Connect with us

Gmina Myślenice

Transmisja z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Opublikowano

w

Transmisja z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Transmisja z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja rozpocznie się w piątek o godz. 14:00 w sali kinowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Transmisja od godziny 14:00 – kliknij tutaj 

Porządek obrad XXXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 25 czerwca 2021 roku, godz. 14.00

1Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI-tej  i XXXVII-mej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice za 2020 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10. P r z e r w a.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla OSP.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej  kwota jest równa temu świadczeniu lub większa niego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2021 roku.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Myślenice w roku szkolnym 2021/2022.
17. P r z e r w a.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Obszar we wsi Osieczany”.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Obszar we wsi Trzemeśnia”.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Myślenice Zarabie”.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Myślenice Zachód”.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Gminy Myślenice.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie określenia przystanków (dworców) autobusowych.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym
26. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
27. Komunikaty.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie.

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »
stw

youtube

Najczęściej czytane