Connect with us

Edukacja

XVI Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych za nami!

Opublikowano

w

XVI Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych za nami!
XVI Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych za nami!
XVI Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych za nami!

10 listopada br. na myślenickiej strzelnicy na Zarabiu, odbyły się XVI Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych z okazji 104 rocznicy Odzyskanej przez Polskę Niepodległości. Organizatorami Zawodów był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach, Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Myślenicach i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Myślenice – jako współorganizatorów Zawodów.

XVI Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych za nami!

Projekt objęty był Patronatem Honorowym Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka i Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego. Patronatem Honorowym i wsparciem finansowym objęte zostały Zawody przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kurowskiego, Starosty Powiatu Myślenickiego Pana Józefa Tomali, Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetkę, Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach Pana inspektora Macieja Kubiaka, Dowódcę 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pana pułkownika Marcina Siudzińskiego i Prezesa Zarządu Spółki Sportowej w Myślenicach Pana Michała Karola Funka.

Rozkazem dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Pana pułkownika Marcina Siudzińskiego, wystawione zostały dwa stanowiska poglądowe pod kierunkiem podporucznika Lesława Komperdy z 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej, 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej: w postaci namiotów i pokazów broni oraz informacji dotyczącej możliwości wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

W tym roku zawody zostały rozłożone na dwa dni: 7 listopada strzelały Szkoły Podstawowe, a 10 listopada Szkoły Ponadpodstawowe. Kierownikami Zawodów był Wojciech Kaźnica i kapitan Andrzej Kruczek, którzy udzielili instruktarzu przed Zawodami i przypomnieli „Regulamin Zawodów Strzeleckich”.

Przed rozpoczęcie Zawodów grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach wraz z nauczycielem Panem Wojciechem Kaźnicą i w obecności wiceprezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach Panem Bogdanem Pietrzykiem, złożyła wiązankę pod Pomnikiem Niepodległości na rynku w Myślenicach.

Główne uroczystości odbyły sie 10 listopada, podczas których II Wicewojewoda Małopolski Pan Mateusz Małodziński, przed uroczystym otwarciem Zawodów wręczył „Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Pana Andrzeja Dudy a wnioskowany przez Wojewodę Małopolski Pana Łukasza Kmitę – członkom Zarządu Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju w Myślenicach: Romanowi Ajchler, Andrzejowi Kruczek i Bogdanowi Pietrzyk.

Celem XVI Powiatowych Zawodów Strzeleckich, jest: „wyrobienia w młodym pokoleniu odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku i wszelkich cnót obywatelskich” oraz „popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych”. W trakcie Zawodów wyłoniono Najlepszego Strzelca: Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych, jak również strzelców indywidualnych spośród dziewcząt i chłopców (6 miejsc premiowanych) spośród: Szkół Podstawowych (od VI do VIII klasy) i Szkół Ponadpodstawowych oraz Najlepszego Strzelca Zawodów. Ponadto wyłoniono III miejsca Zespołów reprezentujących: Szkołę Podstawową (od VI do VIII klasy) i Szkołę Ponadpodstawową.

W imprezie strzeleckiej udział wzięło 15 zespołów strzeleckich, w tym: uczniowie: I Liceum Ogólnokształcące w Myśleniach, Zespół Szkół w Dobczycach, drużyna „Strzelec” przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach, Szkoła Podstawa w Polance, Szkoła Podstawa w Osieczanach, trzy reprezentacje Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach (Szkół: Podstawowych i Ponadpodstawowych), dwa zespoły Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Myślenicach (Szkoły: Podstawowych i Ponadpodstawowych).

W konkurencji strzeleckiej rywalizowano w dwóch kategoriach: indywidualnej: dziewcząt i chłopców oraz zespołowej, na którą składała się suma punktów uzyskanych przez reprezentację danej szkoły. Zawodniczki i zawodnicy mieli trzy strzały próbne i dziesięć strzałów ocenianych. Szkoła Podstawowa strzelała z broni pneumatycznej do tarczy do karabinka pneumatycznego typu LUX odległość 10 m, postawa stojąca, z karabinka pneumatycznego typu wiatrówka Slavia. Szkoła Ponadpodstawowa z kbks’u do tarczy sportowej PSP, odległość 50 m, postawa leżąca, z broni sportowej – karabinek bocznego zapłonu HW66 kaliber 22LR. Organizator zabezpieczał amunicję oraz broń sportową o otwartymi przyrządami celowniczymi.

Wyniki rywalizacji

Sklasyfikowano VI nagradzanych miejsc, w konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz III miejsca, w konkurencji zespołowej. Komisja sędziowska ustaliła wyniki i ogłosiła:

Konkurencja zespołowa Szkół Podstawowych: I miejsce reprezentacja TG „SOKÓŁ” w Myślenicach – 447 pkt. (Martyna Wilkołek, Zofia Chrobak, Maria Oramus, Jakub Bicz, Aleksander Cyrek, Rafał Tylko); II miejsce SP. nr 4 w Myślenicach – 331 pkt. (Lena Rachwał, Emilia Lewandowska, Nikola Górka, Filip Moskal, Paweł Kutryba, Jan Gorączko); III miejsce SP. nr 2 w Myślenicach – 301 pkt. (Anna Czepla, Monika Szlachetka, Lena Kostrz, Eryk Czepiel, Robert Kosiński, Konrad Żwirski).

Konkurencja indywidualna Szkól Podstawowych: Dziewczęta – 1 m. Zofia Chrobak (TG „Sokół” Myślenice) – 74 pkt. (2 x „9”); 2 m. Maria Oramus (TG „Sokół” Myślenice) – 74 pkt. (2 x „8”); 3 m. Lena Rachwał (SP. nr 4 Myślenice) – 65 pkt.; 4 m. Magdalena Banowska (SP. Osieczany) – 63 pkt. (1 x „10”); 5 m. Patrycja Szlachetka (SP. Polanka) – 63 pkt. (2 x „9”); 6 m. Martyna Widziołek (TG „Sokół” Myślenice) – 60 pkt.;

Konkurencja indywidualna Szkól Podstawowych: Chłopcy: 1 m. Rafał Tylko (TG „Sokół” Myślenice) – 85 pkt.; 2 m. Błażej Ingarden (ZP LOK Myślenice) – 83 pkt.; 3 m. Kamil Braś (ZP LOK Myślenice) – 80 pkt.; 4 m. Jakub Bicz (TG „Sokół” Myślenice) – 79 pkt.; 5 m. Aleksander Cyrek (SP. Krzyszkowice) – 75 pkt.; 6 m. Marek Bilenkyi (indywidualny zawodnik) – 74 pkt.

Najlepszym Strzelcem Szkół Podstawowych został Rafał Tylko.

Konkurencja zespołowa Szkół Ponadpodstawowych: I miejsce ZS. w Dobczycach – 428 pkt. (Magdalena Izworska, Julia Chanek, Magdalena Stalmach, Norbert Wrona, Jakub Kruszyna, Adam Mleczek); II miejsce I LO Myślenice – 381 pkt. (Magdalena Gruchacz, Emilia Spędzia, Judyta Kuczera, Patryk Kołodziej, Szymon Bizon, Antoni Pawłowski); III miejsce reprezentacja TG „SOKÓŁ” w Myślenicach – 375 pkt. (Iga Kucała, Agata Ślusarczyk, Nikola Kazanecka, Arkadiusz Kutrzeba, Dominik Płatkiewicz, Franciszek Grochal).

Konkurencja indywidualna Szkół Ponadpodstawowych: Dziewczęta: 1 m. Magdalena Gruchacz (I LO Myślenice) – 83 pkt.; 2 m. Julia Chanek (ZS. Dobczyce) – 79 pkt.; 3 m. Magdalena Izworska (ZS. Dobczyce) – 75 pkt.; 4 m. Magdalena Jagiełło („Strzelec” Myślenice) – 74 pkt.; 5 m. Iga Kucała (TG „Sokół” Myślenice) – 71 pkt.; 6 m. Zuzanna Wrona (ZP LOK Myślenice) – 70 pkt.; Konkurencja indywidualna Szkół Ponadpodstawowych: Chłopcy: 1 m. Adam Mleczek (ZS. Dobczyce) – 85 pkt.; 2 m. Kacper Żuk („Strzelec” Myślenice) – 84 pkt.; 3 m. Antoni Pawłowski (I LO Myślenice) – 80 pkt.; 4 m. Olaf Bogacz ((„Strzelec” Myślenice) – 80 pkt.; 5 m. Arkadiusz Kutrzeba (TG „Sokół” Myślenice) – 78 pkt.; 6 m. Dominik Płatkiewicz (LOK Myślenice) – 76 pkt.

Najlepszym Strzelcem Szkół Ponadpodstawowych został Adam Mleczek.

Organizatorzy Zawodów przyznali nagrodę dla NAJLEPSZEGO STRZELCA ZAWODÓW XVI POWIATOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH i został nim Rafał Tylko zdobywając 85 pkt. (3 x „10”), a STATUETKĘ ufundował Komendant Powiatowej Policji w Myślenicach Pan inspektor Maciej Kubiak. Ponadto obdarowano NAJMŁODSZEGO STRZELCA ZAWODÓW XVI POWIATOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH i został nim Mikołaj Ingarden.

W trakcie uroczystości kończących obchody XVI Powiatowych Zawodach Strzeleckich dla Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych z okazji 104 Rocznicy Odzyskanej przez Polskę Niepodległości wręczono: srebrny medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” – Panu Witoldowi Kozłowskiemu – Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Władysławowi Kurowskiemu – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; brązowy medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” – Panu Janowi Stankiewiczowi – Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach i Panu Markowi Mikoś – Prezesowi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach, Współorganizatora Zawodów; złotą odznakę „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” – Krzysztofowi Serafin i Arturowi Serafin.

Podsumowanie

Na XVI Powiatowych Zawodach Strzeleckich dla Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych z okazji 104 Rocznicy Odzyskanej przez Polskę Niepodległości przybyli Dostojni Goście: Pan Władysław Kurowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Małodziński – II Wicewojewoda Małopolski, Pan Mateusz Suder – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Myślenice, aspirant sztabowy Pan Jacek Trojan – Kierownik Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, porucznik Pan Bartłomiej Czech-Kosiński – Oficer Komunikacji Społecznej 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej reprezentujący dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Pana pułkownika Marcina Siudzińskiego, Pan podporucznik Lesław Komperda – 114 batalion lekkiej piechoty w Limanowej 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Pan Jana Stankiewicz – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, starszy brygadier Pan Roman Ajchler – Skarbnik Zarządu powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach, Pan Jacek Ingarden – Prezesa koła Myślenice Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Współorganizatora Zawodów, Pani Maja Ingarden – Współzałożycielka myślenickiej jednostki Strzelców Rzeczypospolitej oraz koła Myślenice Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Pan Zbigniew Trzciński – Skarbnik Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach, Pan Krzysztof Spytek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach, którzy wręczyli ufundowane nagrody, medale oraz dyplomy uczestnikom Zawodów.

Organizatorzy Zawodów uroczyście wręczyli dedykowane „Podziękowania” dla: Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Starosty Powiatu Myślenickiego Pana Józefa Tomali, Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki, Komendanta Powiatowej Policji w Myślenicach Pana inspektora Macieja Kubiaka, Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Pana pułkownika Marcina Siudzińskiego, Prezesa Zarządu Spółki Sportowej SA. w Myślenicach Pana Michała Karola Funek.

Zawody XVI Powiatowych Zawodach Strzeleckich dla Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych z okazji 104 Rocznicy Odzyskanej przez Polskę Niepodległości zamknął uroczyście Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Władysław Kurowski.

Podziękowania

Organizatorzy XVI Powiatowych Zawodów Strzeleckich bardzo dziękują Wojciechowi Kaźnica i Andrzejowie Kruczkowi, Justynie Serafin, Krzysztofowi Serafin oraz Arturowi Serafin – za pomoc i sprawne przeprowadzenie Zawodów.

Za ufundowanie nagród organizatorzy Zawodów bardzo dziękują: Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Władysławowi Kurowskiemu, Staroście Powiatu Myślenickiego Panu Józefowi Tomali, Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Panu Jarosławowi Szlachetce, Komendantowi Powiatowej Policji w Myślenicach Panu inspektorowi Maciejowi Kubiak, Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Pana pułkownika Marcina Siudzińskiego, Towarzystwu Gimnastycznemu „SOKÓŁ” w Myślenicach Panu Markowi Mikoś i Panu Zbigniewowi Trzcińskiemu. Ponadto dziękujemy SPONSOREM STRATEGICZNYM ZAWODÓW: ZIBET Sp. z o.o., ul. Słowackiego 112A, w Myślenicach, STACJA PALIW Sp. z o.o. w Jaworniku Panu Stanisławowi Marianowi Lampa, Hurtownia „HEBAN” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Kosocicka 7 w Krakowie oraz SPONSOROM: „DREW-FARB” Sp. J. w Myślenicach Państwu Tomaszowi Buławie i Danucie Piaseckiej, „AACar” Jawornik Panu Maciejowi Bochenek, firmie „Dynamica” Dealer Seata Panu Jarosławowi Bochenek, Piekarni „SIDOR” Państwu Bogumile i Jerzemu Sidor, Hurtowni „MAREK” Państwu Renacie i Tomaszowi Dyrdom, Firmie Handlowo-Usługowej „FAMILIA” Panu Andrzejowi Wójtowiczowi, „Delikatesy” P. H. Wojtan Sp. J. w Myślenicach Panu Wojciechowi Wojtan, F. H. „ATMA” w Myślenicach Państwu Monice i Piotrowi Wilk.


Tekst opracował .: Bogdan Pietrzyk

fot.: Bogdan Pietrzyk, Maja Ingarden i Błażej Ingarden

Z zamiłowania, a od niedawna także z wykształcenia, dziennikarz. Od zawsze zainteresowana polityką i sprawami lokalnej społeczności. Prywatnie wielka pasjonatka sportu i fotografii, która każdą wolną chwilę spędza na planowaniu i realizacji nowych podróży.

Artykuł Społeczny

Sukces uczniów z Borzęty na największym hackathonie w Europie

Opublikowano

w

Sukces uczniów z Borzęty na największym hackathonie w Europie
Sukces uczniów z Borzęty na największym hackathonie w Europie
Sukces uczniów z Borzęty na największym hackathonie w Europie

Uczniowie z miejscowości Borzęta zajęli II miejsce w Polsce podczas największego stacjonarnego hackathonu w Europie – HackYeah powered by GovTech Polska. 

Sukces uczniów z Borzęty na największym hackathonie w Europie

W rywalizacji wzięło udział 19 zespołów uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z całej Polski. Zadanie polegało na stworzeniu przez uczniów projektu wymarzonej lekcji z wykorzystaniem sprzętu z katalogu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości. Pomysły można było zgłaszać w czterech obszarach: nauki ścisłe, języki obce, nauki humanistyczne oraz nauki przyrodnicze.

W składzie wyróżnionego w konkursie zespołu z Borzęty znaleźli się: Oliwia Suder, Laura Figuła, Julia Kasperek, Konrad Bartosz i Kacper Jasek. Uczniowie podczas zawodów stworzyli lekcję pt.: „Przeszłość w przyszłości”.

Sukces uczniów z Borzęty na największym hackathonie w Europie

W wolnym czasie uczestnicy hackathonu mogli skorzystać z przygotowanych dla nich dodatkowych atrakcji, wśród których znalazły się pokazy, warsztaty, konkursy, strefa gier oraz strefa partnerów. Nagrodą w konkursie były m.in. laptopy, tablety i smartwatche. 

HackYeah powered by GovTech co roku przyciąga tysiące zafascynowanych uczestników. Wydarzenie to gromadzi wszystkie kreatywne umysły, które mają prawdziwą wolę działania. Dzięki bezcennym umiejętnościom i błyskotliwym pomysłom uczestników, hackathony HackYeah zawsze owocują praktycznymi i nieszablonowymi projektami.

 

Dzięki takim wydarzeniom jak hackathony, młodzi ludzie mają szansę na bycie zauważonym, natomiast przedsiębiorstwa i organizacje mogą pozyskać nowych pracowników czy zleceniobiorców.

 

 


Informacje i zdjęcia: Miasto i Gmina Myślenice oraz Centrum GovTech

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym

Opublikowano

w

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym

18 listopada 2022 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach odbyło się uroczyste przekazanie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu myślenickiego. Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu, a także umundurowania, wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu myślenickiego z rządowym wsparciem finansowym

Z rąk wojewody Łukasza Kmity przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP z powiatu myślenickiego odebrali łącznie 47 promes na kwotę 263 074 zł. Najwięcej, bo po ponad 8 tys. zł, otrzymały drużyny działające przy OSP Poręba, Biertowice, Gruszów, Czechówka, Poznachowice Dolne, Krzeczów i Pcim.

W uroczystości, która odbyła się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, uczestniczyli m.in. zastępca małopolskiego komendanta PSP Mariusz Łaciak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – dr Kazimierz Koprowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach st. bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek oraz burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP to ważny element systemu bezpieczeństwa kraju. Dlatego, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, z rezerwy ogólnej budżetu, na zakup sprzętu i doposażenia przyszłych druhów w całym kraju przeznaczonych zostało łącznie 25 mln zł. W Małopolsce wsparcie uzyskały 724 OSP. Łączne wsparcie dla województwa małopolskiego to 3 395 000 zł. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także działalność wolontarystyczną.

 

 


Informacje i Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

 

Kontynuuj czytanie

Edukacja

„Pół wieku zatopionej parafii” -projekcja filmu o historii parafii Droginia

Opublikowano

w

„Pół wieku zatopionej parafii” -projekcja filmu o historii parafii Droginia
„Pół wieku zatopionej parafii” -projekcja filmu o historii parafii Droginia
„Pół wieku zatopionej parafii” -projekcja filmu o historii parafii Droginia

20 listopada o godz. 17.00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się projekcja filmu „Pół wieku zatopionej parafii” – zrealizowanego w ramach projektu Małopolska Lokalnie. Film ten powstał z inicjatywy KGW Osieczany. Tego wieczoru odbyła się także prezentacja historycznych fotografii i makiety zatopionej Drogini autorstwa Pani Janiny Cegielskiej. 

„Pół wieku zatopionej parafii” -projekcja filmu o historii parafii Droginia

„Pół wieku zatopionej parafii” to film dokumentalny opowiadający o trudach codzienności mieszkańców Dawnej Drogini oraz procesie powstania Zalewu Dobczyckiego. To również historia o tym jak mieszkańcy zatopionej parafii, którzy zostali przesiedleni utracili mały skrawek swojej lokalnej ojczyzny.  

Makieta zatopionej Drogini autorstwa Pani Janiny Cegielskiej będzie dostępna dla zwiedzających do środy ( 23.11.2022)  w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach. 

25.11.2022 r. o godz. 18.00  odbędzie się natomiast kolejna projekcja filmu „Pół wieku zatopionej parafii”, na którą zapraszamy do Szkoly Podstawowej w Brzączowicach.

Zdjęcia: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie „Nasza Zasań” w Zasani.

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane