Connect with us

Gmina Siepraw

Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne

Opublikowano

w

Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne
Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne
Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne

 

Do naszej redakcji wpłynął list rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Sieprawiu, którzy zaniepokojeni są zmianami dotyczącymi funkcjonowania stołówki szkolnej od września br.

List rodziców poniżej: 

Kontaktuje się z państwem, w imieniu rodziców uczniów, szkoły podstawowej w Sieprawiu, licząc na pomoc i nagłośnienie sprawy. Wójt gminy Siepraw, zdecydował o przetargu na firmę cateringową, która będzie obsługiwała stołówkę szkolną. Przez ostatnie lata, dzieci mogły cieszyć się domowymi obiadami serwowanymi przez kuchnię przedszkolną. Po rozdzieleniu placówek, kuchnia ta nie może świadczyć usług na rzecz szkoły. Napisaliśmy petycję która na ostatnich obradach została odrzucona. Szkoła w Sieprawiu jest dużą placówką, która wydaje kilkaset obiadów dziennie, żadna mała firma która dba o jakość nie da rady przejąć takiej stołówki. Z przykrymi doświadczeniami z poprzednich lat, jesteśmy przerażeni jakie żywienie będzie zapewnione naszym dzieciom, bo to że najtańsze o już wiemy od Wójta (…)”

Zwróciliśmy się  z zapytaniem do wójta gminy Siepraw Tadeusza Pitali z  prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie decyzji dotyczącej zmiany funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Sieprawiu.

W dniu 5 lipca otrzymaliśmy odpowiedź, której udzielił Sekretarz Gminy Michał Baran:

Sytuacja wygląda następująco:

Kluczową sprawą w tej kwestii jest to, że na mocy uchwały XXIX/245/2021 Rady Gminy Siepraw z 30 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu – Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu uzyskało samodzielność organizacyjną jako odrębna jednostka budżetowa Gminy Siepraw i z dniem 1 września 2022 r. nie będzie już należeć do Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości wydawania posiłków przez przedszkole samorządowe dla dzieci uczęszczających do innej jednostki budżetowej Gminy. Należy wskazać, że przedszkole jest jednostką budżetową powołaną do realizacji konkretnych zadań określonych w statucie. Żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie przewiduje możliwości prowadzenia przez przedszkole usług na rzecz innego podmiotu. Jednostka budżetowa, a taką jest Przedszkole w Sieprawiu, prowadzone przez  Gminę Siepraw, nie może prowadzić żadnej działalności o charakterze gospodarczym.  Wg opinii prawnej radcy prawnego nie ma przepisu zezwalającego na takie działanie, a w sektorze finansów panuje zasada działania w granicach i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nie obowiązuje zasada, co nie jest zakazane jest dozwolone.  Wg radcy prawnego nie ma możliwości, aby stołówka będąca w strukturze jednej jednostki budżetowej (np. przedszkola) sprzedawała obiady uczniom z innej jednostki budżetowej.

Co więcej wskazać należy, że wyżywienie uczniów nie jest zadaniem o charakterze obsługowym i nie może zostać powierzone Przedszkolu w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym.

Obowiązującymi przepisami prawa w zakresie żywienia uczniów na terenie szkoły podstawowej na dzień 1 września 2022 r. są art. 106 i 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

Art.  106. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Art.  106a.  15 [Gorący posiłek w szkole]

1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

W samodzielnie działających szkołach podstawowych na terenie Gminy Siepraw (w Czechówce i Łyczance) dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych odbywa się na zasadzie usługi cateringowej. W ostatnim roku szkolnym nie odnotowano w Urzędzie Gminy Siepraw, a także w Centrum Obsługi Szkół skarg na usługi firm, z którymi ww. szkoły podpisały umowę.

Aktualnie szukane jest rozwiązanie kompromisowe.”

Dopytaliśmy w odniesieniu do otrzymanych informacji i szukaniu kompromisowych rozwiązań o to, czy w Szkole Podstawowej jest stołówka, którą można uruchomić?

„Są zarówno pomieszczenia stołówki, jak i kuchni. Kuchnia nie jest jednak przystosowana do uruchomienia ze względu na braki odpowiedniego wyposażenia. Uruchomienie kuchni wymagałoby, oprócz koniecznego doposażenia, zatrudnienia personelu, na co nie były przewidziane środki w budżecie. Ponadto remonty, doposażenie i zatrudnienie to czas, którego do początku roku szkolnego jest niewiele” – wyjaśnił sekretarz Gminy Siepraw.

O kolejnych krokach w temacie stołówki szkolnej w Sieprawiu będziemy informować na bieżąco.

 

zdjęcie: siepraw.pl

 

 

 

Gmina Siepraw

Siepraw. Konkursowe szopki można już podziwiać. 18 grudnia poznamy te zwycięskie

Opublikowano

w

Siepraw. Konkursowe szopki można już podziwiać. 18 grudnia poznamy te zwycięskie
Siepraw. Konkursowe szopki można już podziwiać. 18 grudnia poznamy te zwycięskie
Siepraw. Konkursowe szopki można już podziwiać. 18 grudnia poznamy te zwycięskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa wraz z Parafią Rzymskokatolicką św. Michała Archanioła w Sieprawiu, Urzędem Gminy Siepraw oraz Gminnym Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu serdecznie zapraszają na finał tegorocznego XXI  Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich. Gala finałowa konkursu odbędzie się 18 grudnia w sieprawskiej hali sportowej.

 
 
W niedzielę 11 grudnia   serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach od 8:00-17:00 do Starego Kościoła w Sieprawiu, ul. Ks. Jana Przytockiego na przygotowaną wystawę szopek( wystawę można było także obejrzeć w niedzielę 4 grudnia).  Za nami już II etap XXI Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich. Jak zwykle jury miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż szopki za każdym razem zachwycają swoja oryginalnością. Oficjalny werdykt poznacie 18 grudnia podczas gali finałowej w hali sportowej w Sieprawiu– czytamy w mediach społecznościowych LGD Turystyczna Podkowa 
 
 
 
—-
Fot.: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa 

Kontynuuj czytanie

Gmina Siepraw

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Siepraw 2022

Opublikowano

w

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Siepraw 2022
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Siepraw 2022
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Siepraw 2022

Zapraszamy do obejrzenia relacji z obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Siepraw. Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polske Niepodległości po 123 latach zaborów, mieszkańcy gminy zebrali się, aby wspólnie świętować to ważne dla każdego Polaka wydarzenie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Siepraw 2022

Tradycją jest, że co roku obchody Narodowego Święta Niepodległości w tej gminie odbywają się w przeddzień tego ważnego wydarzenia. W tym roku gospodarzem uroczystości była Szkoła Podstawowa im. Świetego Brata Alberta w Czechówce, która na tę okazję przygotowała program artystyczno – patriotyczny „Zaśpiewajmy dla Niepodległej”.

 

Kontynuuj czytanie

Gmina Siepraw

Nowe ścieżki pieszo-rowerowe w Zakliczynie. Aktywny wypoczynek w Gminie Siepraw

Opublikowano

w

zatoka zakliczyńska
Nowe ścieżki pieszo-rowerowe w Zakliczynie. Aktywny wypoczynek w Gminie Siepraw
Nowe ścieżki pieszo-rowerowe w Zakliczynie. Aktywny wypoczynek w Gminie Siepraw

Oficjalne otwarcie nowej inwestycji ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowości Zakliczyn w gminie Siepraw miało miejsce w sierpniu 2022. Rekreacja, aktywność i przestrzeń do odpoczynku na świeżym powietrzu!

Zatoka Zakliczyńska z perspektywy nowej inwestycji wygląda imponująco, tym bardziej zapraszamy do korzystania z tej rekreacyjnej części powiatu myślenickiego.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane