Connect with us

Artykuł Społeczny

Sprzeciw dla budowy drogi ekspresowej S7 przez miasto Myślenice

Opublikowano

w

stw

Mieszkańcy Myślenic wyrażają swój sprzeciw dla budowy drogi ekspresowej S7 przez Myślenice, m.in. podpisując petycję która skierowana jest do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Wronia 53, 0-874 Warszawa).

 

Treść petycji:

SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE
zaproponowanej przez GDDKIA w studiu korytarzowym 28.01.2022.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec propozycji drogi ekspresowej S7, która ma przebiegać
przez miasto Myślenice, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum i terenów mieszkaniowych. GDDKiA nie przedstawiło dla Myślenic żadnej alternatywy – wszystkie sześć propozycji przebiega w tym samym miejscu, przez miasto, po jego zachodniej stronie, odcinając miasto od terenów zielonych (wzniesienia i lasy Mikołaj i Dalin).
Otrzymaliśmy propozycję najgorszą z możliwych, ponieważ przy wytyczaniu trasy przez Myślenice
nie wzięto pod uwagę obiektywnych czynników, które powinny być kluczowe:

1. Przewietrzanie miasta. Myślenice leżą w dolinie między dwoma pasmami wzgórz, dolina rozciąga się
w kierunku wschód-zachód. Miasto jest podzielone na wyraźne strefy funkcjonalne i to właśnie po
zachodniej stronie (od Zakopianki) są zlokalizowane tereny mieszkaniowe m.in.: os. 1000-lecia, dzielnice
domów jednorodzinnych: Górne Przedmieście, osiedle Dąbrowskiego, Wybickiego i Sikorskiego oraz
centrum miasta, łącznie kilkanaście tysięcy ludzi, ok. 80% mieszkańców miasta. Przez ponad 200 dni
w roku wieją tu wiatry zachodnie. W przypadku usytuowania arterii tranzytowej w mieście po zachodniej
cała uciążliwość drogi (spaliny, zanieczyszczenia, hałas), wraz z wiatrami zachodnimi, przeniesie się na
ww. tereny mieszkalne i centrum miasta. Wszelką infrastrukturę, która może być uciążliwa dla miasta i
jego mieszkańców, powinno się lokować od zawietrznej, w miejscu, gdzie wiejące wiatry nie będą
przenosić zanieczyszczeń w kierunku osiedli mieszkaniowych i centrum Myślenic, czyli poza miastem.

2. Zielone płuca Myślenic. Planowana droga S7 przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli
mieszkaniowych odcina miasto od głównych i jedynych połączonych z miastem bezpośrednio obszarów
zielonych, z których korzystają myśleniczanie. Lasy w pasmach Barnasiówki (Dalin) i Sularzówki
(Plebańska Góra i Mikołaj) stanowią tereny rekreacji, codziennych spacerów mieszkańców osiedli
domów i bloków. Tereny te mają niepowtarzalne walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz ze względu na
wyżej wspomnianą różę wiatrów, jako zielone płuca miasta zasilają je w czyste powietrze. Droga
szybkiego ruchu doprowadzi do dewastacji tych terenów, środowiska i pozbawi mieszkańców osiedli
dostępu do obszarów zielonych. W sytuacji starań uwolnienia się od smogu, miasta o tak dużym
potencjale turystycznym jak Myślenice, poprowadzenie drogi ekspresowej w ten sposób zakrawa na
żart.

3. Zablokowanie rozwoju miasta. Jedyne rezerwy pod planowy rozwój nowego budownictwa
mieszkaniowego Myślenic znajdują się na terenach zachodnich miasta połączonych z ww. terenami
zielonymi. Ze względu na występujące ograniczenia dla potencjalnej zabudowy: od południa i północy
pasma wzgórz; od wschodu i północy obecna droga krajowa nr 7 – Zakopianka, która oddziela miasto
od terenów przemysłowych, zlokalizowanych po stronie wschodniej; jedyne możliwe kierunki rozbudowy
miasta i lokalizowania zabudowy mieszkaniowej od strony zachodniej zablokuje zaproponowany
przebieg drogi ekspresowej S7.

4. Realizowane inwestycje komunikacyjne. Gmina Myślenice prowadzi obecnie w zaawansowanym
etapie budowę węzła na DK 7- Zakopiance w Jaworniku, który wraz z zaproponowanym w studium
korytarzowym węzłem S7 przy stacji Orlen będzie skupiskiem potężnych żelbetowych konstrukcji –
praktycznie węzeł jeden przy drugim.
Projektowane jest połączenie kolejowe relacji Kraków-Myślenice – budowa S7 powinna zostać
skoordynowana z tą inwestycją.
Ponadto w „Streszczeniu Studium korytarzowego dla inwestycji pod nazwą ‘Budowa drogi
ekspresowej S7 Kraków–Myślenice GDDKiA’” (str. 30) podano informację, iż inne rozwiązania przebiegu
S7 zostały odrzucone, ponieważ zostały ocenione jako nieakceptowalne społecznie. Informacja ta jest
niezgodna z prawdą. Nigdy nie odbyły się w tej sprawie żadne konsultacje – ani z władzami gminy,
ani z jej mieszkańcami i sugerowanie, że usytuowanie tranzytu S7 w mieście, szczególnie od zachodu
jest jakoby akceptowalne społecznie jest manipulacją.
W związku z powyższym uważamy, że prowadzenie drogi S7 przez miasto Myślenice, a szczególnie
przy najgęściej zaludnionych terenach mieszkaniowych po zachodniej stronie miasta, jest
niedopuszczalne. Stanowczo sprzeciwiamy się tym planom, domagamy się opracowania rozwiązań
alternatywnych, a przede wszystkim odsunięcia tranzytu drogi ekspresowej od miasta.

Mieszkańcy Myślenic.

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………….
Data i czytelny podpis …………………………………………………………

 

Podpisaną należy dostarczyć: Biuro Projektów PLANIMETRIA, ul. 3-go Maja 16a Myślenice. Budynek Lewiatana – drzwi po lewej stronie – za nimi skrzynka na petycje. W wypadku zamkniętych drzwi petycję proszę wrzucić do skrzynki na listy.

Sprzeciw dla budowy drogi ekspresowej S7 przez miasto Myślenice

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Opublikowano

w

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 

Od 1 lipca 2022r. rusza nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. W miesiącu lipcu można składać wnioski w formie elektronicznej o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Od 1 sierpnia 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną, papierową.
 
W Myślenicach bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa po dokonaniu rezerwacji na stronie CUS lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu 570 556 433.
 
W przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie:
– od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– od 1 września 2022 do 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia 2022
– od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022- wypłata świadczeń następuje do 28 lutego 2023.
W przypadku wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie:
– od od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 31 października 2022,
– od 1 września do 30 września 2022- wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– 1 października do dnia 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31grudnia 2022.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i tekst „CENTRUM SPOŁECZNYCH Myślenicach MYŚLA POTRZEBACH Home Aktualności nas Pomoc społeczna 122721998 Świadczenia bip Publicznel Biuietyn Usługi Projekty Programy Kontakt RODO Rezerwacje Rodzina Seniorzy Bądź na bieżąco Aktualności Osoby zniepetnosprawnościa CAL Protokół wyboru wykonawcy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie "Przeprowadzenie sporządzenie rozwiązywania społecznych Gminy Myślenice na lata 2023 -2030" STOP PRZEMOCY!”
 
i

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Opublikowano

w

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Od 29 czerwca do 2 lipca br., w 5 etapach zorganizowany zostanie 33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. W tej międzynarodowej sportowej imprezie weźmie udział około 150 kolarzy, którzy przejadą trasę o długości 773 kilometrów w 5 województwach, w tym również w Małopolsce. 30 czerwca br. kolarze dotrą na drogi powiatu myślenickiego. W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

TRASA III ETAPU WYŚCIGU W DNIU 30 CZERWCA (JAWORZNO-NOWY SĄCZ):

START: JAWORZNO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – PRZEJAZD PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: POWIAT OŚWIĘCIMSKI, CHRZANOWSKI, KRAKOWSKI, WADOWICKI, MYŚLENICKI (Sułkowice, Myślenice, Dobczyce), LIMANOWSKI, NOWOSĄDECKI. ROGI – NASZACOWICE – PODEGRODZIE – STADŁA – BRZEZNA – PODRZECZE – ŚWINIARSKO – MAŁA WIEŚ – CHEŁMIEC – NOWY SĄCZ: UL. KRAKOWSKA – UL. LEGIONÓW – UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO – META: RYNEK

Na trasie Sułkowice – Dobczyce znacznych utrudnień w ruchu należy spodziewać się w godzinach od  14:30 od 16:40. W tym czasie funkcjonariusze będą zapewniać bezpieczeństwo, dbać o porządek publiczny orazzabezpieczać trasę przejazdu zawodników. Wyścig będzie odbywać się przy ruchu częściowo ograniczonym, wstrzymywanym przez umundurowanych policjantów na czas przejazdu czołówki, peletonu i zawodników ze stratą nie większą niż 15 minut. Przypominamy, że uczestnicy wyścigu posiadają pierwszeństwo przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez policjantów.

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
 
 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022

Opublikowano

w

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022
stw

To już 4. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2022, który spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów.

Dane dotyczące wypadków w okresie wakacyjnym

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - dane przedstawione na mapie znajdują się w tekście poniżej.

  • Wszystkie wypadki [12]
  • Ostatnia doba [4]
  • Od początku wakacji [8]
  • Wypadki drogowe, w których osoba zmarła w okresie do 30 dni [N/A]

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki Policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.

Kolejny raz, w promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, włączyła się  firma Screen Network S.A., która na ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i  centrach handlowych, wyświetlać będzie mapę z aktualnymi danymi.

 


 

ŹRÓDŁO: BRD, KGP, Małopolska Policja

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

lipiec 2022
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« cze   sie »

youtube

Najczęściej czytane