Connect with us

Gmina Dobczyce

Zdobywajcie szczyty! Czeka na Was Korona Beskidu Myślenickiego

Opublikowano

w

Zdobywajcie szczyty! Czeka na Was Korona Beskidu Myślenickiego
stw

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach ustanowił nową  regionalną odznakę turystyczną. Korona Beskidu Myślenickiego ma na celu  popularyzację górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Średnim oraz Beskidzie Wyspowym i okolicach oraz poznawania walorów krajoznawczych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych tego obszaru. Odznaka Korona Beskidu Myślenickiego ustanowiona została również dla uczczenia 75. rocznicy nieprzerwanej działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach. A kształt odznaki nawiązuje do pieczęci Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Myślenicach.

 

Odznaka Korona Beskidu Myślenickiego posiada następujące stopnie.

 • Brązowy za zdobycie dowolnych 10 szczytów z wykazu szczytów stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu
 • Srebrny za zdobycie kolejnych 15 szczytów z wykazu szczytów stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu (łącznie 25 szczytów)
 • Złoty za zdobycie wszystkich szczytów z wykazu szczytów stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 20 sierpnia 2021 r. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna. Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony. Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

 

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na poszczególne szczyty. Potwierdzeniem zdobycia szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Myślenickiego są fotografie zrobione na zdobytych szczytach. Na zdjęciach powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz jeśli to możliwe pieczątki lub inne potwierdzenia. Zdjęcia można przedstawiać do weryfikacji na telefonie lub przesłać e-mailem.

 

Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Myślenickiego po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w Terenowym Referacie Weryfikacji Górskiej Odznaki Turystycznej w Myślenicach (Myślenice, Rynek 27). Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie. Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Myślenickiego oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia. Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak- mówi prezes PTTK Oddział Lubomir w Myślenicach, Mateusz Murzyn. 

 

Odznaka Korona Beskidu Myślenickiego została ustanowiona 20 sierpnia 2021 r. przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach.

 

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI
KORONA BESKIDU MYŚLENICKIEGO

 1. Styrek 367 m n.p.m.
 2. Glichowiec 523 m n.p.m.
 3. Góra Zamkowa 308 m n.p.m.
 4. Wierzbanowska Góra 771 m n.p.m.
 5. Dziadkówka 470 m n.p.m.
 6. Kiczora 725 m n.p.m.
 7. Lubomir 902 m n.p.m.
 8. Łysina 891 m n.p.m.
 9. Kamiennik 827 m n.p.m.
 10. Śliwnik 619 m n.p.m.
 11. Uklejna 688 m n.p.m.
 12. Chełm 618 m n.p.m.
 13. Dalin 506 m n.p.m.
 14. Barnasiówka 566 m n.p.m.
 15. Plebańska Góra 510 m n.p.m.
 16. Sularzowa 617 m n.p.m.
 17. Babica 728 m n.p.m.
 18. Jachowska Góra 637 m n.p.m.
 19. Chełm 603 m n.p.m.
 20. Las Groby 557 m n.p.m.
 21. Lanckorońska góra 545 m n.p.m.
 22. Żar 520 m n.p.m.
 23. Ciecień 803 m n.p.m.
 24. Księża Góra 643 m n.p.m.
 25. Grodzisko 618 m n.p.m.
 1. Tuszyna 427 m n.p.m.
 2. Mioduszyna 632 m n.p.m.
 3. Makowska Góra 648 m n.p.m.
 4. Bryndzówka 698 m n.p.m.
 5. Przysłopski Wierch 793 m n.p.m.
 6. Kamienna Góra 721 m n.p.m.
 7. Mosorowa Góra 697 m n.p.m.
 8. Koskowa Góra 867 m n.p.m.
 9. Fuckowa Góra 644 m n.p.m.
 10. Parszywka 842 m n.p.m.
 11. Groń Tokarski 556 m n.p.m.
 12. Jaworzyński Wierch 782 m n.p.m.
 13. Kotoń 857 m n.p.m.
 14. Ostrysz 701 m n.p.m.
 15. Przykiec 741 m n.p.m.
 16. Stołowa Góra 841 m n.p.m.
 17. Urbania Góra 671 m n.p.m.
 18. Cyrla 666 m n.p.m.
 19. Zębolowa 858 m n.p.m.
 20. Kiecka 631 m n.p.m.
 21. Hajdówka 534 m n.p.m.
 22. Zbójecka Góra 643 m n.p.m.
 23. Luboń Wielki 1023 m n.p.m.
 24. Szczebel 976 m n.p.m.
 25. Lubogoszcz 967 m n.p.m.

 

 

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Dobczyce

Wiśniowa, Raciechowice, Zawada i Kędzierzynka wyróżnione w konkursie „Małopolska Wieś 2022”

Opublikowano

w

Wiśniowa, Raciechowice, Zawada i Kędzierzynka wyróżnione w konkursie „Małopolska Wieś 2022”
stw
24 sołectwa walczyły o tytuły najpiękniejszej, najbardziej nowatorskiej i najbardziej aktywnej w sieci wsi w ramach Konkursu „Małopolska Wieś 2022”. Do kogo trafiły nagrody i wyróżnienia?

W poniedziałek, 4 lipca Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą konkurs i udzielił tym samym pomocy finansowej wyróżnionym gminom na łączną kwotę ponad 485 tys. złotych.

Miano najpiękniejszej małopolskiej wsi zyskało sołectwo Babice w gminie Zielonki. Tuż za nim uplasowało się sołectwo Rudawa w gminie Zabierzów. Trzecie miejsce zajęła Przysietnica w gminie Stary Sącz.

Pierwsze miejsce w kategorii nowatorskiej małopolskiej wsi zajęło sołectwo Szreniawa w gminie Proszowice. Na miejscu drugim i trzecim uplasowały się kolejno sołectwa Władysław w gminie Iwanowice i Gwoździec w gminie Zakliczyn.

Tytuł najbardziej aktywnej wsi w sieci przypadł sołectwu Przysietnica w gminie Stary Sącz.

 

Miejscowości powiatu myślenickiego zgłoszone do konkursu otrzymały wyróżnienia. 

W kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś wyróżnienie otrzymała Wiśniowa. 

W kategorii Nowatorska Małopolska Wieś wyróżnienie otrzymały Raciechowice (gmina Raciechowice), Zawada (gmina Myślenice)  i Kędzierzynka (gmina Dobczyce). 

 

Głównym celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

Konkurs organizowany był w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci.

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorstwa Małopolska Wieś były inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2017 r., a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w 2021 r.

Pod uwagę była brana m. in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne było promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym  i społecznym. Komisja konkursowa oceniła także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

Pełna lista nagrodzonych gmin wraz z wysokością pomocy finansowej znajduje się tutaj: Konkursy | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (bip.malopolska.pl)

Taki film powstał na okoliczność konkursu. Zapraszamy zatem do Kędzierzynki. 

 


Inf.: Małopolska 

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Dobczyce. Tutaj możliwa jest zabawa bez barier. Integracyjny plac zabaw otwarty !

Opublikowano

w

Dobczyce. Tutaj możliwa jest zabawa bez barier. Integracyjny plac zabaw otwarty !
stw

W Dobczycach na os. Jagiellońskim otwarty został integracyjny plac zabaw, który służyć będzie dziecięcej rekreacji i zabawie bez barier. W dniu otwarcia czyli 27  czerwca wszystkie elementy placu zabaw niemal natychmiast przeszły testy wykonane przez najbardziej wymagających odbiorców – dzieci, które z radością odkryły, że na terenie placu znajduje się m.in. trampolina czy hamak. Burmistrz gminy Dobczyce Tomasz Suś podkreślił, że elementy, w które wyposażone zostało to miejsce są tak dobrane, aby umożliwić zabawę także osobom z niepełnosprawnością, w tym szczególnie dzieciom poruszającym się na wózkach.

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Opublikowano

w

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie
stw

Gmina Myślenice

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie 1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją, ludzie uprawiający sporty i tekst „Sponsor Główny: Ministerstwo Sportu Turystyki ORLEN Muslenice.pl ERLEN RESPEKT CUP V 2 LIPCA GODZINA 1000-1300”

Trzemeśnia 

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

MYŚLENICE. RYNEK PEŁEN DŹWIĘKÓW.
Plenerowe koncerty kameralne na Myślenickim Rynku.
2 lipca godz. 19.00 LiskY
3 lipca godz. 19.00 Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod dyrekcją Wojciecha Kwiatka.
 
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu przygotował wzorem zeszłego roku weekendową propozycję muzyczną. Koncerty, które będą się odbywały w każdą sobotę o godzinie 19.00 pozwolą Myśleniczanom poznać formacje pochodzące z rodzimej gminy, ale również propozycje muzyczne gości. Koncerty na leżakach cieszyły się dużym zainteresowaniem, a tegoroczna edycja jest wzbogacona również o niedzielne prezentacje orkiestr dętych z terenu Gminy Myślenice.
W cyklu zagrają między innymi: Kornaś Brothers, The Horses, QL Dixie Band, Katarzyna Kubiczek i Dawid Kopp, Szelest, Blessed by Melpomene. 
 
no1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie
 

Gmina Sułkowice

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Brak opisu.

Gmina Dobczyce:

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „HISTORIE KLOCKAMI BUDOWANE 2 lipca (sobota) godz. 10:00 13:00 Foyer RCOS (koło Rucoli) ul. Szkolna 43, Dobczyce ZAPISY W Miejskiej Bibliotece Publicznej W Dobczycach lub tel. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA Wprogramie kreatywne budowanie lub rodzinne składanie gotowych zestawów Uczestnicy: zapraszamy całe rodziny- dzieci do at wraz opiekunami ZAJĘCIAS BEZPŁATNE INICJATYWA ODBYWA SIE RAMACH OBCHODäW ŚWIETA FP DOBCZYCACH MGOKS COBI”

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

 

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Wiśniowa:

Festiwal Beskidzkie Rytmy i Smaki w Wiśniowej już 3 lipca 2022 r. na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu od godziny 17:00. 

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 8:00 – zapraszamy na parking obok Kościoła św. Marcina w Wiśniowej i wspólne wędrowanie przez Ciecień, Księżą Górę aż na Grodzisko gdzie odbędzie się Masza Święta a po niej poczęstunek oraz konkursy i zabawy dla wszystkich piechurów. Szczegóły na plakacie.

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Siepraw

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Lubień:

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Tokarnia:

 1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Gmina Raciechowice:

1-3 lipca, lato pełne atrakcji w powiecie myślenickim! Zobaczcie, wybierzcie i bądźcie

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

lipiec 2022
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« cze   sie »

youtube

Najczęściej czytane