Connect with us

Powiat myślenicki

XIV Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji „Odzyskania Niepodległości”

Opublikowano

w

01034865
XIV Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji „Odzyskania Niepodległości”
XIV Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji „Odzyskania Niepodległości”
XIV Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji „Odzyskania Niepodległości”

Historia o której warto pamiętać – Niepodległa a Zawody Strzeleckie

Po 123 latach niewoli 7 października 1918 roku, Rada Regencyjna ogłosiła niezależność Polski, a następnie 11 listopada 1918 roku przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Od tego momentu Polska jest niepodległa i dzień 11 listopada stał się Narodowym Świętem, które zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku, a przywrócono przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 roku pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

Z okazji 102 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 15 grudnia br. na myślenickiej strzelnicy na Zarabiu, odbyły się XIV Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych. W tym roku zawody odbyły się w nietypowych warunkach zgodnie z reżimem sanitarnym i z miesięcznym poślizgiem, ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i na świecie.

Przed zawodami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach wraz z Wojciechem Kaźnicą – nauczycielem tej Szkoły i instruktorem strzelectwa sportowego w TG „SOKÓŁ” w Myślenicach złożyli wiązankę na myślenickim rynku pod Pomnikiem Niepodległości i oddali cześć poległym żołnierzom.

Organizatorem XIV Powiatowych Zawodów Strzeleckich dla Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych z okazji 102 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach – który działa jako organizacja od 1944 roku opiekująca się weteranami wojennymi po II wojnie światowej i Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Myślenicach – jako współorganizator Zawodów, odrodzone 10 lutego 1989 rok i kontynuująca działalność z okresu rozbiorów Polski wówczas jako Towarzystwa Drużyny Sokoła założonego w 1912 roku.

Podczas rozpoczęcia Zawodów Bogdan Pietrzyk, nakreślił cel XIV Powiatowych Zawodów Strzeleckich, którego jest: „popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych oraz wyłonienie Najlepszego Strzelca: Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych oraz Najlepszego z Najlepszych Strzelca Zawodów, jak również strzelców indywidualnych spośród dziewcząt i chłopców (7 miejsc premiowanych) spośród: Szkół Podstawowych (od VII do VIII klasy) i Szkół Ponadpodstawowych oraz wyłonienie III miejsc Zespołów reprezentujących: Szkołę Podstawową (od VII do VIII klasy) i Szkołę Ponadpodstawową”.

Kierownikiem Zawodów był Wojciech Kaźnica, który udzielił instruktarzu przed Zawodami i przypomniał „Regulamin Zawodów Strzeleckich” oraz „Regulamin obowiązujący na strzelnicy podczas epidemii COVID-19”. Sędzią Głównym Zawodów był Mateusz Miska i Andrzej Bednarz, którzy po zakończeniu Zawodów dokonali podliczenia punktów, a kierownik Zawodów oficjalnie podał wyniki do wiadomości.

Kto wziął udział i jak przebiegały Zawody Strzeleckie?

W imprezie strzeleckiej udział wzięło 10 zespołów strzeleckich, w tym: uczniowie: z ZS w Dobczycach, ZS w Dobczycach „Strzelec”, ZSTE w Myślenicach, ZSO w Myślenicach, LOK przy SP nr 1 w Myślenicach oraz uczniowie drużyn reprezentujących: „Strzelec RP”, LOK w Myślenicach, dwie drużyny TG „SOKÓŁ” w Myślenicach, ZP LOK w Myślenicach.

W konkurencji strzeleckiej rywalizowano w dwóch kategoriach: indywidualnej: dziewcząt i chłopców oraz zespołowej, na którą składa się suma punktów uzyskanych przez reprezentację danej szkoły. Zawodniczki i zawodnicy mieli trzy strzały próbne i dziesięć strzałów ocenianych do tarczy sportowej PSP, odległość 50 m, postawa leżąca, z broni sportowej – karabinek bocznego zapłonu HW66 kaliber 22LR. Organizator zabezpiecza amunicję oraz broń sportową o otwartymi przyrządami celowniczymi.

Wyniki rywalizacji

Sklasyfikowano VII nagradzanych miejsc, w konkurencji indywidualnej oraz III miejsca, w konkurencji zespołowej. Komisja sędziowska ustaliła wyniki i ogłosiła:

Konkurencja zespołowa Szkól Podstawowych:

  1. reprezentacja Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach – 272 pkt.:

Małgorzata Gałuszczyńska, Justyna Serafin, Kamil Nowak, Filip Szczotkowski.

  1. reprezentacja Towarzystwa Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Myślenicach – 238 pkt.:

Lilianna Słowik, Emilia Poradzisz, Szymon Wrona, Antoni Pawłowski.

  1. LOK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach – 221 pkt.:

Zuzanna Śpiewak, Justyna Burek, Kamil Cyrek, Karol Sośnicki.

Konkurencja indywidualna Szkól Podstawowych:

Dziewczęta:

1 m. Justyna Serafin (ZP LOK Myślenice) – 65 pkt.

2 m. Justyna Burek (LOK przy SP nr 1 Myślenice) – 59 pkt.

3 m. Emilia Poradzisz (TG „Sokół” Myślenice) – 51 pkt.

4 m. Małgorzata Gałuszczyńska (ZP LOK Myślenice) – 50 pkt.

5 m. Lilianna Słowiak (TG „Sokół” Myślenice) – 47 pkt.

6 m. Zuzanna Śpiewak (LOK przy SP nr 1 Myślenice).

Chłopcy:

1 m. Filip Szczotkowski (ZP LOK Myślenice) – 86 pkt.

2 m. Karol Sośnicki (LOK przy SP nr 1 Myślenice) – 85 pkt.

3 m. Antoni Pawłowski (TG „Sokół” Myślenice) – 78 pkt.

4 m. Kamil Cyrek (LOK przy SP nr 1 Myślenice) – 77 pkt.

5 m. Błażej Ingarden (poza konkurencją zespołową) – 73 pkt.

6 m. Kamil Nowak (ZP LOK Myślenice) – 71 pkt.

7 m. Kacper Zawiejski (poza konkurencją zespołową) – 64 pkt.

8 m. Szymon Wrona (TG „Sokół” Myślenice) – 62 pkt.

Najlepszym Strzelcem Szkól Podstawowych został Filip Szczotkowski.

Konkurencja zespołowa Szkól Ponadpodstawowych:

  1. ZSO w Myślenicach – 417 pkt.:

Ewelina Malina, Nikola Skóra, Magdalena Gruchacz, Maja Zakrzewska, Radosław Cebula, Piotr Sułowski, Jakub Dobosz.

  1. reprezentacja TG „Sokół” w Myślenicach – 315 pkt.:

Nikola Kazanecka, Aneta Karkosz, Emelina Tylko, Michał Kazanecki, Arkadiusz Kutrzeba, Kamil Święch.

  1. ZS w Dobczycach – 247 pkt.:

Weronika Więcławska, Artur, Klimas, Tomasz Mirochna.

Konkurencja indywidualna Szkól Ponadpodstawowych:

Dziewczęta:

1 m. Karolina Ingarden („Strzelec” RP) – 85 pkt.

2 m. Weronika Więckowska (ZS Dobczyce) – 73 pkt.

3 m. Nikola Skóra (ZSO Myślenice) – 72 pkt.

4 m. Ewelina Malina (ZSO Myślenice) – 63 pkt. (decydowały przestrzeliny dwie „9”)

5 m. Nikola Kazanecka (TG „Sokół” Myślenice) – 63 pkt. (decydowały przestrzeliny jedna „9”)

6 m. Maja Zakrzewska (ZSO Myślenice) – 60 pkt.

7 m. Magdalena Gruchacz (ZSO Myślenice) – 50 pkt.

Chłopcy:

1 m. Ratur Klimas (ZS Dobczyce) – 89 pkt.

2 m. Jakub Dobosz (ZSO Myślenice) – 86 pkt.

3 m. Tomasz Mirochna (ZS Dobczyce) – 85 pkt.

4 m. Radosław Cebula (ZSO Myślenice) – 75 pkt.

5 m. Arkadiusz Kutrzeba (TG „Sokół” Myślenice) – 67 pkt.

6 m. Karol Rogowski (LOK Myślenice) – 65 pkt.

7 m. Dawid Górka (ZSTE Myślenice) – 63 pkt.

Najlepszym Strzelcem Szkól Ponadpodstawowych został Artur Klimas.

Organizatorzy XIV Powiatowych Zawodów Strzeleckich ponadto przyznali nagrodę dla NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH STRZELCA ZAWODÓW XIV POWIATOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH i został nim Artur Klimas, a STATUETKĘ ufundował komendant Powiatowej Policji w Myślenicach inspektor Maciej Kubiak.

Kto wręczył nagrody?

Wiceburmistrz miasta i gminy Myślenice Mateusz Suder, komendant Powiatowej Policji w Myślenicach inspektor Maciej Kubiak, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” Marek Mikoś i prezes Zarządu Spółki Sportowej S. A. w Myślenicach Michał Funek oraz prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach Andrzej Kruczek – wręczyli nagrody oraz medale i dyplomy ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego, Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Władysława Kurowskiego, Starosty Powiatu Myślenickiego Pana Józefa Tomali, Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetkę, komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach Pana inspektora Macieja Kubiaka oraz Dyrektora Regionu Poczta Polska Ochrona Południe Pana Piotra Cedro i Zastępcę Dyrektora Regionu Poczta Polska Ochrona Południe ds. Handlowych Panią Barbarę Piotrowską-Műller uczestnikom Zawodów.

Podziękowania

Organizatorzy XIV Powiatowych Zawodów Strzeleckich bardzo dziękują Wojciechowi Kaźnica i Mateuszowi Miska oraz Andrzejowie Bednarzowi – za pomoc i sprawne przeprowadzenie Zawodów.

Na zakończenie XIV Powiatowych Zawodów Strzeleckich dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z okazji 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Organizatorzy Zawodów uroczyście wręczyli dedykowane „Podziękowania” dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki oraz dla Komendanta Powiatowej Policji w Myślenicach inspektora Macieja Kubiaka. Związku z brakiem osób wspierających Zawody Organizatorzy postanowili dedykowane „Podziękowania” wręczyć osobiście w Urzędach. Ponadto w obecności zawodników i gości zaproszonych, Andrzej Kruczek – prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach wręczył wiceprezesowi Zarządu Powiatowego Bogdanowi Pietrzykowie statuetkę w podziękowaniu za całokształt pracy społecznej w latach 2011-2020, a który pracę w Zarządzie Powiatowym LOK w Myślenicach zaczął w 2006 roku jako sekretarz Zarządu, a od 2010 roku jako wiceprezes Zarządu.

Za ufundowanie nagród organizatorzy Zawodów bardzo dziękują: Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Władysławowi Kurowskiemu, Staroście Powiatu Myślenickiego Panu Józefowi Tomali, Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Panu Jarosławowi Szlachetce, komendantowi Powiatowej Policji w Myślenicach Panu inspektorowi Maciejowi Kubiak, Prezesowi Zarządu Spółki Sportowej S. A. w Myślenicach Panu Michałowi Funek, Dyrektorowi Regionu Poczta Polska Ochrona Południe Panu Piotrowi Cedro i Zastępcy Dyrektora Regionu Poczta Polska Ochrona Południe ds. Handlowych Pani Barbarze Piotrowskiej-Műller oraz Zarządowi Powiatowemu Ligi Obrony Kraju w Myślenicach, Towarzystwu Gimnastycznemu „SOKÓŁ” w Myślenicach Panu Markowi Mikoś i Panu Zbigniewowi Trzcińskiemu. Ponadto firmie „AACar” Jawornik Panu Maciejowi Bochenek, Piekarni „SIDOR” Państwu Bogumile i Jerzemu Sidor, Hurtowni „MAREK” Państwu Renacie i Tomaszowi Dyrdom, Sklep Odzieżowy „K2” Państwu Monice i Piotrowi Wilkom.

Galeria:

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego.

Tekst i Foto: Bogdan Pietrzyk


Jeśli szukasz bieżących informacji z naszego regionu subskrybuj nasz kanał:

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Powiat myślenicki

Myślenice. Autor napisów na budynku Starostwa Powiatowego zatrzymany przez policję

Opublikowano

w

Myślenice. Autor napisów na budynku Starostwa Powiatowego zatrzymany przez policję
Myślenice. Autor napisów na budynku Starostwa Powiatowego zatrzymany przez policję
Myślenice. Autor napisów na budynku Starostwa Powiatowego zatrzymany przez policję
Myślenice. Autor napisów na budynku Starostwa Powiatowego zatrzymany przez policję

W poniedziałek (15.11.2021 r.) 34-letni mężczyzna uszkodził elewacje Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Policjanci zatrzymali go zaledwie kilka godzin od zgłoszenia. Wandal nie był świadomy, że uszkodził zabytkowy budynek, a to z pewnością wpłynie na jego karę- komentuje sprawę mł.asp. Dawid Wietrzyk, oficer prasowy KPP Myślenice

 

We wtorkowy poranek do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach przyszedł jeden z pracowników Starostwa Powiatowego. Zgłosił on, że w nocy nieznani sprawcy uszkodzili elewację budynku poprzez umieszczenie na niej napisów. Dodał, że budynek starostwa objęty jest monitoringiem, co może pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Kryminalni od razu wzięli się za przeglądanie nagrań z poniedziałkowej nocy. Monitoring nie po raz pierwszy okazał się kluczowy dla rozwiązania sprawy. Jak się okazało, wandal działał w pojedynkę, a swoje myśli przelewał na elewację budynku starostwa jeszcze w poniedziałek, tuż po godzinie 21. Kolejnym krokiem była identyfikacja. Kryminalni bardzo szybko wytypowali, kto może stać za zniszczeniem elewacji. Jeszcze przed południem policjanci złożyli wizytę u podejrzanego. Zaskoczony takim obrotem spraw 34-letni mieszkaniec gminy Myślenice niemal od razu przyznał się do winy, a jego domu znalezione zostały kredy, którymi tego dokonał.

Zatrzymany odpowie teraz za swoje czyny. Na jego niekorzyść bez wątpienia wpłynie fakt, że budynek starostwa jest zabytkowy. Jak mówi Ustawa o ochronie zabytków: ,,Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8″- dodaje  mł.asp. Dawid Wietrzyk, oficer prasowy KPP Myślenice


Inf.: Policja Myślenice

Kontynuuj czytanie

Bez kategorii

Powiat myślenicki- „Ziemia w dobrym klimacie” ma być już nie tylko hasłem

Opublikowano

w

powiat drzewo
Powiat myślenicki- „Ziemia w dobrym klimacie” ma być już nie tylko hasłem
Powiat myślenicki- „Ziemia w dobrym klimacie” ma być już nie tylko hasłem
Powiat myślenicki- „Ziemia w dobrym klimacie” ma być już nie tylko hasłem

„Ziemia w dobrym klimacie” ma być już nie tylko hasłem powiatu myślenickiego, ale realnymi działaniami skierowanymi w stronę próby zatrzymania zmian klimatycznych. We wtorek 16 listopada w  Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie władz powiatu myślenickiego z lokalnymi  samorządowcami. Celem było  podpisanie „Porozumienia dla klimatu”. Porozumienie to,  dotyczy projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE19 IPC/PL/000005 – LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA). 

Inicjatywa podpisania porozumienia wynika z bezpośrednich próśb małopolskich gmin do Zarządu Województwa Małopolskiego podczas konsultacji przygotowujących założenia projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA. W związku z tym w ramach realizowanego przedsięwzięcia Zarząd Województwa Małopolskiego wpisał do realizowanych zadań współpracę i podpisanie porozumienia miedzy powiatami i gminami. Powiat Myślenicki jest partnerem programu realizowanego przez Województwo Małopolskie w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030. Głównymi celami projektu jest m.in.: niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych i związane z tym tworzenie zielonych miejsc pracy; zmiana postaw behawioralnych w celu zapewnienia szerokiego wsparcia i zaangażowania w środki ochrony klimatu; transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy- powiedział podczas spotkania Józef Tomal, starosta powiatu myślenickiego. 

Jednym z zadań realizowanego projektu ma być wspieranie gminnych ekodoradców, w realizacji ich projektów oraz doradztwo w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i budownictwa zeroemisyjnego. Powiatowi doradcy zapewnią konsultacje dla mieszkańców oraz gminnych ekodoradców w zakresie: OZE i budynków energooszczędnych, neutralności klimatycznej budynków. Co pozwoli odciążyć z tych zadań ekodoradców w gminie, przez co będą mogli poświecić swój czas na realizacje priorytetowych programów w gminie. Natomiast realizacja porozumienia pozwoli na pełniejsze wykonanie rozpoczętych przez Gminy inicjatyw.

Wszystkie działania projektu pozwalają uzupełnić istniejącą sieć gminnych ekodoradców. Doradcy będą wspierani przez Centrum Kompetencji powstające przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, natomiast porozumienie pozwoli również gminom w przyszłości korzystać z wsparcia Centrum Kompetencji oraz sieci ekodoradców działających przy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, który odpowiadają za pomoc przedsiębiorcom w wdrażaniu i rozwoju zielonej gospodarki.

Porozumienie podpisali: ze strony powiatu myślenickiego starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu myślenickiego. Samorządowcy mieli okazję do zadawania pytań dotyczących odnawialnych źródeł energii, oraz tego jak w praktyce ma wyglądać współpraca w ramach prowadzonego programu. Informacje w tym temacie przekazała Justyna Mazurkiewicz – kierownik zespołu klimatu w Departamencie Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Mateusz Murzyn, doradca ds. Klimatu i Środowiska Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Dodatkowy elementem spotkania  było symboliczne posadzenie drzewa na terenie zielonym przy skrzyżowaniu dróg Żeromskiego i Słowackiego w Myślenicach w ramach akcji „Dąb współpracy dla klimatu”. Każda gmina otrzymała również jedno drzewo do posadzenia na swoim terenie.

Kontynuuj czytanie

Powiat myślenicki

„Patrzenie jak pacjenci walczą o każdy oddech jest patrzeniem na rzeczy traumatyczne, ja będę te obrazy pamiętał do końca życia „

Opublikowano

w

karetka
„Patrzenie jak pacjenci walczą o każdy oddech jest patrzeniem na rzeczy traumatyczne, ja będę te obrazy pamiętał do końca życia „
„Patrzenie jak pacjenci walczą o każdy oddech jest patrzeniem na rzeczy traumatyczne, ja będę te obrazy pamiętał do końca życia „
„Patrzenie jak pacjenci walczą o każdy oddech jest patrzeniem na rzeczy traumatyczne, ja będę te obrazy pamiętał do końca życia „

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o  9 512 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim (2474). W województwie małopolskim przybyło natomiast 570 chorych na COVID-19, wśród nich są także mieszkańcy powiatu myślenickiego.

„Patrzenie jak pacjenci walczą o każdy oddech jest patrzeniem na rzeczy traumatyczne, ja będę te obrazy pamiętał do końca życia „

Czy statystyki z powiatu myślenickiego (póki co stosunkowo niskie w odniesieniu do innych powiatów) oznaczają, że powinniśmy lekceważyć wirusa ? Absolutnie nie !- apelują lekarze, tłumacząc, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Dzisiaj mamy 9 nowych zakażeń jutro możemy mieć 99 i brak wolnych łóżek na oddziale covidowym. Medycy, podkreślają nadal, że jedyną bronią w walce z koronawirusem są szczepienia. W powiecie myślenickim po względem liczby w pełni zaszczepionych mieszkańców przoduje gmina Sułkowice z  wynikiem 50,0%. Listę zamyka natomiast gmina Lubień z 39,1 % zaszczepionych mieszkańców.

„Patrzenie jak pacjenci walczą o każdy oddech jest patrzeniem na rzeczy traumatyczne, ja będę te obrazy pamiętał do końca życia „

Czy warto się szczepić? Każdy musi sobie sam zadać i sam odpowiedzieć na to pytanie. Warto natomiast posłuchać w tym temacie specjalistów, którzy na co dzień ratują ludzkie zdrowie i życie. W temacie zakażeń kornawirusem w odniesieniu do gminy Myślenice, dla Kuriera Myślenickiego wypowiedział się lek. Marcin Jarząbek.

 


Statystyki: Ministerstwo Zdrowia

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

Listopad 2021
PWŚCPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« paź   gru »

youtube

Najczęściej czytane