Connect with us

Zdrowie

Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego

Opublikowano

w

Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego
Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego
Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego
 

Fundacja STOMAlife reprezentując środowisko stomików w związku z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia z dnia 8 lipca 2022 rozporządzeniem zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwraca się z prośba o wsparcie do każdego komu bliska jest idea godnego życia.   Ministerstwo Zdrowia zapowiada radykalne zmiany w refundacji sprzętu stomijnego. Niestety proponowane zmiany nie poprawią sytuacji stomików, a w wielu przypadkach mogą ją dramatycznie pogorszyć.  Stomicy proszą o zatrzymanie proponowanych przez MZ zmian.

Proponowane zmiany w zakresie wyrobów do zaopatrzenia stomii oraz nefrostomii, zawarte są w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702

Aktualnie trwają konsultacje wspomnianego projektu 21 dni, licząc od 8 lipca 2022, to czas na działanie.


Rozmawiamy z  Agnieszką Siedlarską z Fundacji STOMAlife:

Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego

Jakie konkretne zmiany proponuje w projekcie z 8 lipca 2022 stomikom Ministerstwo Zdrowia?

 – Proponowany projekt diametralnie zmienia sposób refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie. Obecnie obowiązujące limity wartościowe nie były rewaloryzowane od 2003 roku, a dodatkowo zredukowane o stawkę VAT kolejno w latach 2004 wprowadzono 7% i w 2011 dobito kolejny 1% czyli na 8%.
Ministerstwo Zdrowia jest informowane od dawna, że obecna formuła jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować. Pisząc wprost nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety raz na dwa dni a w najlepszym wypadku raz dziennie! 
 
W 2012 roku MZ wycofał się z refundacji środków do pielęgnacji stomii ograniczając się wyłącznie do finansowania płytek i worków. Po interwencji środowiska stomijnego po kilku miesiącach gehenny i tłumaczeń produkty wróciły na listę!
 
Co zakłada wspomniany projekt, który jest w trakcie konsultacji społecznych?
 
– Ten projekt zakłada:
 
1. Potencjalną dopłatę do odbieranego sprzętu stomijnego odpowiednio w wysokości 10% – worki i płytki, 20% – środki do pielęgnacji. Dzieci pozostają bez dopłat, nikt jednak nie sprecyzował wieku dziecka, a jest to różnie przyjmowane w zależności od aktów prawnych.
 
2. Ograniczenie refundacji w przypadku środków do pielęgnacji wyłącznie do pasty stomijnej 1 na miesiąc lub 15 pierścieni lub 30 półpierścieni oraz chusteczek ( 30 szt ) lub sprayu ( szt 1 ) do usuwania przylepca. Oznacza to że nic poza wymienionymi środkami nie będzie refundowane czyli np preparaty typu druga skóra, paski mocujące, pianki, żele, pudry, płytki zabezpieczająco gojące.
 
3. Przy kolostomii refundacji nie podlegają żadne uszczelniacze.
 
4. Ograniczenie możliwości kontynuacji zleceń przez pielęgniarki i położne – możliwość kontynuacji na 6 miesięcy a nie jak dotychczas 12 miesięcy.
 
5. Pacjenci z dodatkowymi kodami uprawnień również dopłacą.
 
6. Projekt nie zakłada rozróżnienia na płytkę płaską i typu convex, które z założenia są droższe, co przy takim zapisie spowoduje dużo większą odpłatność pacjenta poza zapisem 10%.
 
7. Projekt w wyliczeniu podstawy limitu powołuje się na ceny, które nie funkcjonują na dzień dzisiejszy w obrocie co oznacza realnie dużo większe dopłaty pacjentów, niż powołane w projekcie.
 
Ta zmiana nie ułatwi dostępu do potrzebnego sprzętu stomikom, prawda?
 
Mając doświadczenie w obecnym systemie uważamy, że podział na cztery odrębne zlecenia ograniczy swobodny dostęp stomika do wysokiej jakości sprzętu i budowania koszyka według potrzeb w zależności od posiadanej stomii. Dodatkowo dokłada ogromnej pracy zarówno przy wypisaniu zleceń jak również ich realizacji.
 
Nie wchodząc w szczegóły podkreślę, że dopłaty będą znacznie większe z uwagi na ceny wyrobów stomijnych. Stomik będzie poza dopłatą musiał pokryć pełną różnicę pomiędzy wyznaczoną ceną refundacji a ceną produktu!

Bazując na opublikowanym projekcie i odnosząc się do obecnych cen rynkowych można stwierdzić że miesięczne dopłaty sięgną nawet 750 zł i kwota ta nie zawiera jeszcze wydatków na produkty, których projekt nie obejmuje refundacją jak pasta stomijna, czy pierścienie uszczelniające w przypadku kolostomii oraz preparat zabezpieczający taki jak druga skóra, puder gojący, żele uszczelniające itp.

Podkreślić należy, że znaczna grupa stomików to osoby chorujące na nowotwory co oznacza znaczne obciążenie budżetu domowego, a jak pokazują dane już teraz stomicy rezygnują z kupowania sprzętu za gotówkę poza zleceniem refundacyjnym bo po prostu ich na to nie stać. 

Jeżeli ustawa wejdzie w życie zgodnie z zakładanymi propozycjami doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. Doprowadzić to może w konsekwencji do wycofania się stomików z życia społecznego i zawodowego. To o co Fundacja i sami stomicy walczą od lat, czyli szansa na godne życie, obróci się w proch! 
 
Zauważyć należy, że powikłania stomijne związane ze złym i niewystarczjącym zaopatrzeniem już teraz obciążają budżet wydatków na ochronę zdrowia w związku z leczeniem tych powikłań.
Dodatkowo jak wiemy osoby wykluczone z życia społecznego stają się wyłącznie beneficjentami systemu.
 
Co chce Pani dodać?
 
„Z niezrozumiałych dla nas powodów wspomniany projekt refundacji wyrobów stomijnych wydaje się rażącą pomyłką i cofa nas o lata świetlne do tyłu. Wydawałoby się, że żyjemy w czasach gdzie korzystanie z toalety i czynności higieniczne są gwarantowane i nie stanowią luksusu, a podstawowe prawo człowieka. Stomia jest rodzajem niewidocznej niepełnosprawności.
W Polsce żyje obecnie blisko 64.000 stomików, a co roku wykonuje się około 13.000 zabiegów wyłonienia kolejnych stomii. Większość pacjentów stomijnych, nawet jeśli jest czynna zawodowo to zarabia poniżej średniej krajowej lub jest na emeryturze czy rencie, część pozostaje bez pracy w wyniku wykluczenia społecznego związanego z chorobą. Co za tym idzie borykają się codziennością i problemami finansowymi. Ponad 63% ze wspomnianej grupy osób z wyłonioną stomią to pacjenci onkologiczni, seniorzy lub też osoby, które chorują od dziecka. Stomia wyłaniania jest również w następstwie chorób zapalnych układu pokarmowego oraz wypadków komunikacyjnych.
 
Warto podkreślić, że sprzęt stomijny jest sprzętem jednorazowego użytku, a jego stosowania nie można przerwać ani zastąpić niczym innym. Pacjent musi być zaopatrzony przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zapewnienie ciągłości bezpłatnego dostępu do sprzętu wysokiej jakości jest koniecznością w walce stomików o zachowanie godnego życia.
 
Stomicy których codzienny budżet poprzez kosztowne leczenie jest obciążony,  borykają się  z wieloma problemami. Tylko pełna refundacja sprzętu umożliwi stomikom dalsze aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Obecnie obowiązujące kwoty refundacji nie pozwalają na bezpłatne otrzymanie wystarczającej ilości sprzętu, ponieważ pacjent może otrzymać średnio mniej niż jeden worek dziennie. Należy pamiętać, że niewłaściwie dobrany sprzęt lub jego niewystarczająca ilość prowadzą do niebezpiecznych powikłań, takich jak martwica, przetoki, przepuklina okołostomijna, bolesne odparzenia i rany.

W skrajnych przypadkach leczenie powikłań wymaga leczenia ambulatoryjnego, a nawet szpitalnego, co generuje dodatkowe koszty dla budżetu państwa (!) – co warto zaznaczyć wyższe aniżeli te, które przeznaczone zostałyby na refundację.

Dalsze ograniczanie wydatków Państwa na sprzęt stomijny może katastrofalnie pogorszyć i tak trudną sytuację pacjentów. Obecnie, po wyłonieniu stomii z aktywności zawodowej rezygnuje blisko 2/3 z nich, a 87% stomików odczuwa obawy związane z powrotem do życia społecznego. Przyjmując konieczność ponoszenia nawet częściowej odpłatności za sprzęt, znacznie powiększy się liczba osób rezygnujących z życia zawodowego, a co za tym idzie zwiększą się koszty państwa związane z ich utrzymaniem. Wydatki z ubezpieczenia społecznego np. na najniższą rentę w skali roku to ponad 10 000 złotych, co stanowi trzykrotność kwoty refundacji rocznego zaopatrzenia w sprzęt kolostomijny.

Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź jednej ze stomiczek z naszego środowiska, Mirosławy Bornikowskiej kolostomiczki:
 
„Jako przedstawicielka polskich stomików absolutnie i kategorycznie sprzeciwiam się treściom zawartym w projekcie Ministerstwa Zdrowia. To, co szykuje nam Ministerstwo w sprawie zaopatrzenia w fundamentalny dla nas sprzęt stomijny obrazowo porównać można do łazienki bez papieru toaletowego i żelu pod prysznic, miesiączki bez podpasek i wychowania niemowlaka bez pampersów. Jestem przekonana, że pomysłodawcy dobrze nie wiedzą, co to jest stomia, nie mówiąc o jej technicznej obsłudze. O tym, jak niszową jesteśmy grupą społeczną może świadczyć fakt, że słownik WORD podkreśla słowo „stomia” jak błąd ortograficzny. Jeśli planujecie Państwo zacisnąć pasa na obsłudze czynności fizjologicznych, cofając komfort naszego życia do średniowiecza, to może powstać nowe skojarzenie z określeniem takiego Państwa. Sprzęt stomijny jest na miarę XXI, wystarczy mieć do niego dostęp, jak w cywilizowanym świecie. Nie zdążyliśmy zaprotestować przeciw urągająco niskim dotychczasowym limitom, nie przystających do obecnych cen, a tu…..taka kolosalna zmiana na gorsze (to słowo absolutnie nie oddaje koszmaru, który ktoś dla nas zaprojektował w zaciszu gabinetów). Stomia to sprawa intymna, ale naprawdę nie było wśród Państwa praktyka, który by sprawił, żeby ten irraacjonalny projekt nie ujrzał światła dziennego?”
 
Jakie są  realne potrzeby osób z wyłonioną stomią?

– Aby stomicy mogli w pełni powrócić do życia w społeczeństwie, po operacji wyłonienia stomii, muszą zostać spełnione pewne warunki:

Bezpłatny dostęp do sprzętu stomijnego, wysokiej jakości, zgodnego z indywidualnym zapotrzebowaniem.  Zdefiniowanie sprzętu stomijnego jako: worków stomijnych, płytek, specjalistycznych środków do higieny i prawidłowego zabezpieczenia stomii oraz skóry wokół niej.    Możliwość doboru rodzaju i ilości sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych osób, w oparciu o decyzje profesjonalisty, czyli lekarza lub pielęgniarki stomijnej. Łatwy i bezpłatny dostęp do poradni stomijnych, gwarantujących profesjonalne porady.

Jakie są zatem postulaty Waszego środowiska, w związku z „niefortunnym” projektem Ministerstwa Zdrowia”?

Mamy postulat odnośnie refundacji sprzętu stomijnego:

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji – możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia w określonej wartości refundacji  bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.

2. Urealnienie limitów stomijnych:

 o   kolostomia – 450 zł

 o   ileostomia – 600 zł

 o   urostomia – 650 zł

3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.

4. Pełna refundacja sprzetu podstawowego płytki i worki oraz środków pielęgnacyjnych.

Dziękujemy za rozmowę. 

 

Można wesprzeć stomików, na etapie konsultacji projektu:
  • Petycja NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO:

NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO – Petycjeonline.com

 

informacje: Rządowe Centrum Legislacji, Fundacja STOMALife


 

Archiwalne artykuł związane ze stomią na naszej stronie:

Stomia to nie wyrok! O tym, jak cieszyć się życiem mimo trudności… Świadectwo Doroty Myślenice iTV – Telewizja Internetowa (myslenice-itv.pl)

Stomia symbol zwycięstwa. Wystawa fotografii stomików w przestrzeniach Sejmu RP : Myślenice iTV – Telewizja Internetowa (myslenice-itv.pl)

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Edukacja

Kurier Myślenicki- odcinek 245

Opublikowano

w

Kurier Myślenicki- odcinek 245
Kurier Myślenicki- odcinek 245
Kurier Myślenicki- odcinek 245

Zapraszamy na najnowsze wydanie Kuriera Myślenickiego  w tym odcinku zawarliśmy informacje na temat: kursu samoobrony dla kobiet realizowanego przez Grupę Odbezpieczeni we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach oraz Shiro Sagi Dojo, konkursu EcoHero Małopolski z gminą Myślenice na podium, działalności krytego lodowiska na myślenickim Zarabiu, akcji „wymień odpady na choinki”. W Kurierze usłyszycie także o zdolnych dzieciach i młodzieży ze szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Myślenice. 

Kontynuuj czytanie

Gmina Sułkowice

Gmina Sułkowice. Te inwestycje gmina wykonywała w 2022 roku- filmowe podsumowanie

Opublikowano

w

Gmina Sułkowice. Te inwestycje gmina wykonywała w 2022 roku- filmowe podsumowanie
Gmina Sułkowice. Te inwestycje gmina wykonywała w 2022 roku- filmowe podsumowanie
Gmina Sułkowice. Te inwestycje gmina wykonywała w 2022 roku- filmowe podsumowanie

GMINA SUŁKOWICE: Jakim rokiem był rok 2022 dla gminy Sułkowice? Niełatwym-podkreśla burmistrz Artur Grabczyk. Jak wszystkie samorządy bowiem, także ten sułkowicki musiał zmierzyć się chociażby ze skutkami wojny na Ukrainie czy inflacją, która daje się we znaki szczególnie przy realizacji zadań inwestycyjnych. Nie oznacza to jednak, że gmina nie podjęła się ważnych dla społeczności lokalnej inicjatyw. W każdej z pięciu miejscowości, samorząd starał się odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Sponsorowany

Jak wybrać odpowiedni catering dietetyczny?

Opublikowano

w

Jak wybrać odpowiedni catering dietetyczny?
Jak wybrać odpowiedni catering dietetyczny?
Jak wybrać odpowiedni catering dietetyczny?

 

Jak wybrać odpowiedni catering dietetyczny?

Wybór odpowiedniego cateringu dietetycznego nie jest taki łatwy. Może to poniekąd wynikać z tego, że wybór firm cateringowych jest naprawdę spory. Nie dziwi nas ten przyrost, ponieważ skoro jest popyt, to musi być także podaż. Jest to oczywiste. Naszym zadaniem jest wybrać catering dietetyczny, który świadczy usługi wysokiej jakości. Na co należy zwrócić uwagę?

Doświadczenie na rynku i opinie klientów

Na rynku znajdziemy zarówno cateringi dietetyczne, które działają lokalnie, ale znajdziemy także ogólnopolskie. Na który lepiej postawić? Dosyć trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie.

Bardziej pod uwagę powinniśmy wziąć doświadczenie danej firmy na rynku. Skoro wiemy, że https://fitking.pl/wroclaw/ działa na rynku od lat, to tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że możemy tej firmie zaufać. Wiadomo, że skoro działają na rynku od lat, to nie narzekają na brak klientów. Skoro nie narzekają na brak klientów, to muszą świadczyć usługi o wysokiej jakości.

Powinniśmy zwrócić także uwagę, jakimi opiniami może się pochwalić catering dietetyczny https://fitking.pl/gdansk/ oraz inne cateringi dietetyczne. Oczywiście powinniśmy postawić na catering dietetyczny, który ma same pozytywne opinie, czy też przynajmniej ich większość. Wiadomo, że nie ma firmy, która dogodzimy każdemu. Coś w tym jest. Jednak gdy widzimy na karcie opinii większość opinii negatywnych, to raczej nie chcemy z taką firmą mieć nic wspólnego.

Zakres działania i oferta

Gdy znaleźliśmy już catering dietetyczny, który po pierwszej analizie nam przypasował, to powinniśmy się jeszcze upewnić, czy dany catering świadczy usługi w rejonie, w którym mieszkamy. Najczęściej taką informację znajdziemy na stronie internetowej danej firmy cateringowej. Gdy jest to firma działająca na terenie całej Polski, to nie musimy tejże informacji poszukiwać.

Bardzo ważna powinna być dla nas sama oferta. Celem nie wszystkich osób stawiających na catering dietetyczny jest odchudzanie się. Niektóre osoby chcą zwiększyć swoją masę mięśniową, tkankę tłuszczową, czy też dzięki diecie przygotować się do zawodów sportowych. Każdy ma inny cel.

Dobra firma cateringowa powinna mieć w swojej ofercie plany indywidualne, które dopasowywane są pod klientów i ich potrzeby. Gdy klient widzi w ofercie danej firmy cateringowej tylko dwie możliwości, to raczej nie jest to przekonujące. Rzeczywiście jest to mało zachęcające. Szukamy firm cateringowych, w których można znaleźć szeroką ofertę. Oczywiście nie chodzi o to, aby stawiać na ilość. W pierwszej kolejności zawsze liczy się jakość.

Zachęcamy także do poszerzania swojej wiedzy o zdrowym odżywianiu. Sporo ciekawych informacji znajdziemy na blogach sportowych. Być może znajdziemy jakieś ciekawostki i praktyczne porady, które uda się nam dołączyć do naszego dnia codziennego. Masę cennych informacji znajdziemy na stronie https://blogmezczyzny.pl/. Przyznamy, że niektóre wiadomości mogą nas zaskoczyć. Człowiek uczy się całe życie. Nie mamy co do tego wątpliwości.

 


Materiał promocyjny

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane