Connect with us

Zdrowie

Uczniowie z klas I-III po feriach wracają do szkół

Opublikowano

w

szkoła jedynka Myślenice
stw

Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce powodują, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią do 31 stycznia. Zbyt wczesne wycofanie obostrzeń, może doprowadzić do drastycznego przyrostu zachorowań. 18 stycznia uczniowie klas I-III wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym. Przygotowaliśmy wytyczne oraz harmonogram testowania nauczycieli- taka informacja padła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19

 • Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
 • Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni czy w kościele.
 • Ograniczona jest działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy z artykułami spożywczymi.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
 • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
 • Nieczynne są stoki narciarskie.
 • Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
 • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
 • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
 • W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przyzachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00).
 • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
 • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

Powrót klas I-III do szkół

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nauczycieli mogą wykonać test PCR, w kierunku wykrycia koronawirusa w jednostkach inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opublikowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.


Inf. Gov.pl

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Zdrowie

Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego

Opublikowano

w

Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego
stw
 

Fundacja STOMAlife reprezentując środowisko stomików w związku z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia z dnia 8 lipca 2022 rozporządzeniem zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwraca się z prośba o wsparcie do każdego komu bliska jest idea godnego życia.   Ministerstwo Zdrowia zapowiada radykalne zmiany w refundacji sprzętu stomijnego. Niestety proponowane zmiany nie poprawią sytuacji stomików, a w wielu przypadkach mogą ją dramatycznie pogorszyć.  Stomicy proszą o zatrzymanie proponowanych przez MZ zmian.

Proponowane zmiany w zakresie wyrobów do zaopatrzenia stomii oraz nefrostomii, zawarte są w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702

Aktualnie trwają konsultacje wspomnianego projektu 21 dni, licząc od 8 lipca 2022, to czas na działanie.


Rozmawiamy z  Agnieszką Siedlarską z Fundacji STOMAlife:

Stomicy: „Chcemy żyć godnie!” Sprzeciw wobec projektowi Ministerstwa Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu medycznego

Jakie konkretne zmiany proponuje w projekcie z 8 lipca 2022 stomikom Ministerstwo Zdrowia?

 – Proponowany projekt diametralnie zmienia sposób refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie. Obecnie obowiązujące limity wartościowe nie były rewaloryzowane od 2003 roku, a dodatkowo zredukowane o stawkę VAT kolejno w latach 2004 wprowadzono 7% i w 2011 dobito kolejny 1% czyli na 8%.
Ministerstwo Zdrowia jest informowane od dawna, że obecna formuła jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować. Pisząc wprost nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety raz na dwa dni a w najlepszym wypadku raz dziennie! 
 
W 2012 roku MZ wycofał się z refundacji środków do pielęgnacji stomii ograniczając się wyłącznie do finansowania płytek i worków. Po interwencji środowiska stomijnego po kilku miesiącach gehenny i tłumaczeń produkty wróciły na listę!
 
Co zakłada wspomniany projekt, który jest w trakcie konsultacji społecznych?
 
– Ten projekt zakłada:
 
1. Potencjalną dopłatę do odbieranego sprzętu stomijnego odpowiednio w wysokości 10% – worki i płytki, 20% – środki do pielęgnacji. Dzieci pozostają bez dopłat, nikt jednak nie sprecyzował wieku dziecka, a jest to różnie przyjmowane w zależności od aktów prawnych.
 
2. Ograniczenie refundacji w przypadku środków do pielęgnacji wyłącznie do pasty stomijnej 1 na miesiąc lub 15 pierścieni lub 30 półpierścieni oraz chusteczek ( 30 szt ) lub sprayu ( szt 1 ) do usuwania przylepca. Oznacza to że nic poza wymienionymi środkami nie będzie refundowane czyli np preparaty typu druga skóra, paski mocujące, pianki, żele, pudry, płytki zabezpieczająco gojące.
 
3. Przy kolostomii refundacji nie podlegają żadne uszczelniacze.
 
4. Ograniczenie możliwości kontynuacji zleceń przez pielęgniarki i położne – możliwość kontynuacji na 6 miesięcy a nie jak dotychczas 12 miesięcy.
 
5. Pacjenci z dodatkowymi kodami uprawnień również dopłacą.
 
6. Projekt nie zakłada rozróżnienia na płytkę płaską i typu convex, które z założenia są droższe, co przy takim zapisie spowoduje dużo większą odpłatność pacjenta poza zapisem 10%.
 
7. Projekt w wyliczeniu podstawy limitu powołuje się na ceny, które nie funkcjonują na dzień dzisiejszy w obrocie co oznacza realnie dużo większe dopłaty pacjentów, niż powołane w projekcie.
 
Ta zmiana nie ułatwi dostępu do potrzebnego sprzętu stomikom, prawda?
 
Mając doświadczenie w obecnym systemie uważamy, że podział na cztery odrębne zlecenia ograniczy swobodny dostęp stomika do wysokiej jakości sprzętu i budowania koszyka według potrzeb w zależności od posiadanej stomii. Dodatkowo dokłada ogromnej pracy zarówno przy wypisaniu zleceń jak również ich realizacji.
 
Nie wchodząc w szczegóły podkreślę, że dopłaty będą znacznie większe z uwagi na ceny wyrobów stomijnych. Stomik będzie poza dopłatą musiał pokryć pełną różnicę pomiędzy wyznaczoną ceną refundacji a ceną produktu!

Bazując na opublikowanym projekcie i odnosząc się do obecnych cen rynkowych można stwierdzić że miesięczne dopłaty sięgną nawet 750 zł i kwota ta nie zawiera jeszcze wydatków na produkty, których projekt nie obejmuje refundacją jak pasta stomijna, czy pierścienie uszczelniające w przypadku kolostomii oraz preparat zabezpieczający taki jak druga skóra, puder gojący, żele uszczelniające itp.

Podkreślić należy, że znaczna grupa stomików to osoby chorujące na nowotwory co oznacza znaczne obciążenie budżetu domowego, a jak pokazują dane już teraz stomicy rezygnują z kupowania sprzętu za gotówkę poza zleceniem refundacyjnym bo po prostu ich na to nie stać. 

Jeżeli ustawa wejdzie w życie zgodnie z zakładanymi propozycjami doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. Doprowadzić to może w konsekwencji do wycofania się stomików z życia społecznego i zawodowego. To o co Fundacja i sami stomicy walczą od lat, czyli szansa na godne życie, obróci się w proch! 
 
Zauważyć należy, że powikłania stomijne związane ze złym i niewystarczjącym zaopatrzeniem już teraz obciążają budżet wydatków na ochronę zdrowia w związku z leczeniem tych powikłań.
Dodatkowo jak wiemy osoby wykluczone z życia społecznego stają się wyłącznie beneficjentami systemu.
 
Co chce Pani dodać?
 
„Z niezrozumiałych dla nas powodów wspomniany projekt refundacji wyrobów stomijnych wydaje się rażącą pomyłką i cofa nas o lata świetlne do tyłu. Wydawałoby się, że żyjemy w czasach gdzie korzystanie z toalety i czynności higieniczne są gwarantowane i nie stanowią luksusu, a podstawowe prawo człowieka. Stomia jest rodzajem niewidocznej niepełnosprawności.
W Polsce żyje obecnie blisko 64.000 stomików, a co roku wykonuje się około 13.000 zabiegów wyłonienia kolejnych stomii. Większość pacjentów stomijnych, nawet jeśli jest czynna zawodowo to zarabia poniżej średniej krajowej lub jest na emeryturze czy rencie, część pozostaje bez pracy w wyniku wykluczenia społecznego związanego z chorobą. Co za tym idzie borykają się codziennością i problemami finansowymi. Ponad 63% ze wspomnianej grupy osób z wyłonioną stomią to pacjenci onkologiczni, seniorzy lub też osoby, które chorują od dziecka. Stomia wyłaniania jest również w następstwie chorób zapalnych układu pokarmowego oraz wypadków komunikacyjnych.
 
Warto podkreślić, że sprzęt stomijny jest sprzętem jednorazowego użytku, a jego stosowania nie można przerwać ani zastąpić niczym innym. Pacjent musi być zaopatrzony przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zapewnienie ciągłości bezpłatnego dostępu do sprzętu wysokiej jakości jest koniecznością w walce stomików o zachowanie godnego życia.
 
Stomicy których codzienny budżet poprzez kosztowne leczenie jest obciążony,  borykają się  z wieloma problemami. Tylko pełna refundacja sprzętu umożliwi stomikom dalsze aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Obecnie obowiązujące kwoty refundacji nie pozwalają na bezpłatne otrzymanie wystarczającej ilości sprzętu, ponieważ pacjent może otrzymać średnio mniej niż jeden worek dziennie. Należy pamiętać, że niewłaściwie dobrany sprzęt lub jego niewystarczająca ilość prowadzą do niebezpiecznych powikłań, takich jak martwica, przetoki, przepuklina okołostomijna, bolesne odparzenia i rany.

W skrajnych przypadkach leczenie powikłań wymaga leczenia ambulatoryjnego, a nawet szpitalnego, co generuje dodatkowe koszty dla budżetu państwa (!) – co warto zaznaczyć wyższe aniżeli te, które przeznaczone zostałyby na refundację.

Dalsze ograniczanie wydatków Państwa na sprzęt stomijny może katastrofalnie pogorszyć i tak trudną sytuację pacjentów. Obecnie, po wyłonieniu stomii z aktywności zawodowej rezygnuje blisko 2/3 z nich, a 87% stomików odczuwa obawy związane z powrotem do życia społecznego. Przyjmując konieczność ponoszenia nawet częściowej odpłatności za sprzęt, znacznie powiększy się liczba osób rezygnujących z życia zawodowego, a co za tym idzie zwiększą się koszty państwa związane z ich utrzymaniem. Wydatki z ubezpieczenia społecznego np. na najniższą rentę w skali roku to ponad 10 000 złotych, co stanowi trzykrotność kwoty refundacji rocznego zaopatrzenia w sprzęt kolostomijny.

Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź jednej ze stomiczek z naszego środowiska, Mirosławy Bornikowskiej kolostomiczki:
 
„Jako przedstawicielka polskich stomików absolutnie i kategorycznie sprzeciwiam się treściom zawartym w projekcie Ministerstwa Zdrowia. To, co szykuje nam Ministerstwo w sprawie zaopatrzenia w fundamentalny dla nas sprzęt stomijny obrazowo porównać można do łazienki bez papieru toaletowego i żelu pod prysznic, miesiączki bez podpasek i wychowania niemowlaka bez pampersów. Jestem przekonana, że pomysłodawcy dobrze nie wiedzą, co to jest stomia, nie mówiąc o jej technicznej obsłudze. O tym, jak niszową jesteśmy grupą społeczną może świadczyć fakt, że słownik WORD podkreśla słowo „stomia” jak błąd ortograficzny. Jeśli planujecie Państwo zacisnąć pasa na obsłudze czynności fizjologicznych, cofając komfort naszego życia do średniowiecza, to może powstać nowe skojarzenie z określeniem takiego Państwa. Sprzęt stomijny jest na miarę XXI, wystarczy mieć do niego dostęp, jak w cywilizowanym świecie. Nie zdążyliśmy zaprotestować przeciw urągająco niskim dotychczasowym limitom, nie przystających do obecnych cen, a tu…..taka kolosalna zmiana na gorsze (to słowo absolutnie nie oddaje koszmaru, który ktoś dla nas zaprojektował w zaciszu gabinetów). Stomia to sprawa intymna, ale naprawdę nie było wśród Państwa praktyka, który by sprawił, żeby ten irraacjonalny projekt nie ujrzał światła dziennego?”
 
Jakie są  realne potrzeby osób z wyłonioną stomią?

– Aby stomicy mogli w pełni powrócić do życia w społeczeństwie, po operacji wyłonienia stomii, muszą zostać spełnione pewne warunki:

Bezpłatny dostęp do sprzętu stomijnego, wysokiej jakości, zgodnego z indywidualnym zapotrzebowaniem.  Zdefiniowanie sprzętu stomijnego jako: worków stomijnych, płytek, specjalistycznych środków do higieny i prawidłowego zabezpieczenia stomii oraz skóry wokół niej.    Możliwość doboru rodzaju i ilości sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych osób, w oparciu o decyzje profesjonalisty, czyli lekarza lub pielęgniarki stomijnej. Łatwy i bezpłatny dostęp do poradni stomijnych, gwarantujących profesjonalne porady.

Jakie są zatem postulaty Waszego środowiska, w związku z „niefortunnym” projektem Ministerstwa Zdrowia”?

Mamy postulat odnośnie refundacji sprzętu stomijnego:

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji – możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia w określonej wartości refundacji  bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.

2. Urealnienie limitów stomijnych:

 o   kolostomia – 450 zł

 o   ileostomia – 600 zł

 o   urostomia – 650 zł

3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.

4. Pełna refundacja sprzetu podstawowego płytki i worki oraz środków pielęgnacyjnych.

Dziękujemy za rozmowę. 

 

Można wesprzeć stomików, na etapie konsultacji projektu:
 • Petycja NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO:

NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO – Petycjeonline.com

 

informacje: Rządowe Centrum Legislacji, Fundacja STOMALife


 

Archiwalne artykuł związane ze stomią na naszej stronie:

Stomia to nie wyrok! O tym, jak cieszyć się życiem mimo trudności… Świadectwo Doroty Myślenice iTV – Telewizja Internetowa (myslenice-itv.pl)

Stomia symbol zwycięstwa. Wystawa fotografii stomików w przestrzeniach Sejmu RP : Myślenice iTV – Telewizja Internetowa (myslenice-itv.pl)

Kontynuuj czytanie

Gmina Myślenice

Zbadaj swoje kości! Badanie osteoporozy w Myślenicach w środę27 lipca 2022

Opublikowano

w

Zbadaj swoje kości! Badanie osteoporozy w Myślenicach w środę27 lipca 2022
stw

Zbadaj swoje kości – BADANIE OSTEOPOROZY, już  27 lipca 2022  przy Szpitalu w Myślenicach ul. Szpitalna 2.

Mobilna pracownia densytometryczna – OSTEOBUS zaprasza. 

Zapisy telefonicznie 512 351 600. 

Cena jednego badania wynosi 45 złotych

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa.

Ważne: Nie jest wymagane skierowanie od lekarza!

Osteoporoza jest chorobą dotykającą coraz większej liczby osób w naszym kraju. Cierpi na nią około 2,7 miliona ludzi. Rozwija się bezobjawowo. Powoduje zmiany w strukturze kości, przez co są coraz słabsze oraz bardziej podatne na złamania. Najczęściej zapadają na nią kobiety po menopauzie. Według statystyk na osteoporozę choruje co trzecia kobieta po 50 roku życia. Nie jest to jednak wyłącznie choroba kobiet – zapadają na nią również mężczyźni, a także osoby młode. W osteobusie powinny zbadać się także osoby palące papierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, ale również spożywające zbyt mało przetworów mlecznych.

 

Densytometria jest podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie osteoporozy, również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem kości, czy kręgosłupa. Metoda ta precyzyjnie mierzy masę kostną – z dokładnością do 1%. Jest to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promienia rentgenowskiego. O wiele niższe niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy kości. Eksperci podkreślają, iż wyniki mogą sygnalizować konieczność uzupełnienia witaminy D3 oraz wapnia w diecie.

 

Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym pomiarze tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej. Nie trzeba się do niego przygotowywać. Trwa zaledwie kilka minut. Konieczne jest jedynie zdjęcie biżuterii oraz metalowych elementów. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia pomiaru jest ciąża.

ZAPRASZAMY NA BADANIA.

Zbadaj swoje kości! Badanie osteoporozy w Myślenicach w środę27 lipca 2022

 

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Kontynuuj czytanie

Powiat myślenicki

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach

Opublikowano

w

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach
stw

W czwartek 23 czerwca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uroczyście otworzył  zmodernizowany Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Film:

Galeria:

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w MyślenicachOtwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu w Myślenicach

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

sierpień 2022
PWŚCPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« lip   wrz »

youtube

Najczęściej czytane