Connect with us

Artykuł Społeczny

 „Złap za STER!”

Opublikowano

w

 „Złap za STER!”

Projekt „Złap za STER!” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (Lidera projektu) oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (Partnera projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy,  Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie,
 • zagrożonych utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
 • odchodzących z rolnictwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 176 os. w tym min. 60% stanowić będą Kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projekty jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 • Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 • Elastyczność w użytkowaniu,
 • Proste i intuicyjne użytkowanie,
 • Czytelna informacja,
 • Tolerancja na błędy,
 • Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 • Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 • Percepcja równości.

Co oferujemy?

 1. bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 2. płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 3. udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 4. opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne
 6. dodatek relokacyjny
 7. dodatek aktywizacyjny
 8. refundację studiów podyplomowych
 9. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 2. Płatne staże u znanych pracodawców dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 3. Wsparcie profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego) którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 5. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa poprzez utrzymanie zatrudnienia/zatrudnienie/samozatrudnienie/podniesienie kompetencji zawodowych
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Udział w projekcie „Złap za STER! jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://zlapzaster.inbit.pl/zglos-sie-2/

Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

12 626 01 50 / 12 617 18 91, e-mail: zlapzaster@inbit.pl

oraz w Biurze Projektu:Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków


Wartość projektu: 2 997 000,59 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 547 450,50 PLN

Okres realizacji projektu:
01.03.2021r. – 30.06.2023r.

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Artykuł Społeczny

Konkursy poetyckie. Walenty kontra Kupała. „Zakochany” wiersz, limeryk, fraszkę pisz i ślij…

Opublikowano

w

Konkursy poetyckie. Walenty kontra Kupała. „Zakochany” wiersz, limeryk, fraszkę pisz i ślij…
Konkursy poetyckie. Walenty kontra Kupała. „Zakochany” wiersz, limeryk, fraszkę pisz i ślij…
Konkursy poetyckie. Walenty kontra Kupała. „Zakochany” wiersz, limeryk, fraszkę pisz i ślij…

Biblioteka w Lubniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w ciekawym konkursie poetyckim na „zakochany” wiersz, limeryk, fraszkę…

„Nasze słowiańskie Walentynki przypadają na Noc Kupały (Sobótki) i obchodzone było w czasie najkrótszej, czerwcowej nocy.  Panny plotły wianki z kwiatów i ziół i „wrzucały je do wody”, a chłopcy je wyłapywali.  W ten sposób dobrani młodzi kojarzyli się w pary bez obrazy obyczaju. Para mogła wspólnie oddalić się, a podczas spaceru poszukać w lesie kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los. O świcie wracali do wciąż płonących ognisk, by trzymając się za dłonie, przeskoczyć przez płomienie.

Obecnie bardziej popularne są amerykańskie Walentynki, obchodzone 14 lutego, które swój początek mają w tradycji wysyłania miłosnych liścików do ukochanej osoby. Co ważne – jest to tradycja europejska, a nie amerykańska:-) Stanom Zjednoczonym zawdzięczamy komercjalizację tego święta.

Bez względu na genezę – zakochanie trwa cały rok, a my ogłaszamy konkurs literacki na: wiersz, limeryk, fraszkę, wyobrażenie swojego księcia/księżniczki z bajki lub wyższości jednego święta nad drugim – dowolna RYMOWANA forma, związana właśnie z dniem Św. Walentego lub Kupały. Zatem lato i zima w natarciu.”

„Zakochane” wiersze można przesyłać  do dnia 11 lutego włącznie, na adres e-mail: biblubien@poczta.onet.pl.

serce

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu poetyckiego WALENTY KONTRA KUPAŁA (dalej: Konkurs) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu, 32-433 Lubień 34.
  2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy do 11 lutego nadeślą do nas wiersz, limeryk, fraszkę, wyobrażenie swojego księcia/księżniczki z bajki lub wyższości jednego święta nad drugim – w dowolnej RYMOWANERJ formie, związanej właśnie z dniem Św. Walentego lub Kupały.
 2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wysłania wierszy w formie tekstowej w pliku w formacie PDF lub.doc lub.docx na adres: biblubien@poczta.onet.pl.
 3. W temacie maila zgłoszeniowego należy zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz frazę „Walenty kontra Kupała”, a w treści mejla – poza wierszem – także dane osobowe (imię i nazwisko, adres e­mail, numer telefonu i miejsce zamieszkania oraz zgodę na prze­twarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubniu w celu udziału w konkursie poetyckim WALENTY KONTRA KUPAŁA, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”.
 4. Projekt nadesłany na Konkurs musi stanowić wyłącznie efekt własnej indywidualnej pracy twórczej jednego uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz nie może być wcześniej publikowany drukiem lub w Internecie.
 5. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Przy ocenie prac kierować się będzie jakością literacką i wyrazem artystycznym.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14.02.2022 roku, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz na Facebooku.
 7. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

___________________________________________________________

KONKURS NA WIERSZ O TEMATYCE WALENTYNKOWEJ GOK Lubień

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu zaprasza do udziału w konkursie na wiersz o tematyce walentynkowej.

Regulamin:

 • W Konkursie może wziąć udział każdy, kto do dnia 13 lutego 2022 r. prześle na adres e-mail GOK (goklubien1@gmail.com), samodzielnie napisany wiersz, którego tematem będą Walentynki.
 • Wiersz może mieć maksymalnie 2 zwrotki.
 • Organizator nie określa grup wiekowych, wiersz może być napisany przez rodzinę, grupę przyjaciół itp.
 • Wiersz powinien być opisany w sposób następujący: autor (autorzy), miejscowość, kontakt telefoniczny do autora.
 • Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie nadesłane wiersze w dniu 14 lutego 2022 r.
 • Autorzy trzech najlepszych wierszy otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. na profilu FB GOK.
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nagrodzonych wierszy na profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu.

plakat

 

informacje: Gmina Lubień

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Kurs Alpha – Dla zawiedzionych Kościołem. Od 2 lutego w Myślenicach – trwają zapisy

Opublikowano

w

Kurs Alpha – Dla zawiedzionych Kościołem. Od 2 lutego w Myślenicach – trwają zapisy

Nazaret Myślenice zaprasza na Kurs Alpha, który rozpocznie się w środę 2 lutego 2022 roku o godzinie 18:30. Odbywać się będzie w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Alpha jest serią spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji.

Alpha prowadzona jest na całym świecie i każdy jest na niej mile widziany. Prowadzona jest w kawiarniach, kościołach, uczelniach, domach, barach – wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe.

Każda Alpha jest trochę inna, choć są trzy elementy, które pojawiają się zawsze:

Kurs Alpha – Dla zawiedzionych Kościołem. Od 2 lutego w Myślenicach – trwają zapisy

Kurs Alpha – Dla zawiedzionych Kościołem. Od 2 lutego w Myślenicach – trwają zapisy

Kurs Alpha – Dla zawiedzionych Kościołem. Od 2 lutego w Myślenicach – trwają zapisy

Więcej na temat Kursu Alpha na stronie: Polska Alpha

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZAWIEDZIONYCH ZAWIED KOŚCIOŁEM Alpha rozmawiaj myśl jedz Spróbuj ÅmiejsiÄ™ dołącz się odkrywaj pytaj CH DLA SPOTKAŃ LEM 11 CYKL Spróbuj Alpha myśl rozmawiaj jedz się Åmiej dołącz odkrywaj pytaj CYKL 11 SPOTKAŃ pytaj CYKL 11 SPOTKAŃ Alpha START: 2Iutego 18: 2022 30 20 godz. MIEJSCE: Piłsudskiego com MOKS Myślenice dskiego ul. K”NTAK 550 Slenice@gmail sudskiego yślenice 20 783 alfa.my alfa KONTAKT: alfa.myslenice@gmail.com ....um 783 252 550 κι 78: alfa SPOTKAN”

informacje: Nazaret Myślenice oraz Odkrywaj życie, wiarę, sens (alpha.org)

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Test na koronawirusa w aptece w Myślenicach. Gdzie można zrobić?

Opublikowano

w

Test na koronawirusa w aptece w Myślenicach. Gdzie można zrobić?
Test na koronawirusa w aptece w Myślenicach. Gdzie można zrobić?
Test na koronawirusa w aptece w Myślenicach. Gdzie można zrobić?

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« gru   lut »

youtube

Najczęściej czytane