fbpx
Connect with us

Gmina Myślenice

Węzeł Jawornicki. GDDKiA informuje o rozpoczęciu procedury przetargowej na dokumentacje

Małgorzata Miszczak

Opublikowano

w

GDDKiA: – „Rozpoczynamy procedurę przetargową na dokumentację dla węzła w Jaworniku, na Zakopiance. Szukamy wykonawcy, który przygotuje dokumentację projektową węzła w miejscowości Jawornik, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955. Przetarg został ogłoszony 3 listopada 2020 r. a oferty można składać do 7 grudnia 2020 r. Do wyłonionego w przetargu wykonawcy należało będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla węzła drogowego w miejscowości Jawornik, w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Z fazy rozmów przechodzimy do fazy konkretnego działania. To ważna inwestycja, która będzie służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej w Jaworniku. Na chwilę obecną to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na zakopiance. Dzięki inwestycji w znaczny sposób poprawimy także obsługę komunikacyjną z Strefą Aktywności Gospodarczej zlokalizowana w sąsiedztwie planowanej inwestycji – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka

Co jest przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

– opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania budowy węzła drogowego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji zezwalających na realizację inwestycji  wraz z opracowaniem dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID;

udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji;

– sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych.

W ramach prac dokumentacyjnych przygotowane będą:

opracowania geodezyjno-kartograficzne, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej.

Do zadań wykonawcy należeć będzie także wykonanie:

– opracowań geotechnicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, wielobranżowego projektu budowlanego (PB) wraz niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,

– materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

– projektów wykonawczych (PW) dla każdej z branż,

– dokumentacji przetargowej i udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów, na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, na realizację robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku DK7 Kraków – Myślenice, które wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wynosiło ponad 33 tys. pojazdów/dobę) jest to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc zarówno dla pojazdów uczęszczających DK7 (Zakopianka) jak i pojazdów włączających z drogi wojewódzkiej do DK7 oraz z DK7 do drogi wojewódzkiej. Na skrzyżowaniu dopuszczone są wszystkie relacje skrętne. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni funkcjonowanie i rozwój strefy ekonomicznej Jawornik – Polanka zagrożone dotychczas przez uciążliwe i niedostosowane do obecnie istniejących potrzeb włączenie do drogi krajowej nr 7.

Inwestycja obejmie swym zakresem:

budowę dwupoziomowego węzła w miejscowości Jawornik, w nowym śladzie. Powstaną łącznice, dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej i drogi zapewniające komunikację lokalną. Wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Przebudowane będą istniejące sieci infrastruktury technicznej i wybudowane nowe oraz kanał technologiczny.

Do kosztów inwestycji dołożą swoje środki samorządy. 3 lipca 2020 r. podpisane zostało przez skarb państwa reprezentowany przez GDDKiA, porozumienie z gminą Myślenice i Województwem Małopolskim, na mocy którego:

– gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie ponad 5,9 mln zł,

– Województwo Małopolskie będzie miało swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań, w sumie 20 mln zł.

Większość kosztów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlany pokryje skarb państwa. Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i ZRiD przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.


Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z naszego regionu subskrybuj nasz kanał:

Redaktor, trener, edukator. Z wykształcenia menager, pedagog, coach wlb, absolwentka UJ. W pracy to człowiek jest dla niej największą wartością. Ceni pasjonatów oraz tradycję lokalną, a jej misją jest promowanie szeroko pojętej kultury regionu. Mama dwójki dzieci oraz od trzynastu lat żona tego samego męża.

Wydarzenia

Styczeń 2021
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Gru   Lut »

youtube

Najczęściej czytane