Connect with us

Gmina Siepraw

Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne

Opublikowano

w

Stołówka w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, zmiany organizacyjne
stw

 

Do naszej redakcji wpłynął list rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Sieprawiu, którzy zaniepokojeni są zmianami dotyczącymi funkcjonowania stołówki szkolnej od września br.

List rodziców poniżej: 

Kontaktuje się z państwem, w imieniu rodziców uczniów, szkoły podstawowej w Sieprawiu, licząc na pomoc i nagłośnienie sprawy. Wójt gminy Siepraw, zdecydował o przetargu na firmę cateringową, która będzie obsługiwała stołówkę szkolną. Przez ostatnie lata, dzieci mogły cieszyć się domowymi obiadami serwowanymi przez kuchnię przedszkolną. Po rozdzieleniu placówek, kuchnia ta nie może świadczyć usług na rzecz szkoły. Napisaliśmy petycję która na ostatnich obradach została odrzucona. Szkoła w Sieprawiu jest dużą placówką, która wydaje kilkaset obiadów dziennie, żadna mała firma która dba o jakość nie da rady przejąć takiej stołówki. Z przykrymi doświadczeniami z poprzednich lat, jesteśmy przerażeni jakie żywienie będzie zapewnione naszym dzieciom, bo to że najtańsze o już wiemy od Wójta (…)”

Zwróciliśmy się  z zapytaniem do wójta gminy Siepraw Tadeusza Pitali z  prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie decyzji dotyczącej zmiany funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Sieprawiu.

W dniu 5 lipca otrzymaliśmy odpowiedź, której udzielił Sekretarz Gminy Michał Baran:

Sytuacja wygląda następująco:

Kluczową sprawą w tej kwestii jest to, że na mocy uchwały XXIX/245/2021 Rady Gminy Siepraw z 30 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu – Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu uzyskało samodzielność organizacyjną jako odrębna jednostka budżetowa Gminy Siepraw i z dniem 1 września 2022 r. nie będzie już należeć do Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości wydawania posiłków przez przedszkole samorządowe dla dzieci uczęszczających do innej jednostki budżetowej Gminy. Należy wskazać, że przedszkole jest jednostką budżetową powołaną do realizacji konkretnych zadań określonych w statucie. Żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie przewiduje możliwości prowadzenia przez przedszkole usług na rzecz innego podmiotu. Jednostka budżetowa, a taką jest Przedszkole w Sieprawiu, prowadzone przez  Gminę Siepraw, nie może prowadzić żadnej działalności o charakterze gospodarczym.  Wg opinii prawnej radcy prawnego nie ma przepisu zezwalającego na takie działanie, a w sektorze finansów panuje zasada działania w granicach i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nie obowiązuje zasada, co nie jest zakazane jest dozwolone.  Wg radcy prawnego nie ma możliwości, aby stołówka będąca w strukturze jednej jednostki budżetowej (np. przedszkola) sprzedawała obiady uczniom z innej jednostki budżetowej.

Co więcej wskazać należy, że wyżywienie uczniów nie jest zadaniem o charakterze obsługowym i nie może zostać powierzone Przedszkolu w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym.

Obowiązującymi przepisami prawa w zakresie żywienia uczniów na terenie szkoły podstawowej na dzień 1 września 2022 r. są art. 106 i 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

Art.  106. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Art.  106a.  15 [Gorący posiłek w szkole]

1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

W samodzielnie działających szkołach podstawowych na terenie Gminy Siepraw (w Czechówce i Łyczance) dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych odbywa się na zasadzie usługi cateringowej. W ostatnim roku szkolnym nie odnotowano w Urzędzie Gminy Siepraw, a także w Centrum Obsługi Szkół skarg na usługi firm, z którymi ww. szkoły podpisały umowę.

Aktualnie szukane jest rozwiązanie kompromisowe.”

Dopytaliśmy w odniesieniu do otrzymanych informacji i szukaniu kompromisowych rozwiązań o to, czy w Szkole Podstawowej jest stołówka, którą można uruchomić?

„Są zarówno pomieszczenia stołówki, jak i kuchni. Kuchnia nie jest jednak przystosowana do uruchomienia ze względu na braki odpowiedniego wyposażenia. Uruchomienie kuchni wymagałoby, oprócz koniecznego doposażenia, zatrudnienia personelu, na co nie były przewidziane środki w budżecie. Ponadto remonty, doposażenie i zatrudnienie to czas, którego do początku roku szkolnego jest niewiele” – wyjaśnił sekretarz Gminy Siepraw.

O kolejnych krokach w temacie stołówki szkolnej w Sieprawiu będziemy informować na bieżąco.

 

zdjęcie: siepraw.pl

 

 

 

Gmina Dobczyce

II Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale w Dobczycach – zgłoszenia do 11 sierpnia 2022

Opublikowano

w

II Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale w Dobczycach – zgłoszenia do 11 sierpnia 2022
stw

II Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale już 25 września w Dobczycach!

Już po raz drugi, Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal oraz burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś zapraszają amatorskie orkiestry dęte, do udziału w II Festiwalu Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale, który odbędzie się 25 września w Dobczycach.

Jak w roku ubiegłym, podczas festiwalu będą mogły zaprezentować się zarówno orkiestry rodzime, oraz orkiestry spoza naszego powiatu. Istotną rzeczą jest, że orkiestry muszą być amatorskimi, a muzycy w niej grający nie mogą być muzykami zawodowymi, zaangażowanymi na sam festiwal. Pierwszeństwo udziału w festiwalu mają orkiestry z terenu naszego Powiatu, a zespoły spoza biorą udział w eliminacjach – poprzez przesłanie linku do nagrania zespołu (nie starsze niż 2 lata).

30.000 złotych w puli nagród.

Każdy z zakwalifikowanych zespołów, które wezmą udział w Festiwalu, otrzyma nagrodę pieniężną za uczestnictwo. W ten sposób Organizatorzy chcą docenić pracę na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Dodatkowo Jury nagrodzi trzy najlepsze zespoły oraz solistę i najlepszego kapelmistrza zespołu – w tym przypadku na laureatów również czekają nagrody pieniężne. W tym roku dodatkowo podczas festiwalu zostanie wyłoniona Najlepsza Orkiestra Dęta z terenu Powiatu Myślenickiego, która otrzyma nagrodę pieniężną.

Zgłoś się już dziś.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i kartą zgłoszeniową dostępną na stronie: https://bit.ly/3J9RVEl. Na zgłoszenia zespołów czekamy tylko do 11 sierpnia 2022 r. Listę zespołów prezentujących się podczas II Festiwalu Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale poznamy do dnia 22 sierpnia 2022 r.

Organizatorem Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Partnerem głównym wydarzenia Gmina i Miasto Dobczyce, a także partnerem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

 

 

 

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Powiatowe Święto Policji- Myślenice Rynek 2022- zapis całości wydarzenia

Opublikowano

w

Powiatowe Święto Policji- Myślenice Rynek 2022- zapis całości wydarzenia
stw

Zapraszamy do obejrzenia  uroczystego apelu z okazji Powiatowego Święta Policji w Myślenicach 2022. Zapis całości wydarzenia.

 

 

 

 

 

AWANSE WG STOPNI

Oficerowie

 1. nadkom. Ryszard Jaskowiec przedterminowo

Aspiranci

 1. asp. sztab. Jacek Trojan
 2. asp. Ewa Nalepa
 3. mł. asp. Jan Barteczko
 4. mł. asp. Krystian Biela
 5. mł. asp. Katarzyna Dudzik
 6. mł. asp. Dawid Klakla
 7. mł. asp. Michał Kraus
 8. mł. asp. Jerzy Łapa
 9. mł. asp. Artur Łętocha
 10. mł. asp. Łukasz Mirek przedterminowo
 11. mł. asp. Marcin Mrozicki
 12. mł. asp. Paulina Profic
 13. mł. asp. Marcin Prokocki
 14. mł. asp. Bartosz Święchowicz
 15. mł. asp. Magdalena Wiśnios

Podoficerowe

 1. sierż. sztab. Bartłomiej Guśpiel
 2. sierż. sztab. Mariola Krupa
 3. sierż. sztab. Mariusz Murzański
 4. sierż. sztab. Mateusz Stefanik
 5. st. sierż. Jan Fijoł
 6. st. sierż. Paweł Fraczek
 7. st. sierż. Krystian Moląg
 8. st. sierż. Andrzej Spyrka
 9. st. sierż. Barbara Wróbel
 10. sierż. Tomasz Trzop s. Bogdana

Odznakę zasłużony policjant otrzymał podinsp. Robert Skałka

Kontynuuj czytanie

Gmina Siepraw

Perły Ziemi Myślenickiej. Siepraw Kawęciny 1927 rok

Opublikowano

w

Perły Ziemi Myślenickiej. Siepraw Kawęciny 1927 rok
stw

Gmina Siepraw: Ponieważ ocalenie od zapomnienia to jeden z celów działania Myślenice iTV, dlatego z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z serii Perły Ziemi Myślenickiej. Dziś archiwalny Siepraw z 1927 roku, okiem i piórem Józefa Stanisława Błachuta. 

Perły Ziemi Myślenickiej. Siepraw Kawęciny 1927 rok

„Siepraw – Kawęciny. Pracownik obory pan Kowalczyk oprowadza zarodowego byka. Przed nim pies –”Żaba”, w tle zabudowania folwarczne: stodoły i silos na fotografii z 1927 roku.”

 

Zdjęcie nieznanego autora z archiwum Krzysztofa Króla z Sieprawia.

blachut jozefJózef Stanisław Błachut – rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz losów ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic

 

 

 

Perły Ziemi Myślenickiej 48/01/2022

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

sierpień 2022
PWŚCPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« lip   wrz »

youtube

Najczęściej czytane