Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych. Wiśnióweczka 2019

Wiśniowa: Tegoroczna Wiśnióweczka, czyli święto gminy Wiśniowa przebiegła pod znakiem różnorodnych wydarzeń. W pierwszy dzień (6 lipca) odbył się Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych, dotyczący dwuletniego (2018-2019) projektu badawczo-animacyjnego zainicjowanego przez przedstawicieli lokalnej społeczności. Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej a głównym partnerem Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Ponadto partnerami są Gmina Wiśniowa, Gminna … Czytaj dalej Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych. Wiśnióweczka 2019