne

Opublikowano

w

przez

Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne
stw

 

Do naszej redakcji wpłynął list rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Sieprawiu, którzy zaniepokojeni są zmianami dotyczącymi funkcjonowania stołówki szkolnej od września br.

List rodziców poniżej: 

Kontaktuje się z państwem, w imieniu rodziców uczniów, szkoły podstawowej w Sieprawiu, licząc na pomoc i nagłośnienie sprawy. Wójt gminy Siepraw, zdecydował o przetargu na firmę cateringową, która będzie obsługiwała stołówkę szkolną. Przez ostatnie lata, dzieci mogły cieszyć się domowymi obiadami serwowanymi przez kuchnię przedszkolną. Po rozdzieleniu placówek, kuchnia ta nie może świadczyć usług na rzecz szkoły. Napisaliśmy petycję która na ostatnich obradach została odrzucona. Szkoła w Sieprawiu jest dużą placówką, która wydaje kilkaset obiadów dziennie, żadna mała firma która dba o jakość nie da rady przejąć takiej stołówki. Z przykrymi doświadczeniami z poprzednich lat, jesteśmy przerażeni jakie żywienie będzie zapewnione naszym dzieciom, bo to że najtańsze o już wiemy od Wójta (…)”

Zwróciliśmy się  z zapytaniem do wójta gminy Siepraw Tadeusza Pitali z  prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie decyzji dotyczącej zmiany funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Sieprawiu.

W dniu 5 lipca otrzymaliśmy odpowiedź, której udzielił Sekretarz Gminy Michał Baran:

Sytuacja wygląda następująco:

Kluczową sprawą w tej kwestii jest to, że na mocy uchwały XXIX/245/2021 Rady Gminy Siepraw z 30 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu – Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu uzyskało samodzielność organizacyjną jako odrębna jednostka budżetowa Gminy Siepraw i z dniem 1 września 2022 r. nie będzie już należeć do Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości wydawania posiłków przez przedszkole samorządowe dla dzieci uczęszczających do innej jednostki budżetowej Gminy. Należy wskazać, że przedszkole jest jednostką budżetową powołaną do realizacji konkretnych zadań określonych w statucie. Żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie przewiduje możliwości prowadzenia przez przedszkole usług na rzecz innego podmiotu. Jednostka budżetowa, a taką jest Przedszkole w Sieprawiu, prowadzone przez  Gminę Siepraw, nie może prowadzić żadnej działalności o charakterze gospodarczym.  Wg opinii prawnej radcy prawnego nie ma przepisu zezwalającego na takie działanie, a w sektorze finansów panuje zasada działania w granicach i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nie obowiązuje zasada, co nie jest zakazane jest dozwolone.  Wg radcy prawnego nie ma możliwości, aby stołówka będąca w strukturze jednej jednostki budżetowej (np. przedszkola) sprzedawała obiady uczniom z innej jednostki budżetowej.

Co więcej wskazać należy, że wyżywienie uczniów nie jest zadaniem o charakterze obsługowym i nie może zostać powierzone Przedszkolu w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym.

Obowiązującymi przepisami prawa w zakresie żywienia uczniów na terenie szkoły podstawowej na dzień 1 września 2022 r. są art. 106 i 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

Art.  106. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Art.  106a.  15 [Gorący posiłek w szkole]

1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

W samodzielnie działających szkołach podstawowych na terenie Gminy Siepraw (w Czechówce i Łyczance) dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych odbywa się na zasadzie usługi cateringowej. W ostatnim roku szkolnym nie odnotowano w Urzędzie Gminy Siepraw, a także w Centrum Obsługi Szkół skarg na usługi firm, z którymi ww. szkoły podpisały umowę.

Aktualnie szukane jest rozwiązanie kompromisowe.”

Dopytaliśmy w odniesieniu do otrzymanych informacji i szukaniu kompromisowych rozwiązań o to, czy w Szkole Podstawowej jest stołówka, którą można uruchomić?

„Są zarówno pomieszczenia stołówki, jak i kuchni. Kuchnia nie jest jednak przystosowana do uruchomienia ze względu na braki odpowiedniego wyposażenia. Uruchomienie kuchni wymagałoby, oprócz koniecznego doposażenia, zatrudnienia personelu, na co nie były przewidziane środki w budżecie. Ponadto remonty, doposażenie i zatrudnienie to czas, którego do początku roku szkolnego jest niewiele” – wyjaśnił sekretarz Gminy Siepraw.

O kolejnych krokach w temacie stołówki szkolnej w Sieprawiu będziemy informować na bieżąco.

 

zdjęcie: siepraw.pl

 

 

 

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Opublikowano

w

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie
stw

Gmina Myślenice

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie 1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją, ludzie uprawiający sporty i tekst „Sponsor Główny: Ministerstwo Sportu Turystyki ORLEN Muslenice.pl ERLEN RESPEKT CUP V 2 LIPCA GODZINA 1000-1300”

Trzemeśnia 

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

MYŚLENICE. RYNEK PEŁEN DŹWIĘKÓW.
Plenerowe koncerty kameralne na Myślenickim Rynku.
2 lipca godz. 19.00 LiskY
3 lipca godz. 19.00 Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod dyrekcją Wojciecha Kwiatka.
 
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu przygotował wzorem zeszłego roku weekendową propozycję muzyczną. Koncerty, które będą się odbywały w każdą sobotę o godzinie 19.00 pozwolą Myśleniczanom poznać formacje pochodzące z rodzimej gminy, ale również propozycje muzyczne gości. Koncerty na leżakach cieszyły się dużym zainteresowaniem, a tegoroczna edycja jest wzbogacona również o niedzielne prezentacje orkiestr dętych z terenu Gminy Myślenice.
W cyklu zagrają między innymi: Kornaś Brothers, The Horses, QL Dixie Band, Katarzyna Kubiczek i Dawid Kopp, Szelest, Blessed by Melpomene. 
 
no1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie
 

Gmina Sułkowice

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Brak opisu.

Gmina Dobczyce:

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „HISTORIE KLOCKAMI BUDOWANE 2 lipca (sobota) godz. 10:00 13:00 Foyer RCOS (koło Rucoli) ul. Szkolna 43, Dobczyce ZAPISY W Miejskiej Bibliotece Publicznej W Dobczycach lub tel. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA Wprogramie kreatywne budowanie lub rodzinne składanie gotowych zestawów Uczestnicy: zapraszamy całe rodziny- dzieci do at wraz opiekunami ZAJĘCIAS BEZPŁATNE INICJATYWA ODBYWA SIE RAMACH OBCHODäW ŚWIETA FP DOBCZYCACH MGOKS COBI”

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

 

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Wiśniowa:

Festiwal Beskidzkie Rytmy i Smaki w Wiśniowej już 3 lipca 2022 r. na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu od godziny 17:00. 

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 8:00 – zapraszamy na parking obok Kościoła św. Marcina w Wiśniowej i wspólne wędrowanie przez Ciecień, Księżą Górę aż na Grodzisko gdzie odbędzie się Masza Święta a po niej poczęstunek oraz konkursy i zabawy dla wszystkich piechurów. Szczegóły na plakacie.

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Siepraw

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Lubień:

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Tokarnia:

 1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Raciechowice:

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

10-12 czerwca moc atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Opublikowano

w

10-12 czerwca moc atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie
stw

 

Gmina Myślenice:

10-12 czerwca moc atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Wydarzenie rozpocznie się o 18:00 Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej, a następnie od 19:00 na płycie Rynku zaplanowano widowisko artystyczne oraz koncert Mateusza Ziółko!

(1) Vivat Myślenice! – jubileusz 680-lecia lokacji Myślenic | Facebook

10-12 czerwca moc atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Siepraw:

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i tekst „1948 Więcejinfom info naszym Więcej BUDŻET BYWATELSK WOJEWÓDZTWA LKS KARPATY Siepraw Piłkarski rozwój talentów w Powiecie Myślenickim Dzień Dziecka z Karpatami Niedziela 12 czerwca 2022 10:00- 12:30 Miejsce: Kompleks Słoneczny Park, Siepraw, ul. Jana Pawła Turniej Żaków Gramy na 4 boiskach jednocześnie Atrakcje dla najmłodszych dmuchane zamki, plac zabaw Strefa Gastro MAŁOPOLSKA Projekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”

Czechówka:

10-12 czerwca moc atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Dobczyce:

10-12 czerwca moc atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Dobczyce – 15 czerwca 

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „VII DOBCZYCKA OLIMPIADA GIMNASTYCZNA 15. 06. 2022 8:00 10:00 KLASY SPORTOWE SP2 DOBCZYCE 10:00 12:00 POZOSTALI UCZESTNICY HOL SZKOLNY RCOS W DOBCZYCACH UL. SZKOLNA 43 ORGANIZATORZY STOWARZYSZENIE PIRAMIDA DZIAŁAŃ SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA Piotr Skóra Katarzyna Matoga MGOKiS PARTNERZY c Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury Sportu wDobczycach Realizacja zadania przy wsparciu finansowum Urzędu Gminy Miasta obczyce dobczyce.pl Regulamin dokumenty zostałe przesłane mailowo do szkół. Kontakt e-mail:piotrekskora@wp.pl tel. 506 540 347 ZAPISY U ORGANIZATORA DO 10 CZERWCA”

Gmina Tokarnia:

Bajeczny Musical oparty o najsłynniejsze hity światowych i polskich bajek i musicali w wykonaniu dzieci i młodzieży z zespołu Kliszczacy.

10-12 czerwca moc atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

 

Ponadto w okolicy:

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „RYNEK CENTRUM KULTURY ECHO TROMBITY 44. edycja Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 12 CZERWCA 2022 R. GODZ. 15.00 RYNEK GÓRNY w WIELICZCE”

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

lipiec 2022
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« cze   sie »

youtube

Najczęściej czytane